Paylaş •  

 

Sülfürik Asit

SÜLFÜRİK ASİT FORMÜLÜ
SÜLFÜRİK ASİT AMBALAJSÜLFÜRİK ASİT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

SÜLFÜRİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Sülfürik Asit Nedir?

Molekül Formülü (Sülfürik Asit): H2SO4

Molekül Ağırlığı: 98.08 g/mol

Kimyasal Adı: Sülfürik Asit

CAS Numarası: 7664-93-9

Değişken saflıklarda bulunan, Dünyadaki en önemli endüstriyel kimyasallardan birisidir. Saflığına göre renksiz veya kahverengi fiziksel görünüme sahip olabilir. Çok güçlü bir mineral asittir. Reaksiyona girmesi durumunda 2 tane protonu serbest bırakmaktadır. Bundan dolayı diprotik asit özelliğindedir.

Dünyada en çok kullanılan kimyasallar içerisindedir. Hemen her kimyasal işlemde, birçok kimyasal maddenin üretim prosesinde yer edinmiştir.

Bu kimyasalın endüstriyel olarak talep görmesini sağlayan etken, Sodyum karbonatın üretim reaksiyonu olan leblanc reaksiyonudur.

Akü asidi olarak da bilinmektedir. Çünkü akü içerisindeki reaksiyonları tetikleyen ve buna yardımcı olan kimyasal sülfürik asittir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Akü Asidi
 • H2SO4
 • Kaplama Asidi
 • Daldırma Asidi
 • Elektrolit Asit
 • Vitrol Yağı
 • 7664-93-9
 • Seyreltik Formu
 • Konsantre Formu

Sülfürik Asit Nasıl Üretilir?

Üretiminde ana kaynak olarak sülfür (S) kullanılır. Kükürtler bol miktarda yanardağ kraterlerinde bulunmaktadır. Üretim reaksiyonu bir kaç işlem ile gerçekleşir. İlk olarak katı formdaki sülfür oksijen ile yakılarak kükürt dioksit elde edilir. Bu reaksiyon aşağıdaki gibidir.

S (k) + O2 (g) 》SO2 (g)

 1. Reaksiyonda Vanadyum (V) oksit katalizörü ile Kükürt Trioksit’e oksitlenir. Bu reaksiyon aşağıdaki gibidir.

2SO2 + O2(g) 》2SO3 (g)

 1. Reaksiyonda Kükürt Trioksit su ile muamele edilerek %97-%98 konsantrasyona sahip olarak elde edilir. Bu reaksiyon aşağıdaki gibidir.

SO3(g) + H2O 》H2SO4

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Keskin bir kokuya sahip renksiz ve viskoz bir asittir. Konsantre formu su ile reaksiyona girdiğinde ortama ısı vermektedir.

Yoğunluğu 1.84 g/cm3 tür.

Kaynama noktası 337 °C dir.

Erime noktası 10 °C dir.

Kararlılık olarak %98 lik formu su içerisinde en stabil olduğu durumdur.

Higroskopik özelliktedir. Havadaki nemi kolayca emebilir.

Oksitleyici etkiye sahiptir. Bununla birlikte son derece aşındırıcıdır.

