Paylaş •  

 

Hidrojen Peroksit

HİDROJEN PEROSİT MOLEKÜL YAPISI
HİDROJEN-PEROKSİT-AMBALAJHİDROJEN PEROKSİT AMBALAJ 65 Kg

Ürün Belgeleri

HİDROJEN PEROKSİT ANALİZ SERTİFİKASI

Hidrojen Peroksit Nedir?

Molekül Formülü (Hidrojen Peroksit); H2O2

Molekül Ağırlığı; 34,02 g/mol

Kimyasal Adı; Hidrojen Peroksit

CAS Numarası; 7722-84-1

Hidrojen Peroksit için kullanılan diğer isimler aşağıdaki gibidir;

 • Perhidrol
 • Hidroperoksit
 • Dihidrojen dioksit
 • H2O2
 • Peroksit
 • Dioxidane
 • Hidrojen Peroksit çözeltisi
 • Oxydol
 • Superoxol
 • Peroksit, Hidrojen

Ticari olarak kullanımı % 20 ile %70 arasındaki konsantrasyonlarda üretilmektedir. Soluk mavi renkte bir kimyasaldır. Su ile karıştırıldığında renksiz bir görünüme sahip olmaktadır.

Hem oksitleyici hem de indirgeyici bir ajan olarak etki eder. Bu etkilerin yüksek olmasının sebebi, oksijen atomları -1 değerliğe sahiptir. Hidrojen Peroksit’te Oksijen 1 elektron alarak -2 değerlikli olur. Ve güçlü bir oksitleyici ajan olur. 1 elektron vererek 0 oksidasyon halini alırlar. Bu özellikleri ile kimyasalın kullanım alanları  belirlenmektedir.

Molekülü bakteriostatik özelliklere sahip bir dezenfektandır. Bu özelliğinden dolayı bakterilerin bölünmesini ve çoğalmasına engel olur.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Endüstriyel olarak %27, %35 ve %50 lik konsantrasyonlar da kullanılır.

Hidrojen Peroksit’in %27,35 ve 50 konsantrasyonlarında ki kaynama noktası 105 °C, 108 °C ve 114 °C dir.

%27, 35 ve 50 konsantrasyonlarında ki donma noktası -23 °C, -33 °C ve -52 °C dir.

Düşük sıcaklıklarda kristalimsi bir katıdır. Hafif keskin ve tahriş edici bir kokusu vardır.

Genellikle sulu çözelti olarak kullanılır. Hafif asidik bir tadı vardır. Kısmen kararsız bir kimyasaldır.

Yoğunluğu 1.11 g/cm3 tür. Bu yoğunluk %30 luk çözeltisi için geçerlidir. Çözelti içerisindeki konsantrasyonu arttıkça, yoğunluğu da artmaktadır.

Çözelti içerisindeki konsantrasyonu arttıkça kaynama noktası da artar.

Fakat çözelti içerisindeki konsantrasyon arttıkça donma noktası düşer.

Özellikleri sıcaklık, konsantrasyon gibi ortam şartlarına bağlıdır.

Nasıl Üretilir?

Nasıl elde edilir, nasıl yapılır gibi sorular bu kimyasalın üretimi için gerekli bilgileri açıklamamıza neden olmuştur.

Üretim prosesi 4 adımlıdır. Bunlardan 1. Adım da Hidrojenasyon safhasıdır. Hidrojenasyon safhasında, Paladyum katalizörü eşliğinde, Antrakinon ile Hidrojen tepkimeye sokulur ve Antrahidrokinon oluşturulur.

Q + H2 》H2Q

 1. Adımda filtrasyon işlemi yapılır. kullanılan katalizör yani Paladyum filtrelenerek çözeltiden uzaklaştırılır.
 2. Adımda Oksidasyon işlemi ile Oksidasyon çözeltisi oluşturulur.

H2Q + O2 》H2O2 + Q

 1. Adımda Ekstraksiyon işlemi yapılır. Burada Hidrojen Peroksit (H2O2) sıvı-sıvı karışım içerisinde yer alır. Ekstraksiyon işlemi ile Hidrojen Peroksit sıvı karışımdan ekstrakte edilerek vakum damıtma yöntemi ole konsantre edilir.

İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Toksik bir kimyasaldır. Yutulması, solunması ve teması durumunda insanlar ciddi zararlar verebilir.

Hidrojen Peroksit ile çalışma yapılırken kişisel koruyucu donanım kullanılması zorunludur.

Dumanı bile gözlere ciddi zarar verebilir. Çünkü güçlü oksitleyici etkilere sahip kararsız bir kimyasaldır.

Solunması durumunda ölümcül vakalara sebep olabilir.

Nasıl Depolanır?

65 kg’ lık PVC bidonlarda veya Paslanmaz fakat içi PE kaplı ambalajlarla paketlenir. Bazen 1200 Kg IBC Tanklarda depolanabilir.

Güçlü oksitleyici bir kimyasal olmasından dolayı kararlılık düzeyi çok düşüktür. Bundan dolayı organik maddelere çok hızlı etki eder.

