Paylaş •  

 

Formik Asit

FORMİK ASİT FORMÜLÜ
FORMİK ASİT AMBALAJ FORMİK ASİT AMBALAJ 1200 KG IBC

Ürün Belgeleri

FORMİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Formik Asit Nedir?

Molekül Formülü (Formik Asit): HCOOH

Molekül Ağırlığı: 46.025 gr/mol

Kimyasal Adı: Formik Asit

CAS Numarası: 64-18-6

Karboksilik asitlerin en basit olanıdır. En çok kullanılan diğer ismi Metanoik Asittir.

İlk olarak karıncaların gövdeleri damıtılarak izole edilmesiyle elde edilmekteydi. Bu nedenle Formik Asite latince bir kelime olan formica denildi. Bu da karınca anlamına geliyordu.

Hem doğal olarak bulunur hem de karınca ve bazı böceklerde kendilerini savunmaları amacıyla doğal olarak üretilmektedir. Bunun yanında tek karbonlu bileşiklerin metabolizmasında yer alır.

Diğer İsimler Aşağıdaki Gibidir;

 • Metanoik Asit
 • Aminat
 • Formilat
 • Metanoat
 • Hidrojen Karboksilat
 • Oxomethanol
 • Metakarbonoik Asit
 • Susuz Form
 • Aminik Asit
 • Formisik Asit
 • Formira

Formik Asit Nasıl Üretilir?

Formik Asit üretimi için bir kaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir. İlk olarak 1896 yılından bu yana Avrupa ülkelerinde Karbon monoksit (CO) ve Sodyum Hidroksitten (NaOH) üretilmekteydi. Buradaki üretim sürecinde ilk olarak Sodyum Format (HCOONa) üretilir daha sonra Sülfürik Asitten (H2SO4) hidrojen bağlanıp Sodyumun çıkması ile üretilmektedir. Bu reaksiyonun denklemi aşağıdaki gibidir.

CO + NaOH 》HCOONa ( 120- 125 °C Sıcaklık ve 6×10`5 – 8×10`5 Pa Basınç ile)

HCOONa + H2SO4 》HCOOH + NaHSO

1980 yılında ise Amerikalı Bilim ve Tasarım şirketi Metanolün karbonilasyonunu geliştirdi. Buradaki üretim sürecinde Sıvı Amonyak ve Metanol karışımı 70 ° C de 32.5 mPa basınç altında karbon monoksit emmek amacıyla kullanılır. Daha sonraki süreçte sulu bir çözelti içerisinde hidrolize edilir.

Üretiminde sulu bir çözelti elde edilir. Burada susuzlaştırma işlemi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu  işlem ise susuz magnezyum sülfat, susuz bakır sülfat kullanılabilir. Daha sonra ise ekstraktif damıtma yapılmaktadır. Üretim sürecinde ekstrakt edici madde olarak trimetilamin kullanılabilir. Daha sonra dehidrasyon ve saflaştırma işlemi ile susuz form elde edilmektedir.

Aynı zamanda birçok acı ısırgan otları bu kimyasalı içermektedir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Renksiz kokusuz duman yayan bir asittir. Keskin bir kokuya sahiptir.

Kaynama noktası sudan biraz yüksek 101 °C dir. Erime noktası 8 °C dir.

Yoğunluğu 20 °C de 1.22 gr/cm3 tür.

Çözünürlüğü 100000 mg/L ( 25 °C dir.)

Çözünürlük olarak Eter, Aseton, Etil Asetat, Metanol ve Etanol ile karışabilir. Bunun yanında Benzen, Toluen ve Ksilen de kısmen çözünmektedir.

Benzen, Toluen ve Ksilen de %10 kadar çözünmektedir. Aynı zamanda Alifatik Hidrokarbonlarda daha az oranda çözünürlüğe sahiptir.

Formik Asit ısındığında ve güçlü asitlerle reaksiyona girdiğinde ayrışmaktadır.

