Paylaş •  

 

Tartarik Asit

TARTARİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
TARTARİK ASİT AMBALAJ 25 Kg

Ürün Belgeleri

TARTARİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Tartarik Asit Nedir?

Molekül Formülü (Tartarik Asit); C4H6O6

Molekül Ağırlığı; 150,087 g/mol

Kimyasal Adı; Dihidroksibütandioik asit.

CAS Numarası; 133-37-9

Çeşitli bitkiler, meyveler ve şaraplarda doğal olarak bulunan organik bir kimyasal maddedir. Şarap üretimi sırasında da doğal olarak elde edilmektedir.

Birçok bitki, özellikle demirhindi ve üzümlerde bulunur. Beyaz renkli ve kristalimsi yapıdadır. Dikarboksilik asit grubunda bulunan tartarik Asit, süksinik asidin bir dihidroksil türevidir. Polarize ışığı döndürme kabiliyeti bulunmaktadır.

Fermente edilmiş üzüm suyundan birikim olarak türeyen asidik Potasyum tuzudur.

Tartarik Asit E Kodu: E 334’dür.

Tartarik Asit Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • DL-Form
 • 2,3-Dihidroksibütadioik Asit
 • 2,3-Dihidroksisüksinik Asit
 • Rasemik Asit
 • Rasemik
 • DL-Tartrat
 • Paratartarik Asit
 • Tartrat
 • Uvik Asit
 • L-Form

L(+) Tartarik Asit Nedir?

L(+) Tartarik Asit doğal form olarak belirtilmektedir. Doğanın bir ürünüdür.

Doğal formdaki, alkolik ürünlerin elde edilmesinden sonra şarap yapımının yan ürünleri olarak elde edilirler.

Kesinlikle sentetik maleik’ten başlayarak elde edilen sentetik formu ile karıştırılmamalıdır.

Kristalleşmenin iki aşaması uygulanmaktadır. 2 saflık derecesine sahiptir. L(+) Tartarik Asit yani doğal olan ham kristal çözülür ve daha sonrasında yeniden kristal yapıya dönüştürülür. Bu şekilde yapılan üretim ile işlem kalıntıları ortadan kaldırır.

Maliyeti yüksek olan ürün, Doğal Tartarik Asit’tir ve şarap üretimi sırasında, şarap fıçılarında ki fermantasyon sırasında meydana gelen Kalsiyum Tartarat kristallerinden üretilmektedir. Ticari kalsiyum tartarat %50 oranında Tartarik Asit içermektedir.

Şarap fıçılarındaki Kalsiyum Tartarat su içerisinde nispeten çok düşük çözünürlüğe sahiptir. Bu tortuların izole edilmesi için Kalsiyum Karbonat ve Kalsiyum Sülfat eklenerek Kalsiyum Tartarat’ın çöktürülmesi sağlanır. Kalsiyum Karbonat sulu süspansiyon formunda nötrleştirici ajan olarak verilir. Kalsiyum karbonatın kullanılmasının bir diğer nedeni su içerisinde çözünmemesi ve çözelti alkalinizasyonuna etki etmemesidir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Beyaz kristalimsi bir renge sahiptir. Bazen kristalimsi toz yapıda da olabilir. Ekşi bir asit tadı verir.

Erime noktası 206 °C dir.

Yoğunluğu 1,984 g/mol dür.

Su içerisinde 20 °C de iyi çözünür. Sudaki çözünürlüğü 133 g/100 mlt dir. Alkolde çözünür ancak eter de çözünmez.

Şiral yapıda bir kimyasaldır. Yani ayna görüntülerinde üst üste gelmeyen molekül yapısına sahip olduğunu düşünebiliriz.

İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Malik asit üretimini inhibe ederek çalışan bir kimyasaldır. Bu süreçte, bir insanın yüksek dozlarda tartarik asit’e maruz kalması sonucunda kaslarda Toksik birikime neden olur. Yüksek dozda birikimi sonucunda felç ve ölüme neden olabilir.

Faydaları Nelerdir?

 • Bağışıklık sisteminin direncini artırmaktadır. İnsan vücudunda bu kimyasal bileşiği içeren besinlerin kullanılması uzun vadede metabolizmayı enfeksiyon ve sağlığı tehdit edici hastalıklardan korumaktadır. Doğal olarak bulunduğu meyveler; Üzüm, kayısı, elma, avokado ve demirhindi vs. Aynı zamanda bağışıklık sistemi zayıf olan ve sağlık sorunları yaşayan insanlara tartarik asit etken maddesi içeren ilaçlar verilmektedir.
 • Sindirim sisteminin iyi çalışmasına yardımcı olan maddelerden bir tanesi bu kimyasal bileşiktir. Yediğimiz besinlerin daha hızlı parçalanmasını sağlayarak sindirim sistemine fayda sağlamaktadır.
 • Kanda şeker hastalığına doğru ilerleme durumu olan şeker-insülin dengesi bozulma potansiyeli olan insanların Glikoz intoleransı’nı artırdığı tespit edilmiştir.

Zararları Nelerdir?

Uzun süreli tartarik asit içeren doğal ya da işlenmiş gıdaların tüketimi insan vücudunda istenmeyen semptomları harekete geçirmektedir. Bunun sonucunda sindirim sorunu olarak karın ağrısı, bulantı ve mide-bağırsak enfeksiyonları oluşabilir. Bunun için saf tartarik kullanımından kaçınılmalıdır.

