Paylaş •  

 

Sorbik Asit

SORBİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
SORBİK ASİT AMBALAJ
SORBİK ASİT AMBALAJ
Ürün Belgeleri
SORBİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Sorbik Asit Nedir?

Molekül Formülü (Sorbik Asit); C6H8O2

Molekül Ağırlığı; 112.13 g/mol

Kimyasal Adı; Sorbik Asit

CAS Numarası; 110-44-1

Dünya çapında en yaygın kullanılan Gıda koruyucusu sorbik asittir. Doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Yiyeceklerde meydana gelen yağma ve ölümcül hastalıkların sebebi olan küf oluşumunu engellemede son derece etkilidir. Antimikrobiyal özellikleri bulunan bir bileşiktir.

Dünya piyasasında kullanılan formu sentetik olarak üretilmektedir.

Bileşiğin COOH (Karboksil Grubu) çok reaktiftir. Kalsiyum, Sodyum ve Potasyum ile tuz oluşturabilir.

Molekül Formülü: C6H8O2

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir:

 • Sorbic Acid
 • 2-Propenilakrilik Asit
 • 2,4-Heksadienoik Asit
 • Sorbistat
 • Trans-trans-2,4,heksadienoik asit
 • E 200

Sorbik Asit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Beyaz toz veya kristaller halinde bulunur. Erime noktası 134.5 °C’ dir. Hafif asidik bir ve insanı sıkan bir kokuya sahiptir.

Tatsız bir maddedir. Su içerisinde iyi bir çözünürlüğe sahiptir. Etanolde de çözünmektedir.

Yoğunluğu 1.2 gr/cm3’tür. Standart depolama şartlarında kararlıdır.

Kaynama Noktası 228 °C dir.

127 °C alevlenme noktasıdır.

Birçok madde içerisinde çözünmektedir. Eter içerisinde çok iyi çözünürlüğe sahiptir. Yağ içerisinde de çözünür.

Sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artmaktadır. Alkol içerisindeki çözünürlüğü, Alkol % si arttıkça çözünürlüğü yüksek oranda artmaktadır. Şeker içerisindeki çözünürlüğü, şeker % si arttıkça çözünürlük azalmaktadır.

Toz, granül ve çözelti halinde bulunabilmektedir. Ve kapsüllenebilir.

Nasıl Üretilir?

Sorbik Asit üretimi Keten ve 2-Butenal in 30 °C ile 80 °C sıcaklıktaki reaksiyonunda +2 değerlikle geçiş metali tuzlarının mevcudiyetinde bir reaksiyon oluşur. Bu reaksiyonda 3-Hidroksi-4-Heksanoik Asit esteri oluşur. Bu polyester bileşik, bazlardan veya asitlerden, bir asit varlığında iyi bir verimle  elde edilebilir.

Gıda kullanımları ve sudaki çözünürlüğünün artırılması için, ekstrüzyon ve palletizasyon ile granüle edilir.

Sorbik Asit’in Gıdalardaki Etki Mekanizması Nasıldır?

Diğer yağ asitleri gibi vücutta metabolize edilme özelliğine sahiptir. İnsan ve Hayvanlarda meydana gelen uzun zincirli yağ asidi bozulmasının (B-Oksidasyonu) sorbik asit kimyasalında da meydana gelmektedir.

B-Oksidasyonu uzun zincirli yağ asitlerinin Asetil CoA’ya parçalandığı durumdur.

Vücutta bulunan miktarına bağlı olarak normal şartlar altında tamamen CO2 ve H2O ya oksitlenmektedir.

Düz zincirli yapıda olan formu karboksil grubu kolayca reaksiyona girerek tuzları ve esterleri oluşturur. Tuzların sudaki yüksek çözünürlükleri sayesinde gıda uygulamalarındaki yeri çok önemlidir.

Isıtma ile süblime olmasından dolayı kullanım alanında uzun süreli kaynama ve ısıtma işlemlerinden sonra eklenmelidir.

Kullanım alanlarındaki uygulama süreçleri kullanım alanına bağlı olarak değişmektedir.

