Paylaş •  

 

Korozyon İnhibitörleri

İNHİBİTÖR MOLEKÜL YAPISI
İNHİBİTÖR AMBALAJ25 KG AMBALAJ

Korozyon Nedir?

Korozyon İnhibitörleri, bir metalin çevre ile reaksiyona bağlı bozulması olayıdır.

İnhibitör Nedir?

İnhibitör tanım olarak kimyasal bir reaksiyonun gerçekleşmesini engelleyen kimyasal maddededir.

İnhibitörlere örnek olarak, metallerin yükseltgenmesinin yavaşlatılması olayı veya bakteri enzimlerinin inhibitörü antibiyotiklerdir.

Korozyon İnhibitörleri metal yüzeyleri korozyona karşı korumanın en etkili yollarından bir tanesidir. Etki düzeyleri, kimyasal bileşim, moleküler yapıları ve inhibitörlerin metal yüzey üzerindeki adsorbsiyon kalınlıkları ile alakalıdır.

Korozyon İnhibitörleri iyonik sıvı, poliyonik sıvı ve grafen olarak ortaya çıkmaktadır. Bu korozyon inhibitörleri arasında, grafen dikkat çekici özellikleri, gömülme ve üretim stratejilerinden kaynaklı dikkat çekmektedir.

Bu gibi inhibitörlerin, anti-korozyon kaplamaları için karakterizasyon, yapı-özellik-performans ilişkilerinin kesin tanımı önemlidir.

İnhibitörler yeni nesil PIL bazlı kaplamaların oluşturulmasına bir olanak sağlamaktadır. Bu sayede farklı formdaki heteroatomlara sahip PIL korozyon inhibitörleri sayesinde daha yüksek bariyer özellikleri oluşturması sayesinde daha iyi metal koruma sağlamaktadır. Bu PIL korozyon inhibitörlerini eşsiz kılmaktadır.

Bunun yanında İyonik Sıvı, PIL ve Grafen kombinasyonu ile elde edilen inhibitör’ün nihai önleyici korozyon kaplamasına katkı sunabileceği aşikardır.

Korozyon İnhibitörleri ve Korozyon’un Önemi Nedir?

Metal korozyonu Dünya çapında endüstrilere her yıl yaklaşık 300 Milyar $’ dan fazla maliyet getiren önemli bir sorundur.

Bu nedenle proseslerde inhibitörler kullanılarak, metal yüzey üzerinde ince bir adsorbe film tabası oluşturulur. Bu sayede metal yüzey üzerinde ve derinlerinde aşınmaya sebebiyet verecek maddelerin bu alanlara ulaşmaması sağlanır.

Korozyon İnhibitörleri genişlemekte olan bir sektördür.

Bunlar arasında en çok dikkati çeken korozyon inhibitörleri kendini iyileştiren kaplama ve korozyon inhibitörleridir.

Kendiliğinden iyileşen Korozyon İnhibitörleri, iyileşme mekanizmaları yolu ile hasarı onarabilme yeteneğine sahip olan ve 3 türe ayrılan biyolojik sistemlerden ilham alır. Bunlar; Mikroenkapsülasyon, vasküler esaslı olanlar ve intrinsik materyaller olarak bilinmektedir.

Basit bir ifadeyle korozyon kimyasal işlemlerle malzemelerin bozulması olarak değerlendirilebilir. Bunlar içerisinde en önemli olanları metallerin elektrokimyasal korozyonudur.

Genel olarak korozyon hem akıntı hem de katodik bölgelere sahip iki aşamalı elektrokimyasal bir işlemdir. Buradaki korozyon yüklerin akışı (elektronlar ve iyonlar) ile hem ıslak hem de kuru koşullarda gerçekleşmektedir.

Islak korozyon ile mücadele etmek zordur. Islak korozyon oda sıcaklığında veya yakın sıcaklıkta ve hatta elektrolit varlığında ve su varlığında hakim bir korozyondur.

Korozyon işlemi bir yüzey reaksiyonu olduğundan dolayı bir yüzey tabakasına çok küçük bir konsantrasyonda korozyon inhibitörünün eklenmesi bir metalin korozyon hızını önleyebilir veya azaltabilir. Çok az miktarda korozyon inhibitörü eklenmiş olması agresif bir şekilde metalin korozyon olayını azaltacaktır.

Korozyon İnhibitörleri Çeşitleri Nelerdir?

3 farklı çeşit olarak sınıflandırılabilir.

Bunlar;

 • Katodik
 • Anodik
 • Karışık veya adsorpsiyon tipi inhibitörler

Katodik reaksiyondaki gecikmeye neden olan inhibitörler katodik inhibitörler olarak tanımlanır. Buna benzer şekilde Anodik inhibitörler ise anodik reaksiyonları yavaşlatan inhibitörlerdir. Hem katodik hem de anodik reaksiyonları yavaşlatan inhibitörler ise karışık inhibitör denir. Karışık inhibitörler genellikle adsorpsiyon mekanizması ile çalışır ve bu inhibitörlere adsorbsiyon inhibitörleri denir. Genellikle inorganik inhibitörler, katodik veya anodik etkiye sahipken, organik inhibitörler ham katodik hem de anodik etkiye sahiptir.

İnorganik inhibitörlerin toksik olması nedeniyle, özellikle asit ortamında çelik yapıların korunması nedeniyle çeşitli organik inhibitörler, korozyon önleyici inhibitör olarak kullanılmaktadır.

