Paylaş •  

 

Metil Alkol

METANOL MOLEKÜL YAPISI
METİL ALKOL AMBALAJ METİL ALKOL AMBALAJ
Ürün Belgeleri
METİL ALKOL ANALİZ SERTİFİKASI

Metil Alkol (Metanol) Nedir?

Molekül Formülü (Metil Alkol (Metanol)) : CH3OH

Molekül Ağırlığı: 32.042 g/mol

Kimyasal Adı: Metil Alkol, Metanol

CAS Numarası: 67-56-1

 

Metil Alkol (Metanol) odun alkolü olarak da bilinmektedir. Halk tarafında çok iyi bir izlenimi yoktur. Yasadışı içki üretiminde maliyetinin düşük olmasından kaynaklı kullanılmıştır. Bundan dolayı birçok insan zehirlenmiş ve zarar görmüştür. Bu sebeple Metanol halk arasında kötü bir izlenim yaratmıştır.

Metil Alkol formülü=CH3COH dır.

Bu alkol formülü en basit yapıda olan türdendir.

Metil Alkol en basit alkol türüdür. Oda sıcaklığında polar özelliğe sahip bir sıvıdır. En basit yağlı alkoldür. Birincil alifatik alkolün genel özelliklerine sahiptir. Bir hidroksil grubu içeren karbon atomu üzerinde üç hidrojen atomu düzenli bir şekilde Formaldehit, Formik Asit ve Karbondioksit üreterek oksitlenme yapabilir.

Diğer Isimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Metanol
 • 67-56-1
 • Odun Alkolü
 • Metilol
 • Metil Hidroksit
 • Karbinol
 • Metil Hidrat
 • MeOH
 • Hidroksi Metan
 • Monohidroksimetan
 • Alkol,Metil
 • Metil

Nasıl Üretilir?

Üretimi düşük basınç altında metanol prosesi prensiplerine dayanarak, sentez edildiği gazın katalitik olarak Metil Alkol (Metanol)’e dönüştürülmesi ile elde edilir.

Düşük basınçlı sistemin tercih edilmesinin nedeni, daha düşük yatırım maliyetine sahip olması, üretim maliyetinin düşük olması, üretim sürecinde operasyonların güvenli bir şekilde yürütülebilmesi ve Metanol üretimi için kurulacak tesis büyüklüğünün esneklik kazanmasıdır.

Düşük sıcaklıklarda çalışan bakır gibi üretim katalizörleri modern Metanol üretiminde kullanılmaktadır.

Doğalgaz, Metil Alkol üretimi için kullanılan en ekonomik ve en yaygın olarak hammaddedir. Çin’de en yaygın kullanılan hammadde kömür’dür.

Düşük basınçlı Metil üretimi 1960 ‘lı yılların sonunda geliştirilmiştir.

Metil Alkol Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Metanol özellikleri bakımından Etanol ile sık sık karıştırılmaktadır. Fakat kullanım alanları olarak bir birinden çok farklıdır.

Etil alkol gibi hafif keskin kokulu, renksiz ve oldukça uçucu bir sıvıdır. Su ile tamamen karışabilme özelliğine sahiptir. Metil (Metanol) buharları havadan biraz ağır özelliğe sahiptir.

Fiziksel görünümü renksiz sıvı özeliğine sahiptir. Saf olması durumunda hafif alkolik kokuya sahiptir.

Kaynama noktası 65.4 °C dir.

Erime noktası -98 ° C dir.

Yoğunluğu 0.791 g/mLt’ dir.

Çözünürlük olarak benzen ile karışabilme özelliğine sahiptir.

Etanol, eter, benzen, birçok organik çözücüler ve ketonlar ile karışabilir.

Aseton ve kloroform da çözünür.

Nasıl Depolanır?

Doğrudan Güneş görmeyen, yanıcı ve patlayıcı olmayan depolama alanlarında depolanabilir.

Metanol ambalajı IBC tank ve Plastik variller ile depolanabilir.

