Paylaş •

Sodyum Benzoat

SODYUM BENZOAT MOLEKÜL YAPISI
SODYUM BENZOAT AMBALAJSODYUM BENZOAT AMBALAJ 25 Kg
Ürün Belgeleri
SODYUM BENZOAT ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Benzoat Nedir?

Molekül Formülü (Sodyum Benzoat); C7H5NaO2

Molekül Ağırlığı; 144,11 g/mol

Kimyasal Adı; Sodyum Benzoat

CAS Numarası; 532-32-1 

Benzoik asit’in sodyum tuzlarından olan bir kimyasal maddedir. Aromatik bir bileşiktir. Bir çok maya ve bakteriye karşı antimikrobiyal aktif özelliği sergileyen kimyasal sodyum benzoat’tır.

Kullanılan sistemde ayrışarak asit üretir ve bu şekilde etkinliğini sağlar. Benzoik Asit mikroplara karşı oldukça toksik bir kimyasaldır. Kullanılacak sistemin pH değeri 2.5-4.0 arasında olması optimum çalışma seviyesidir.

Farklı endüstrilerde genellik bir koruyucu ve antikorozif ajan olarak etki eden özellikleri vardır. Antifungal özellikleri bulunmaktadır.

Sodyum benzoat Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Benzoik Asit, Sodyum Tuzu
 • Antimol
 • Benzoan Sondy
 • Soda Benzoat
 • Benzoat Sodyum
 • Benzozaür(na-salz)
 • Sodyum Benzoikum
 • Sobanate

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Beyaz rente toz veya pul olarak bulunan bir kimyasaldır. Kullanım durumunda hemen eriyen ve dökme sıvı kimyasallarla karıştırılarak kullanılır.

Erime noktası 300 °C’nin üzerindedir.

Kaynama Noktası 450 °C ile 475 °C arasındadır.

Sodyum Benzoat suda kolay çözünür, etanolde az çözünür.

Yoğunluğu 1.5 g/cm3 tür.

Üretimi Nasıl Yapılır?

Ticari olarak üretilebilmesi için 3 yöntem kullanılır. 1. Yöntemde Naftalin, Vanadyum Pentoksit ile oksitlenmesi sonucunda ftalik anhidrit elde edilir. Daha sonra burada Benzoik Asit vermek üzere dekarboksile edilir.

 1. 2. Yöntemde toluen nitrik asit ile karıştırılır ve benzoik asit üretmek üzere oksitlenir.
 2. Yöntemde benzotrimlorid hidrolize edilir ve daha sonra Benzoik Asit vermek üzere mineral asidi ile muamele edilir. Benzotrimlorür, klor ve toluen reaksiyonu ile oluşur.

Her 3 yöntemde de Benzoik Asitten üretmek için rafine edilir. Burada asitin, bir sodyum hidroksit çözeltisi içerisinde çözülmesi ile elde edilebilir.

Meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucunda Sodyum benzoat ve su ortaya çıkar. Suyun buharlaştırılması ile Kristal formda bu kimyasal elde edilir.

İnsan Sağlığına Nasıl Etki Eder?

Son derece tehlikeli şekilde göz tahrişine neden olabilir.

Sodyum benzoat standart konsantrasyonlarda kullanıldığında insan sağlığına karşı toksik olmadığı belirlenmiştir.

Bazı ülkelerde %0.1 in altında kullanımına izin verilmiştir. Bazı ülkelerde ise % 0.125 e kadar izin verilmektedir. Bu kullanım oranları gıda katkı maddesi olarak kullanıldığı alana doğrudan bağlıdır.

Cildinize temas etmesi durumunda bol su ile ilgili noktanın yıkanması gerekmektedir. Bu durumda tahriş giderilemez ise doktora başvurulmalıdır.

Mayonezde Sodyum benzoat Kullanımı Nasıldır?

Mayonez imalatında en önemli unsur düşük pH değerinin sağlanmasıdır. Bunun için asitlik değerinin düşük olması gerekmektedir. En iyi mayonez asitlik düzeyi en optimum değerde olan mayonezdir. Mayonez üretiminde asitliği dengeleyebilmek için sorbik asit kullanılır.

Düşük yağlı mayonez üretiminde sodyum benzoat kullanılır. Mayonez üretiminde kullanıması durumunda koruyucu etkisi göstermektedir.

Mayonezde mayaların bozulması sonucunda küf oluşur. Dolayısı ile bu küfler bakteri üretir ve gıdanın bozulmasına neden olur. Sodyum benzoat bu bozulmaları inhibe ederek gıdanın korunmasını sağlar.

Mayonez bir emülsiyondur. Genellikle yarı akışkan bir sıvı formdadır. Bu formadaki mayonez için koruyucu gereksinimi yoktur. Lakin su oranı yüksek olan mayonezlerin imalatında gıda katkı maddesi kullanılmaktadır. En yaygın gıda katkı maddeleri arasında yer almaktadır.

Salça Üretiminde Sodyum Benzoat Kullanımı

Salça imalatında domates veya biberin yapısından kaynaklı bazı mikroorganizmalar meydana gelir bu mikroorganizmalar salçanın içerisinde küf oluşmasını sağlayarak salçayı bozmaktadır.

Bu bakterilerin oluşumunu önlemek için salça içerisine tuz ve koruyucu gıda katkı maddesi eklenmektedir. Salça üretimi sırasında bakteri oluşmasını önlemek için kullanılan sodyum benzoat birçok bakteri türüne karşı etkili olmuştur.