Bu Uygulama Yöntemleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Ürüne doğrudan ilave edilerek
 • Daldırma Yöntemi
 • Püskürtme Yöntemi
 • Tozlama Yöntemi

Sorbik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Genel olarak gıdalarda koruyucu özelliğinden dolayı kullanılmaktadır.
 • Sorbik Asit ve Fosfolipit birlikte kullanılması durumunda geniş bir antimikrobiyal spektrumuna sahiptir. Bakteri, maya ve küfler üzerinde inhibe edici özelliği bulunur. Aynı zamanda fosfolipit cilt üzerinde yatıştırma kabiliyetine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı ıslak mendil üretiminde önemli bir göreve sahiptir.
 • Ekmek ve yufkanın raf ömrünü uzatmak ve mikrobiyal büyümeyi engellemek için kalsiyum propiyonat ile modifiye edilerek kullanılır. Çünkü; Nem ve pH’ın yüksek olması sebebiyle küf ve bakteri oluşumu meydana gelmektedir.
 • Ünlü mamüllerde maya kullanılması durumunda Sorbik Asit mayanın verimliliğini düşürmektedir. Bunun için maya kullanılması durumunda bu bileşik kullanılmamalıdır.
 • Karboksil grubu çok kolay bir şekilde iyonlarla reaksiyona girme eğilimi vardır. Gıdalarda bulunan ve bakteri üreten maddeleri inhibe etmek için Antimikrobiyal özelliğinden dolayı etleri korumak amacıyla sorbik asit kullanılır.
 • Gıdalarda lezzet ve renk artırmak amacıyla kullanılmaktadır.
 • Şurup ve bitmiş içeceklerde stabilize edici madde olarak kullanılır.
 • Metal yüzeylerde meydana gelen pas, korozyon ve kireç oluşumunu engellemek için kullanılır. Sorbik Asit ile üretilen korozyon inhibitörü daha spesifik metallerin korozyonunu önlemek için üretilir.
 • Antimikrobiyal bir ajandır. Aynı zamanda, insanlarda tokluk hissi uyandırır.
 • Isıl işlem görmüş ürünlerin imalatında, uzun süre kaynama ve pişme işleminden sonra ilave edilecek şekilde etki mekanizmasına sahip kimyasal özelliğine sahiptir.
 • Gıdalarda tazeliği korumak için antimikrobiyal özelliğinden faydalanılarak kullanılır.
 • Propiyonik asit veya Benzoik asit gibi diğer gıda koruyucularına göre avantajı nihai ürünün tadını bozmamasıdır. Bundan dolayı daha fazla tüketilmektedir.
 • Kozmetik sektöründe, 2 farkli etkiye sahiptir. Birincisi mikropları inhibe etme özelliği. Diğeri ise kullanıldığı ürünün bozulmasını önleme etkisidir.
 • Hayvan yemleri küf ve küf sporları içermektedir. Bunların sebebi organik madde içeriğidir. Hayvan yemi üretiminde küf oluşumunu önlemek için sorbik asit kullanılır. Yem içerisindeki küf önlenemez ise yem kalitesi düşer ve beslenen hayvanlara zarar verebilir.
 • Tıbbi alanda ilaç üretimlerinde intrevanöz olarak enjekte edilen sıvı ilaçlar ve besleyici solüsyonlarında mikrobiyal inhibisyon maddesi olarak ilave edilir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sorbik Asit fiyatı sanayileşmenin getirdiği yoğunluk ile doğru orantılı olarak artmaktadır.

Fiyatları etkileyen faktörlerden bir tanesi de yeni uygulama alanının keşfedilmesi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Gıda sektörünün genişlemesi sorbik asit fiyatlarını artırır.

Farklı üretim tesislerinin kurulması ile ters orantılı olarak kısa süreli olarak fiyatlar düşmektedir. Lakin bu grafik zamanla stabil bir düzeye ulaşmaktadır.

Sorbik asit üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatları arttıkça fiyatlar artacaktır.

Sorbik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.