Paylaş •  

 

Titanyum Dioksit

TİTANYUM DİOKSİT MOLEKÜL YAPISI

TİTANYUM DİOKSİT AMBALAJ 25 KG
Ürün Belgeleri
TİTANYUM DİOKSİT ANALİZ SERTİFİKASI

Titanyum Dioksit Nedir?

Molekül Formülü (Titanyum Dioksit) ; TiO2

Molekül Ağırlığı; 79,866 g/mol

Kimyasal Adı; Titanyum Dioksit

CAS Numarası; 13463-67-7

Doğal olarak oluşan bir mineral olup bir çok alanda Güneşten koruyucu madde olarak kullanılır. Yüksek kırılma indeksi sayesinde, beyazlatmak amacıyla kullanılan formüllerde vazgeçilmez bir bileşen haline getirmiştir.

Molekül formülü, TiO2’ dir. Doğal olarak bulunan veya bir dizi Kristal formda bulunan minerallerden türetilir. Çünkü, doğal olarak oluşan oksit kristalleri, mayalı olabilir ve ticari olarak kullanılan Titanyum dioksit’ in türetilmesini sağlar.

Titanyum Dioksit E Kodu= E 171 dir.

Diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

 • Titanyum Beyaz
 • Rutil
 • Anataz
 • 13463-67-7
 • Tioxide
 • Titania
 • Titanik Anhidrit
 • Kronos
 • Tronox
 • Nano Anatase
 • Rutil Titanyum Dioksit
 • Dioxotitanium
 • Titandioxid
 • E 171

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Rengi beyaz bir kimyasaldır. Aynı zamanda yumuşak bir katı olup 1800 °C de erimektedir.

Korozyonu farklı özelliklere sahip bir kimyasaldır.

Polimorf bir kimyasaldır. 3 tür yapıda bulunur. Bunlar Rutil, Anataz ve Brokit’ tir. Ticari olarak sadece Rutil ve Anataz kullanılır.

Titanyum Dioksit Kırılma İndeksi 2.76+- 2.55 dir.

Seyreltik alkali yapıda bir kimyasaldır. Seyreltik asit içerisinde çözünmez. Konsantre sülfürik asit içerisinde çözünür. Aynı zamanda çözünürlük konusunda, hidroklorik asit, nitrik asit içerisinde de çözünebilir.

Bağıl yoğunluğu, en çok kullanılan beyaz pigment içerisinde nispi yoğunluk en düşüktür. Aynı kalitedeki titanyum dioksit pigmentlerinden yüzey alanı büyük olanın pigment hacmi büyüktür

Yüksek di elektrik sabiti nedeniyle çok iyi elektriksel özellikleri vardır.

Geçirgenliği en düşük olan form Anataz’ dır.

Sıcaklık arttığında iletkenliği de artmaktadır. Titanyum Dioksit hipoksiye karşı çok hassastır.

Anataz Plaka titanyum dioksit yüksek sıcaklıklarda Rutile dönüşebilir. Bu nedenle Rutil ve Anataz’in erime ve kaynama noktaları yoktur.

Erime noktası saflığına bağlıdır.

Hidroskopik özelliği çok güçlü olmamakla birlikte hidrofilik yüzey alanı ile ilgilidir.

Yüzey alanı büyük ise nem emme oranı da yüksektir. Nem emme oranı yüzey işlemi ve doğası ile de alakalıdır.

Çok iyi termal kararlılığa sahip bir kimyasaldır.

Toksik bir kimyasal değildir ve kararlıdır. Sağlığa zararlı mıdır gibi soruların cevabı bu ürünün kullanım oranına da baglıdır.

Kısmen asit türü bir oksittir.

Oksijen, hidrojen sülfür, kükürt dioksit, karbondioksit ve amonyak ile reaksiyona girmez.

Su, yağ asidi, diğer organik asit, alkali ve sıcak nitrik asit haricindeki zayıf inorganik asitler içinde çözünmemektedir.

Bazı özel maddelerle reaksiyona girebilir.

Uzun süre kaynatma durumunda Sülfürik Asit ve Hidroflorik Asit ile reaksiyona girebilmektedir.

Titanyum Dioksit Nasıl Çözünür?