Metil kaynama noktası çok düşük olduğundan depolama yapılırken son derece dikkat edilmelidir.

Metil Alkol Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Kullanım alanı olarak, antifriz, çözücü, yakıt ve etanol için denatürant olarak kullanılır.
 • Kimyasal transesterifikasyon reaksiyonu ile biyodizel üretmek için Metil kullanılır.
 • Endüstriyel amaçlar için kullanılan etanol üretiminde denaturant katkı maddesi olarak Metil kullanılır.
 • Metanol kullanılarak karbonilasyon ile Asetik asit veya asetik anhidrit üretilebilir.
 • Formaldehitin üretilmesinde ana hammaddedir. Buradaki üretim reaksiyonunda 2 tip katalizör kullanılır. 1 tanesi şerit katalizör diğeri metal oksit katalizörüdür. İlk katalizör varlığında ki üretimde %50-60 aralığında verim oluşur. 2. Katalizör varlığındaki üretimde geri kalan miktar üretilir.
 • Kullanımı arasında hidrokarbon zincirleri ve aromatik sistemlerin üretimi bulunmaktadır.
 • Polimer üretiminde kullanılmaktadır. Bu alanda çözücü olarak kullanılır.
 • Laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmaktadır.
 • Sülfonamid, amin vb kimyasalların üretiminde kullanılabilir.
 • Dimetil teraftalik asit, metil metakrilat, akrilik asit ve metil esterin üretimi için metanol çok önemli bir alkol türüdür.
 • Laboratuvar çalışmalarında bor tayininde kullanılmaktadır.
 • Anti- donma maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Kalsiyum sülfat ve Magnezyum sülfatın ayrılması için çözücü olarak metil  kullanılır.
 • Stronsiyum bromür ve baryum bromürün ayrılması için en uygun alkol türevidir.
 • Metanol iyi bir alternatif yakıt kaynağıdır. Bunun sebebi parlama noktası düşüktür. Bu da hızlı yanmaya elverişli olması anlamına gelir. Bundan dolayı yarış araçlarında kullanılır.
 • Aynı zamanda buharlaşma derecesinden kaynaklı motorların soğutulması için kullanılır.
 • Yapıştırıcılar ve dolgu macunlarının imalatında kullanılmaktadır.
 • Korozyon inhibitörlerinin imalatında anti- ölçekleme maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Metil (Metanol) endüstriyel atık arıtma maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Otomotiv bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Bazı tarım kimyasallarının imalatında kullanılır.
 • Ateş yakmak için kullanılan reşo yakıtı üretiminde çözücü ve alevlenebilir madde özelliğinden faydalanmak amacıyla Metil Alkol kullanılır.
 • Elektrik ve elektronik ürünlerde kullanılmaktadır.
 • Biyodizel üretim sürecinde yağ ile reaksiyona girerek üretim sürecinin başlatılmasını sağlar.
 • Metanol hava bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Endüstriyel ortamların veya çevre dezenfeksiyonunda, insan teması olmayacak alanlarda dezenfektan amacıyla kullanılabilir. 

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Metil Alkol (Metanol) fiyatı, üretiminde kullanılan hammaddelere doğrudan bağlıdır. Doğalgaz fiyatı arttıkça, Metil (Metanol) fiyatı artacaktır.

Çin’deki kömür maden ayısının azalması metanol fiyatı üzerinde artış etkisi yapacaktır. Çünkü en çok metanol kullanımı Çin’dedir. Buradaki hammadde eksikliği global piyasaları etkileyecektir.

Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak  üretim tesislerine bağlı olarak değişebilir. Bu kimyasalın üretimini yapan tesis sayısı arttıkça Metil fiyatları geçici süre azalacaktır.

Metanol fiyat olarak kullanım alanının artması ile artacaktır. Çünkü; Üretilen Metanol talebi yeterli oranda karşılamayacaktır. Bu nedenle, Metil fiyat olarak artacaktır.

Metil Alkol Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.