Paylaş •  

 

Metilen Klorit (Diklorometan)

METİLEN KLORİT FORMÜLÜ

METİLEN KLORİT AMBALAJMETİLEN KLORİT ORJİNAL VARİL AMBALAJ

METİLEN KLORİT AMBALAJ
Ürün Belgeleri
METİLEN KLORİT ANALİZ SERTİFİKASI

Metilen Klorit (Diklorometan) Nedir?

Molekül Formülü (Metilen Klorit (Diklorometan)): CH2Cl2

Molekül Ağırlığı: 84.927 g/mol

Kimyasal Adı: Diklorometan

CAS Numarası: 75-09-2

Metilen Klorit, metilen klorür, diklorometan ve metilen biklorür olarak da bilinmektedir. İnhalasyon anestezik etkileri bulunan ve yüksek konsantrasyonlarda narkotik olarak işlev gören klorlu yapıdan olan hidrokarbon bileşiğidir.

Eter benzeri yumuşak bir kokuya sahip saydam, renksiz, uçucu formda olan halojen grubu kimyasal barındıran alifatik hidrokarbon bileşiğidir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Metilen Klorit
 • Metilen Klorür
 • Diklorometan
 • Metilen Diklorür
 • Metan, Dikloro-
 • Metilen Biklorür
 • Narkotil
 • Soğutucu Akışkan
 • Dikloro-Metan
 • 75-09-2
 • Klor de Metilen
 • Metilen Klorid

Üretimi Nasıl Yapılır?

Üretimi Dünyada en çok Metanol ile Hidroklorik Asit reaksiyona sokularak elde edilmektedir. Metilen Klorit (Diklorometan) üretiminde Metanol ile Hidroklorik Asit reaksiyona sokularak Metil Klorür elde edilir.

Daha sonraki süreçte Metil Klorür daha fazla Klor ile reaksiyona sokularak karıştırılmaktadır. Bunun sonucunda Metilen Klorit, Karbon Tetraklorür ve Kloroform elde edilmektedir. Üretimindeki bu reaksiyon gaz fazında gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda fotolitik veya katalitik olarak da gerçekleştirilebilir.

Metilen Klorit (Diklorometan) Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Yanmaz fakat yüksek sıcaklıklara maruz kalması durumunda toksik klorür dumanı yayabilir.

Metilen Klorit (Diklorometan) renksiz, karakteristik eter türü bir kokuya sahiptir.

Kaynama noktası 40 °C dir.

Erime noktası -97 °C dir.

Kokusu, yanıcı olmayışı, uçuculuğu özelliklerinden dolayı laboratuvar çalışmalarında mükemmel bir çözücü rolü oynar. Genellikle organik reaksiyonlarda bu görevi üslenmektedir.

Diklorometan çözünürlük olarak 25 °C de 13 mg/mlt dir. Karbon tetraklorür’de çözünmektedir.

Etanol, eter, dimetilformamid ile karışabilir.

Yoğunluğu 1.33 g/cm3 tür.

Metilen Klorit (Diklorometan) Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Aerosol üre üretiminde kullanılan Metilen Klorür daha yüksek derecede stabilize edilmiştir. Aerosol paketlerinde, yapıştırıcılarda ve boya formülasyonlarında güçlü bir çözücü olarak kullanılır. Aerosollerde güçlü bir çözücü, yanıcılık önleyici, aynı zamanda buhar basıncı düşürücü ve viskozite inceltici olarak kullanılır.
 • Güçlü çözünme kabiliyetinden dolayı düşük yanıcılık ve hızlı kuruma süresi ile yapışkan formülasyonlarında önemli bir çözücüdür.
 • Buna ek olarak paketlenmemiş aerosol uygulamalarında kullanılan ekipmanın korunmasına ve uygulama yüzeyine ek korumaya Metilen Klorür yardımcı olur.
 • Kafein alma dereceli olarak tabir edilen Metilen Klorit birçok çeşitli malzemenin geri kazanılmasında ve saflaştırılmasında özütleyici olarak kullanılan düşük stabilize edilmiş yüksek saflıkta olmalıdır.
 • Diklorometan yağlar, tereyağı, kafein, kakao ve şerbetçiotu gibi doğal bir şekilde oluşan doğal ürünlerin ekstraksiyonunda ve farmasötik olarak aktif doğal ürünlerin ekstraksiyonunda kullanılmaktadır. Burada da bu kimyasalın mükemmel çözücülüğünden faydalanılmaktadır.
 • Birçok antibiyotik ve vitamin üretiminde tekrar kristalizasyon çözücüsü olarak Metilen Klorür kullanılır.
 • Yağ alma sınıfı olan formu buharlı yağ alma uygulamalarında kullanılmak üzere 3 parçalı stabilizatör paketi içermektedir. Düşük kaynama noktasından dolayı sıcaklığa duyarlı parçaların yağdan arındırılmasında kullanılmaktadır.
 • Teknik sınıf Metilen Klorit siklohekzan veya amilen gibi 2 stabilizörden birisi ile inhibe edilir. Bu sınıf yüksek çözünürlük kabiliyetinden dolayı ideal bir boya sökücü ve boya maskesi temizleyicisi olarak kullanılmaktadır.
 • Mobilya terbiye işlemlerinde hem akma hem de daldırma tanklarında Metilen  içeren çözeltiler kullanılmaktadır.
 • Normal bir parlama noktası olmamasından kaynaklı yanıcılığı azaltmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda tesis içindeki yangın ve patlamayı azaltmak için kullanılmaktadır.
 • Elektronik endüstrisinde baskılı devre kartı imalatında kullanılabilir. Bu alanda polisikloolefinlerin emprenye edilerek substrata dönüştürülmesi aşamasında kullanılır.
 • Poliüretan köpük imalatında, Toluen Diizosiyanat 80/20 ve Polyol karışımı ile köpük imal edilmektedir. Üretim sırasında poliüretan makinesinin bazı bölümlerinde hammadde artıkları kalmakta ve tıkanmalar oluşmaktadır. Bunu önlemek için Metilen Klorit ile temizleme işlemi yapılır.
 • Termoplastiklerin imalatında kullanılan polikarbonat reçinelerin imalatında Metilen Klorit kullanılmaktadır.
 • Fotoğraf filmi için bir baz görevi yapan selüloz triasetat üretiminde çözücü olarak  kullanılmaktadır.
 • Plastik parçaların veya imal edilen parçaların çözücü kaynağında kalıcı olarak yapışmaması için ayırıcı madde olarak kullanılan kimyasaldır.
 • Arayüzey Polikondenzasyonu olması durumunda bazı polimerlere karşı yüksek yoğunluğu nedeniyle metilen klorit çözücüsü tercih edilir.
 • Bazı deterjanlar solvent içerir. Solvent içeren deterjanların üretiminde kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Metilen Klorit fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Metanol fiyat olarak arttıkça bu kimyasalın fiyatları artacaktır. Fiyatlar, Hidroklorik Asit fiyatına doğrudan bağlıdır. Hidroklorik Asit fiyat olarak arttıkça Metilen Klorür fiyat olarak artacaktır.

Diklorometan fiyatları kullanım alanı ile doğru orantılıdır. Kullanım alanı arttıkça fiyatları artacaktır.

Fiyatları üretimine doğrudan bağlıdır. Yeni bir Metilen Klorit (Diklorometan) üretim tesisi kurulması durumunda bu kimyasal fiyat olarak geçici olarak düşüş yaşayacaktır. Ama zamanla dengeye ulaşacaktır.

Metilen Klorit (Diklorometan) Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.