Buradan da anlaşılacağı gibi organik inhibitörler, asit ortamındaki çeliklerin korunmasında inorganik inhibitörlere kıyasla daha etkilidir.

Adsorpsiyon İnhibitörleri Nedir?

Adsorbsiyon inhibitörleri metali 3 olası yöntem ile korurlar. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 1. Fiziksel Adsorpsiyon

Elektrostatik adsorpsiyon inhibitör ve metal yüzey arasında meydana gelen elektrostatik çekimin sonucunda işlevsellik kazanır. Fiziksel olarak adsorbe edilen inhibitörler hızla etkileşim yapar. Fakat bu inhibitörler yüzeyden kolay bir şekilde çıkarılır.

 1. Kimyasal Adsorpsiyon

En etkili inhibitörler kimyasal olarak adsorbe olan inhibitörlerdir (Kemisorbe edilmiş). Kemisorbsiyon önleyici moleküller ve metal yüzey arasında yük paylaşımı veya yük aktarımının sonucunda meydana gelir. Kimyasal adsorpsiyon, fiziksel adsorpsiyon’a göre daha yavaştır ve tamamen geri döndürülemez.

 1. Film Formasyonu

İnhibitörlerin film oluşturma mekanizması inhibitör moleküllerin yüzey reaksiyonlarına ve hem anodik hem de katodik alanları inhibe ederek yüzeyde film tabakası oluşturması prensibine dayanmaktadır. Organik inhibitörler, metal yüzey üzerine adsorbe edilmiş koruyucu bir hidrofobik film oluşturabilirler. Aslında organik molekülün polar grubu doğrudan metale bağlıdır. Ve polar olmayan uç metal yüzeye dikey yönde yönlendirir.

Bu sayede korozif etki gösteren türlerin yayılmasını önleyebilir ve elektrokimyasal saldırılara karşı bir engel oluşturabilir.

Çoğu organik inhibitör en az bir fonksiyonel grup içermektedir. Organik inhibitörlerin adsorpsiyon gücü, bu molekülün yerine organik molekülde bulunan hetero atomun yüküne bağlıdır. Buradaki molekülün geri kalanının yapısı fonksiyonel yapıdaki yük yoğunluğunu etkiler.

Mükemmel Performans Gösteren Bazı Organik İnhibitörler;

 • Yağlı Amidler
 • Piridinler
 • İmidazolinler
 • 1,3 Azoller
 • Polimerler

Bu gruptaki kimyasal ailelere ait organik korozyon inhibitörleri mükemmel performans özelliklerine sahiptir.

Karbon Çeliği Üzerinde Korozyon Oluşumu Nasıl Önlenir?

Karbon Çeliği üzerinde korozyonu önlemek için doğal bir koruyucu olan Mono Etanol Amin ile gerçekleştirilebilir. Mono Etanol Amin katodik ve anodik reaksiyonlarını azaltabilen organik bir korozyon önleyici etkisi gösterir.

Karbon çeliği üzerindeki korozyonun önlenmesi sırasında kemisorpsiyon işlemi, inhibitör molekülünden metale olan bağ ve yük transferinden etkilenmektedir. Bu sayede metal yüzey üzerinde koruyucu film tabakası oluşmaktadır.

Alkanolaminler CO2 absorbsiyon sistemlerinde korozyon inhibitörü olarak görev yapmaktadır.

Bu sayede metal yüzeyinde korozyon oluşumu önlenmiştir.

Korozyon İnhibitörleri Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Korozyon İnhibitörleri, endüstriyel sanayide birçok kullanım alanına sahiptir. Bunlar başlıca su ile temas eden, kapalı açık devre sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Rafineri ve Petrokimya tesislerinin soğutma suyunda korozyon inhibisyonu yapılmaktadır.
 • Açık soğutma suyu sistemlerinin resirkülasyon pompaları ve ısı eşanjörleri gibi kritik ekipmanların bulunmasından dolayı bu gibi ekipmanların korozyona uğraması neticesinde büyük iş kaybı ve masraflar meydana gelmektedir. Bundan dolayı bu gibi alanlarda korozyon inhibitörü sürdürülebilir bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Soğutma kulelerinde biriken tortuların giderilmesi sırasında asit çözeltileri kullanılır. Bu asit çözeltilerinin formülasyonunda korozyon ölümünü önlemek için inhibitör kullanılır.
 • Paslanmaz çelikten imal edilen kristallendirme evaporatörlerinde korozyon inhibitörü olarak Edta ve Hidroksilamonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) birlikte kullanılır.

İnhibitör Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fiyat olarak endüstriyel sanayinin gelişimi ile artış sağlamıştır. Korozyon inhibitör fiyatları, inhibitörlerin imalatında kullanılan kimyasal maddelerin fiyatları ile doğru orantılıdır. İnhibitör imalatında kullanılan kimyasal madde fiyatı arttık , inhibitör fiyatı artacaktır.

İnhibitör fiyat olarak, inhibitörün kullanılacağı alanın yapısına da bağlıdır. Yani hangi inhibitör ile çalışılacağı önemlidir.

İnhibitör fiyat olarak kullanılacak olan inhibitörün performans özelliklerine de bağlıdır. Performansı güçlü olan inhibitör fiyat olarak yüksek olacaktır.

Korozyon İnhibitörleri Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.