Çözünürlüğü kullanılan çözücü maddeye bağlı olarak değişmektedir. Su içerisinde çözünmüş sitrik asit ile su içerisinde çözünmüş malik asit karşılaştırıldığında malik asit ile hazırlanan çözelti içerisindeki titanyum dioksit çözünürlüğü daha fazla olmuştur.

Çözünürlük arttıkça titanyum dioksit’in kullanım alanındaki etkileri de gözle görünür şekilde artmaktadır.

Nasıl Üretilir?

İlmenit, rutil veya titanyum cürufundan elde edilir.

Titanyum Dioksit pigmenti, sülfürik asit yada klor kullanılarak ekstrakte edilir. Bu yöntemlerden sülfat prosesi, klorür prosesinden daha basit bir teknoloji kullanılarak yürütülür. Bununla birlikte bu proses daha düşük dereceli ve daha ucuz cevherlerini kullanabilir.

Sülfat prosesi Klor fabrikasının kurulumuna göre daha pahalıdır. Sülfat prosesindeki üretim maliyeti de daha yüksektir.

Titan üretiminin %65 i Klor prosesinden elde edilir.

Titan’ın sülfat prosesinde ki üretiminde atık maliyetleri yüksektir.

Sülfat prosesinde kirlilik kontrolü pahalıdır.

Sülfat Prosesinde Anataz ve Rutil üretilirken, Klorür prosesinde sadece Rutil üretilir.

Nasıl Depolanır?

Doğrudan Güneş ışığının gördüğü alanlardan uzak tutulmalıdır.

Titanyum taşıma işlemlerinden önce tüm mühendislik kontrollerinin işletilmesi ve koruyucu ekipman gereksinimleri ile kişisel koruyucu donanımların tahsis edilmesi gerekmektedir.

Titanyum Dioksit’in depolama işlemleri toz oluşturmayacak alanlara yapılmalıdır.

Depolama yapıldığı alanda, bu kimyasal madde ile reaksiyona girecek bir maddenin bulunmaması gerekmektedir.

Güneş Koruyucularında Titanyum Dioksit Kullanımı Nasıldır?

Titanyum Dioksit’in kendine has bazı element özellikleri nedeniyle çeşitli endüstriler ve kozmetik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer bileşiklere karşılık yüksek kırılma indisi olan bir kimyasaldır. Suya karşılık 2 kat daha yüksek kırılma indisine sahiptir.

Kozmetik endüstrisinde, çoklu makyaj malzemelerinde beyazlatma özelliği ve kalınlaşma özelliğinden faydalanılarak kullanılmaktadır. Titan’ın Ultra Viole(UV) ışıklarını absorbe etme özelliklerinden dolayı Güneşten koruyucu olarak kullanılmıştır. Zaman içerisinde nanoparçacık formülasyonları da dahil olmak üzere tüketici kullanım kolaylıkları için pazarda yer edinmiştir.

Titanyum Dioksit Etki Mekanizması Nasıldır?

Titanyum Dioksit kimyasal özellikleri bakımından, üretim konusunda ki sürdürülebilirliği ve düşük maliyet avantajıyla sürekli kullanılan bir kimyasaldır. Kimyasal olarak nötr bir maddedir. Buradaki etkisiz kavramı, diğer maddelerle temas ettiğinde etkisi olmadığı anlamına gelmektedir. Titanyum Dioksit’in bu özelliğinden dolayı gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe güvenli olarak onaylanmıştır.

Titanyum Dioksit’in kristalli formları yüksek kırılma indisine sahip yarı iletken özelliği sergileyen bir kimyasaldır. Yüksek kırılma indisi özelliğinden maddenin görünür ışık yaylasına yardımcı olur. Bunun yanında katkı maddesi olarak kullanıldığı alanlarda beyazlatma özelliğinden faydalanılmaktadır.

Yüksek kırılma indisi topikal uygulama üzerine kozmetik acıdan bazen çekici olmayan özellikler oluşturabilir. Bundan dolayı genellikle formülasyonlar mikronize edilir. Önceki yıllarda 150-300 nm partikül boyutundaki titanyum dioksit tanecikleri kullanılırdı. Lakin artık 15-150 nm tanecik boyutundaki titanyum dioksit kullanılmaktadır. Bunlar topikal uygulama üzerine kullanılmaktadır. Bu boyutlardaki Titan, saydam ve mikro formülasyonlar üzerinde çalışılmaktadır.

Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Boya üretiminde parlak beyaz bir pigment olarak titanyum dioksit kullanılmaktadır.
 • Gıda sanayisinde de gıda ürünlerinde renk vermek amacıyla kullanılır.
 • Kozmetik sektöründe, Güneş kremi içerisinde, UVA ve UVB ışınlarını engellemek için titanyum dioksit kullanılır.
 • Kaplama boyalarının formüllerinde kullanılan bir bileşiktir.
 • Soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlarda beyaz renk katmak için bazı bileşenler ile birlikte kullanılır. Bunlar arasında Silikon Dioksit (Aerosil 200), PVP K30‘dur.
 • Servo sistemlerde yağlayıcı madde üretiminde, likit parafin (Parafin yağı) ile birlikte kullanılarak nanopartikül yağlayıcı üretimi gerçekleştirilir.
 • Jelatin kapsüller, tablet kaplamaları ve şuruplar gibi farmasötik ürünler için pigment olarak da kullanılmaktadır.
 • Yine kozmetik sektöründe, diş macunu, ruj, krem, merhem ve tozlarda renk vermek amacıyla pigment olarak titanyum dikosit kullanılır.
 • Pigmentleri opak hale getirmek için opaklaştırıcı olarak kullanılır.
 • Yüksek UV ışığı emici özeliklere sahiptir. Ve bu sebeple Güneşten koruyucularda aktif bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Bu alandaki kullanımı 10-100 nm arasında değişen parçacık boyutuna sahip olmalıdır.
 • Porselen emayelerde ağartıcı ve opaklaştırıcı kimyasal olarak kullanılır. Burada kullanılan Titan sayesinde, parlaklık, sertlik ve asit direnci elde edilir.
 • Mor ötesi ışınlarını engellediği düşüncesinden dolayı Kozmetik ve İlaç sektöründe kullanılmaktadır.
 • Fotokatalitik özelliğinden dolayı, Ultraviyole Radyasyona maruz kaldığında, kendi kendini temizleyen ve dezenfekte eden ince kaplamalara neden olur. Titanyum Dioksitten kaynaklı olarak meydan gelen alaşımlar çok hafif olmakla birlikte yüksek gerilme mukavemetine sahiptir. Yüksek korozyona ve yüksek sıcaklıklara dayanma gücüne sahiptir. Bu nedenle uçak, enerji santralleri, zırh kaplamaları, gemiler, uzay araç boruları ve füzelerin yapımında aktif bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Mürekkep imalatçıları tarafından kullanılmaktadır.
 • Titanyum ve Titanyum alaşımlı, sararma ve korozyon önleyici bileşimlerin içerisinde ana bileşen olarak (Titanyum Kaynağı) olarak kullanılır.
 • Kumaş malzemelerde kullanım için, mürekkep püskürtmeli yazdırılabilir transfer kağıtlarının imalatında pigment olarak kullanılır.
 • Çevreye duyarlı boyaların imalatında en önemli bileşimdir. Bu uygulamada beyaz renk pigment olarak kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Titayum Dioksit fiyat olarak doğrudan üretim prosesine bağlıdır. Sülfat prosesinden elde ediliyorsa fiyat olarak daha pahalı olacaktır.

Klor prosesinden elde ediliyorsa daha ucuz olacaktır.

Titanyum cevherlerinin çıkarıldığı madenlerin fiyatları ile doğru orantılıdır. Cevherlerin fiyatı arttıkça titanyum dioksit fiyatı da artacaktır.

Otomotiv sektörünün son yıllarda yapmış olduğu yükseliş trendi titanyum dioksit fiyatını da pozitif yönde etkilemiştir. Özellikle inşaat sektörünün de yoğun olarak ilerlemesi pigment cevherleri yani titanyum dioksit fiyatının artmasına neden olmuştur. İnşaat sektöründe dış cephe kompozit malzeme kullanımı son zamanlarda artış göstermiştir. Bu sebeple kompozit malzeme üretiminde pigment ve opaklaştırıcı kullanımı nedeniyle fiyatlar artmıştır.

Titanyum Dioksit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.