Formik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Kullanım alanı olarak sanayide yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Petrol üretimine uygun işleme yardımcı kimyasalların imalatında kullanılmaktadır.
 • Giyim ve ayakkabı bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır. Bazı elektrikli ve elektronik ürünlerin imalatında kullanılmaktadır.
 • Çamaşır ve bulaşık ürünlerinin imalatında kullanılır.
 • Yemlerin pH seviyesini düşürerek çalışmaktadır.
 • Ca+2, Mg+2 ve Fe+2 iyonlarını kompleks moleküllere bağlayarak antimikrobiyal etkisini göstermektedir.
 • Hayvan yemlerinin imalatında koruyucu ve antibakteriyel özellik kazandırmak için kullanılmaktadır.
 • Taze saman ve diğer silaj ürünlerinin üzerine püskürtüldüğünde belirli çürüme etkilerini durdurmaktadır. Bunun yanında hayvan yemlerinin besin değerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olmaktadır.
 • Silo içerisinde yer alan fermantasyonlar genel olarak 5 gruba ayrılmaktadır. Bunlar laktat, asetat, butirat, solması ve kimyasal olarak ayrılmaktadır. Laktik Asit bakterilerinin neden olduğu fermantasyonlar, formik asit, asetik asit ve propiyonik asit ile giderilebilir. Buradaki kullanım miktarları düşüktür.
 • Bazı durumlarda insan yiyeceklerinde koruyucu olarak formik asit kullanılır. Bazen koruyucu olarak değil de yiyeceklerde yapay tatlar ve parfümlerde yapay kokular oluşturmak için kullanılır.
 • Deri tabaklamada tekstil ve kağıdın işlenmesinde lateksin kauçuk ağacında kauçuğa dönüştürülmesinde kullanılır.
 • Silikon kauçuk dolgu macunlarının temizlenmesi için kullanılan kimyasal formüllerin içerisinde yer almaktadır.
 • Çok uzun yıllardan bu yana yeşil yemlerin, yem siloları içerisinde korunmasını sağlamak için nitratlar ile birlikte formik asit  kullanılarak işlem görmektedir. Yeşil yemler üzerinde koruyuculuğu artırmak için ozmotik etkiye sahip olan Amonyum Klorür eklenebilir. Uygulama alanının yüzeyine veya püskürtme işlemi ile gerçekleştirilebilir.
 • Korozyona karşı dayanıklı Alüminyum (Metal) pigmenlerin üretiminde organik çözücü olarak katalizör görevi görür. Formik Asit yerine bu uygulamada Asetik Asit, Maleik Asit (Maleik Anhidrit) veya Asetik Anhidrit kullanılabilir.
 • Petrol ve gaz kuyularında Karbonat yapılı oluşumları değerli maddenin geçişini engellemektedir. Bu Karbonat yapılı oluşumlar asitli tampon çözeltiler ile kırılabilir. Sonrasında değerli maddenin çıkarılması için yol açılabilir. Formik Asit bu uygulamalarda kullanılır.
 • Son yıllarda yapılan çalışmalar ile Formik Asit, Hidrojeni karbondioksit ile yan ürün olarak serbest bırakarak Hidrojen yakıtı için güvenli üretim yöntemi sunmaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Formik Asit fiyat olarak uzun sürelerden bu yana artarak gelmiştir. Bunun nedeni;Kullanım alanlarının artması, Kömür fiyatlarının artması olarak değerlendirebiliriz. Çünkü karbon monoksit oluşturmak için kömür yakmak gerekmektedir.

Formik Asit fiyat olarak Metanol fiyatına doğrudan bağlıdır. Metanol fiyat olarak arttıkça fiyatları artacaktır. Metanol kullanım alanları arttıkça bu kimyasalın  fiyatları artacaktır.

Fiyatlar, bu kimyasalın satışını yapan firmaların stoklarına doğrudan bağlıdır. Stokları arttıkça fiyat olarak artacaktır.

Formik Asit fiyatı, bu kimyasalın üretimini yapan firmaların kullanıcılara olan uzaklığı arttıkça artacaktır. Çünkü mesafeden dolayı  nakliye masrafları artacaktır. Bu da fiyatına doğrudan etki edecektir.

Formik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.