Salça Üretiminde tek başına kullanımı küf oluşmasını önlemeye yeterli olmamaktadır. Salçanın üretimden sonra bulunduğu ortam koşulları da bakteri oluşumu üzerinde büyük bir etkendir.

Salça Üretiminden sonra bakteri oluşumunu etkileyen faktörler aşağıdaki gibidir.

 • Ortam Sıcaklığı
 • Salça içerisindeki tuz konsantrasyonu
 • Üzerimden sonra depolama süresi
 • Bakteri türleri

Sodyum Benzoat İçeren İlaçlar Nelerdir?

Üre döngüsü enzim eksikliği yaşayan hastalarda, hiperalmonemi ve buna bağlı bazı rahatsızlıkların giderilmesi için bu kimyasalı içeren ilaç tedavileri uygulanır.

Sodyum benzoat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Antibirobiyal ve lezzet özelliklerine sahip olduğu için çok çeşitli ürünlerde kullanılmaktadır.
 • Vücutta üre döngüsü bozukluğu yaşanması durumunda amonyak kanda birikerek ürik asite dönüşmez. Amonyağın kanda birikmesini önlemek için sodyum benzoat içerikli ilaçların üretiminde kullanılır.
 • Hem gıda hem de meşrubat ürünlerinde kullanılan en yaygın koruyucu kimyasaldır. Sodyum Benzoat, gıdaların hücrelerine girerek burada pH seviyesini dengeler ve gıda asidini artırarak çalışır.
 • Margarin, salça, akçaağaç şurubu, turşu, konserve, reçel ve jölelerde kullanılır.
 • Hemen hemen her meşrubat içecekleri, bazı şarap soğutucuları ve meyve sularında kullanılır.
 • Diş macunlarının üretiminde ve diş temizleyici kimyasalların üretiminde benzoik asit sodyum tuzu kullanılır. Ağız gargaraları gibi kişisel bakim ürünlerinde kullanılır.
 • Yaygın olarak kullanılmasının nedenlerinden bir tanesi düşük fiyat avantajı olmasından kaynaklanır.
 • Boyaların üretiminde benzoat ara madde olarak kullanılır.
 • Antiseptik bir ilaç olduğundan pas ve küf önleyici olarak kullanılır.
 • Netlik ve mukavemeti artırmaktadır. Bu özelliğinden dolayı propilen gibi plastiklerin üretimine dahil edilmiş bir kimyasaldır. Benzoat’ın bu kullanım alanı literatüre yeni girmiştir.
 • Motorların soğutma suyu sistemlerinde korozyon önleyici etken madde olarak kullanılmaktadır. Korozyon önleyici madde olarak kullanımı bu kısmen yeni bulunmuştur.
 • İlaç ve tütün preparatlarında kullanılmaktadır. Tütün ham maddesi tarladan hasat edildikten sonra sigaralık tütün yapımı için sertliğini yumuşatmak amacıyla bazı maddeler kullanılarak işleme tabi tutulur.
 • Tütün kıyma işlemi yapıldıktan sonra, yumuşatma evresinde çözelti yapılırken, tütünün küflenmesini önlemek için çözelti içerisine bu hammadde katılır.
 • Serbest asit formunda bir fungusid madde olarak kullanılmaktadır. Yani mantar ve mantar formlarının yok edilmesinde kullanılan bir kimyasaldır.

Diğer Kullanım Alanları

 • Benzoat burada mantarların gıdaları kullanılamaz hale getirmesini engeller. Buradaki kullanım amacı gıdaların hücre içerisine girerek, pH seviyesini düşürür ve mantarların çoğalmasını önler.
 • Alkolsüz içecek endüstrisinde, yüksek fruktozlu mısır şurubu içerisindeki lezzet yoğunluğunu artıran alkolsüz içeceklerin asitliğini de artırmaktadır.
 • Salata sosu gibi sirke içeren gıdaların imalatında benzoatlar kullanılır.
 • Sıvı sabun renklendiricilerinde kullanılır.
 • Antifriz üretiminde kullanılır.
 • İlaç sınıfındaki diğer kullanım alanları; Sıvı öksürük şurupları, sıvı asetaminofen, amoksisilin ve tıbbi kremlerin imalatında kullanılır.
 • Evcil hayvan bakım ilaçları olan bazı diş bakım ürünlerinde ürünlerinde kullanılmaktadır.
 • Vücut ve yüz yıkama maddeleri, deodorantlar şampuanlar gibi maddelerin imalatında aktif madde girdisi sodyum benzoat’tır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum benzoat fiyatı her sene %10 olacak şekilde artmaktadır. Kullanılan yeni bir sektör tespit edilmesi durumunda fiyatı da buna paralel olarak artmaktadır.

Yeni bir sodyum benzoat üretim tesisinin açılması ile fiyatlarda aşağı yönlü dalgalanma olmaktadır. Fakat bu dalgalanma fiyatlarda kalıcı değildir.

Üretiminde kullanılan naftalin ve vanadyum pentoksit fiyatlarına paralel olarak değişebilir. Bu kimyasalın üretiminde kullanılan malzemelerin fiyatları artarsa Sodyum benzoat fiyatı da artacaktır.

Sodyum benzoat üretiminde kullanılan toluen ve nitrik asit fiyatına da bağlıdır. Üretimde kullanılan bu kimyasalların fiyatının artması ile fiyatlar artacaktır.

Fiyatları çok nadir olsa da piyasa fiyatlarının çok üzerine çıkabilmektedir.

Sodyum Benzoat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.