Üretimi Nasıl Yapılır?

Tartarik Asit üretimi Kalsiyum Tartrat ile sulu bir sülfürik asit çözeltisi arasındaki kimyasal tepkimeden oluşabilmektedir.

CaC4H4O6 + H2SO4 > H2C4H4O6 + CaSO4

Bu reaksiyon ile üretilen Tartarik, Avrupa’ da şarapların üretiminde asiditenin düzenlenmesi amacıyla kullanılan tek katkı kimyasalıdır.

Bu kimyasalın üretiminde kullanılan başlıca kimyasal maddeler ve bileşenler, su, sülfürik asit ve kalsiyum tartrattır.

Nasıl Depolanır?

Doğrudan Güneş ışığı gören alanlarda depolanmamalıdır. Doğrudan Güneş ışığı gören alanlarda depolanırsa glioksilik asit’e dönüştüğü görülmektedir. Bu koşullar altında depolandığında ortaya hidrojen peroksit ve glioksilik asit formik asit üretmek üzere birbiriyle reaksiyona girecektir. Bundan dolayı kararlı bir görünüm sergilemez.

25 kg, 500 kg ve 1500 kg lık kağıt torbalara ambalajlanırlar.

Tartarik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Tartarik Asit, oral uygulama yöntemiyle, sodyum bi karbonat ile etkileşimi neticesinde, sodyum karbonat üretmek için kullanılır. Bunun sonucunda bu maddenin yapmış olduğu bu etki ile karbondioksit mideyi uzatır.
 • Birçok gıda ürününe ekşi bir tat vermek amacıyla ve antioksidan olarak kullanılır.
 • Pasta börek vs. fırın ürünlerine katılan gıda katkı maddelerinde, kabartma özeliği katması amacıyla kullanılır.
 • Gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılır. Aynı zamanda gıdalara lezzet verir. Genellikle karbonatlı içecekler, meyve şekerlemeleri ve efervesan tabletlerdeki ürünlerin üretiminde kullanılır.
 • Altın ve Gümüş kaplama süreçlerinde de kullanılmaktadır. Aynı zamanda tartarik, metallerin cilalanması ve temizlenmesinde ve derinin bronzlaştırılmasında kullanılır. Güneş koruyucu kremlerinde bronzlaştırma etkisi veren kimyasal tartarik asittir.
 • Mavi mürekkeplerin imalatında kullanılmaktadır. Bunun yanında, aynalara gümüş rengini vermek amacıyla Gümüş Nitrat ile tepkimeye giren bir bileşen olarak kullanılır.
 • Tartarik Asit’ in ester türevleri ile kumaş boyama işlemleri yapılmaktadır.
 • Suda çözünen plastiklerin üretiminde organik asit kaynaklarından bir tanesi de tartarik asit’tir.
 • Şarap üretiminde, bitmiş şarap ürünlerinin rengini, kimyasal stabilitesini ve tadını korumak amacıyla tartarik asit kullanılır. Aynı zamanda şarapların asitliğini kontrol eder.
 • Şarap üretiminde kullanılmasının nedenlerinden bir tanesi ortamın pH’ını düşürerek istenmeyen bakterilerin üremesini engeller. Antioksidan etkisi yapmaktadır.
 • Organik kimyada kiral moleküllerin üretimi için kullanılan kimyasallardan bir tanesi tartarik asittir.
 • Disfajide hastalarında yutma problemleri yaşanmaktadır. Bu gibi rahatsızlıklarda mideden yiyecek geri döner. Buradaki kas ve sinir rahatsızlıklarını önlemek için üretilen efervesan tabletlerin üretiminde kullanılır.
 • Bakır madeni paraları temizlemek için tartarik kremi kullanılır. Bu uygulamada bakır metalin üzerine nüfuz eden kimyasal metali aşındırarak etki eder.
 • Gıda ve içeceklerde aroma olarak kullanılmaktadır.
 • Meyve suyu imalatında portakal suyunun tadını düzenlemek için kullanılmaktadır.
 • Kurutulmuş meyvelerde hoş bir ekşi tat vermek ve antioksidan etkisi oluşturmak için doğal tartarik asit kullanılır.
 • Tartarik asit, anyonik yüzey aktif madde ve korozyon önleyicisi olması ile araç camı temizleme bileşiminde kullanılabilir. Hazırlanan bileşimde sürtünmeden kaynaklanan gürültü ve aşınmanın önlenmesinde üstün bir performans sergiler.
 • L-Karnitine Tartrat (L-Carnitine Tartrate) içerisinde belli bir oranda bulunur. Ve bu ürünün ismini almasına yardımcı olur.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Tartarik Asit fiyatları, artan şarap tüketimi nedeniyle fiyatları da sürekli yukarı çekmektedir. Talebin yoğun olduğu dönemlerde bu kimyasalın fiyatı yükselecektir.

Paketlenmiş gıda ürünlerinin popülaritesinin artması ile tartarik asit’e olan talebi de artırmaktadır. Bundan dolayı fiyat olarak artmaktadır.

Ekmek üretiminde emülgatör olarak kullanılmasına bağlı olarak fiyatları artmaktadır.

Bu kimyasalın üretiminin yapıldığı ülkelerde üzüm üretimi bazı dönemlerde az olmaktadır. Bu dönemlerde hammadde bulmakta zorluk yasayan firmalar tartarik asit fiyatlarını yukarı çekmektedir.

Tartarik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.