Konsantre formu pH’ı 0.1 dir. Bu değer bu formdaki kimyasalın çok güçlü asidik yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Sülfürik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Amonyum Nitrat, Amonyum Sülfat ve alüminyum sülfat gibi gübrelerin imalatında sülfat kaynağı olarak mükemmel bir asittir.
 • Akü imalatında elektrolit kaynağı olarak kullanılır. Buradaki işlevi akü bataryalarına güç veren elektrolitlerde kurşun ve kurşun oksit elektronlarının kurşun sülfata dönüştürülmesi ile bir plakadan başka bir plakaya geçen elektrik yükü oluşturarak enerji üretimi sağlar.
 • Kimya endüstrisinde hidroklorik asit, nitrik asit ve sülfat tuzlarının imalatında parçalama etkisi ve sülfat kaynağı olarak kullanılır.
 • Metal sektöründe hidroklorik asit, nitrik asit, tartarik asit, sitrik asit, Hidroflorik asit ile sülfürik asit birlikte kullanılarak alüminyum, bakır ve çinko alaşımlı maddelerin yüzeyleri işlenir.
 • Belediyelerin kanalizasyon atık sularında, beton borular içerisindeki bakterilerin giderilmesi için kullanılır. Bu uygulamada aşındırıcı etkisinden faydalanılır. Ve bakteriler öldürülür.
 • Islak baca gazlarındaki kükürt’ün absorbe edilmesi için hidroklorik asit ile birlikte sülfürik asit kullanılır.
 • Demir ve çelik dekapaj işlemlerinde kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik üzerindeki argon kaynağı kalıntılarını gidermek ve korozyonun engellenmesi için üretilen dekapaj jeli üretiminde kullanılır.
 • Metal üzerindeki boyanın sökülmesi için kullanılan kimyasalların üretiminde kullanılır. Aynı zamanda bu alanda Hidrklorik Asit de kullanılabilir. Ama Hidroklorik Asit metali korozyona uğrayabilir.
 • Biyodizel üretiminde reaksiyonun hızlı ve yüksek verimle gerçekleşmesi için asit katalizörü olarak kullanılabilir.
 • Amonyak ile birlikte nötrleştirme reaksiyonu yapılarak Amonyum Sülfat üretilir. Amonyum Sülfat tarım sektöründe alkali topraklarda kullanılır.
 • Rüzgar türbini kanatlarının imalatında kullanılan cam elyafların imalatında polyester iplikler kullanılır. Bu ipliklerin çözülmesi için derişik mineral asit kullanılır.
 • Tekstil sektöründe, tekstil liflerinin çürüme işleminden sonra, eğirme ve dokuma işlemleri için elverişli duruma getirmek için yapıştırıcı/zamk giderme amacıyla sülfürik asit kullanılır.
 • Bazı kimyasal bileşiklerin üretiminde mineral asitler kullanılır. Bu mineral asitler arasında en önemli olanlardan bir tanesi sülfürik asittir. Salisilik asit üretiminde sodyum salisilatı asitlendirmek için kullanılır.
 • Güneş enerjisi santrallerinde kullanılan akülerin üretiminden kullanılması ile birlikte tüm akülerin üretiminde kullanılır. Güneş enerjisi santrallerinde ki akülerin içerisinde H2SO4 kullanılmasının nedeni, aküde elektriği ileten elektrolit görevi görür.
 • Korozyona karşı dirençli, silikon dioksit ile kaplanmış metalik pigmentlerin üretiminde inorganik asit çözeltisi oluşturmak için sülfürik asit kullanılır.
 • Fenol-Formaldehit ve mineral yün ile üretilen yalıtım malzemesi olan termal ve akustik yalıtım ürünlerinin imalatında ana girdi olarak Sülfürik Asit kullanılır. Bunun yanında daha kolay nötralize olma özelliğinden kaynaklı Sülfamik Asit veya Glutamik Asit kullanılabilir.
 • Sulu silika jel üretimi için kullanılan mineral asitlerden bir tanesidir. Alkali silikat ile reaksiyonundan elde edilen bir maddedir.
 • Gıdaların dondurularak kurutulması işleminde gıdalarda meydan gelen renk bozulmasının önlenmesi için koruyucu olarak kullanılır. Burada sülfürik Asit gıda kalite kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sülfürik Asit fiyat olarak, bu kimyasalın üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Kükürt ve oksijen fiyatları arttıkça sülfürik asit fiyatları artacaktır.

Dünya çapında sanayinin gelişmesine bağlı olarak kullanımı artacaktır. Kullanım alanının artması fiyatları artıracaktır.

Sülfürik Asit fiyat olarak nakliye fiyatlarına bağlıdır. Nakliye fiyatlarının artması sülfürik asit satışı yapan firmaların maliyetlerini artıracağından kimyasalın fiyatı artacaktır.

Sülfürik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.