Doğrudan Güneş gören alanlarda depolanmamalı ambalaj kapakları açık bırakılmamalıdır. Depolama yapılan alanlar iyi havalandırılmış olmalıdır.

Hidrojen Peroksit’in Yaraların Tedavisindeki Etkisi

Patojenleri oksidasyon patlaması ve lokal oksijen üretimi ile öldüren yara temizliğinde kullanılan topikal bir antiseptiktir. Çeşitli davranışlar yardımı ile biyolojik davranışları değiştirme kabiliyetine sahip hücreler tarafından sentezlenen bir reaktif biyokimyasal molekül olduğu belirtilmiştir. Kullanımı sonucunda zar potansiyelinin değişmesi yeni moleküllerin oluşumu ve hücre içindeki redoks dengesinin değişmesi sonucunda, farklı sinyallemelerin aktivasyonu veya inaktivasyonu ile neticelenir.

Hidrojen Peroksit’in yüksek oksidasyon seviyesi vasıtasıyla dokuları etkilemektedir. Bu durum aslında Hidrojen Peroksit seviyesinin olması gereken seviyedir. Bundan dolayı normal bir şekilde kullanımı, yara iyileşmesi için kaçınılmaz bir durumdur. Ve bu bir gerekliliktir.

Yaralar için olmazsa olmaz bir oksidatif ajandır. Hücre davranış düzenleyici fonksiyonuna sahiptir.

Hastahanelerde Hidrojen Peroksit Kullanımının Nedeni Ve Araştırması

Hastahanelerde bazı mantar, bakteriler ve virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlar çok yaygın meydana gelen olaylardır. Hastahanelerde meydana gelen bu gibi enfeksiyonların azaltılması için dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.

Bu gibi mikroorganizma sayılarının azaltılması için hidrojen peroksit fumigasyonu uygulanmaktadır. Bu uygulamalar, hasta odaları, ameliyathaneler ve genel tıbbi müdahalelerin yapıldığı alanlardır. Bu kimyasal madde ile yapılan dezenfeksiyon işlemleri sonucunda fumigantların türü ve dezenfeksiyon işlemine maruz kalma süresine bağlı olarak neredeyse hiç üreme meydana gelmemiştir.

Hidrojen Peroksit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Temizleme ve dezenfeksiyon alanının genişlemesi ile hidrojen peroksit’in bu alandaki kullanımı yaygınlaşmıştır.
 • Odun hamuru, kağıt ve öğütme endüstrisinde ağartma maddesi olarak yüksek konsantrasyonlardaki hidrojen peroksit formu kullanılmaktadır.
 • Zincir metal üretiminde kullanılmaktadır.
 • Pharma Kalite Pvp K90 üretiminde toksik safsızlıkların giderilmesi için amonyak ile  birlikte kullanılır.
 • Epoksi ve polimer ürünlerin imalatında ki kostik banyoların da kullanılmaktadır.
 • Belediyelerin atık suyu ve içme suyu arıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.
 • Petrol, gaz ve petrokimya rafineri uygulamalarında kullanım alanına sahiptir.
 • Alkol gruplarının oksidasyonunun engellenmesi için katalizör olarak işlem görür. Güvenli bir kimyasal olarak değerlendirilir.
 • Superfund bölgelerinde oluşan veya oluşmuş olan zararlı toksinlerin giderilmesinde kullanılır. Burada kullanılan hidrojen peroksit’in konsantrasyonu yüksektir.
 • Son zamanlarda modern fakat az bilinen kimyasalların, zararlı etkilerinin anlaşılmasıyla ve bunların giderilmesi için kullanılmaktadır. Bunun yanında yakıtlardan yenilikçi ürünler üretmekte de kullanılmaktadır.
 • Beton katkı maddelerinde, priz geciktirici üretiminde Polimerizasyon maddelerinin başlatılması için kullanılan başlatıcı maddedir. Bunun yanında Amonyum Persülfat veya Potasyum Persülfat da kullanılabilir.
 • Uzun zaman önce roket güçlendirme de, uzay yolculuklarında ve yarış araçlarında yakıt olarak kullanılmaktadır.
 • Hidrojen Peroksit, çok kısa zaman sonra toplu taşıma araçlarında evrensel bir yakıt türü olarak kullanılacaktır. Hidrojen Peroksit’in ulaştırma alanında ilerleyen süreçlerde kirliliği azaltmak adına çok yoğun kullanılacağı öngörülmektedir.
 • Siyah kalıplar dahil küfleri temizlemek için kullanılan etkili bir kimyasaldır.
 • Grip ilaçlarının imalatında bir bileşen olarak kullanılır.
 • Saç boyama ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Kan lekelerinin giderilmesini sağlayan kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.
 • Tekstil sektöründe, denim ürünlerinde ağartma maddesi olarak kullanılır.
 • Tıbbi alanda dezenfektan ve antiseptik özellikli davranmasından dolayı, cilt için kullanılan Hidrojen Peroksit in en bilinen kullanım alanlarıdır.
 • Diş beyazlatma ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır.
 • Saç kıvırma ve düzleştirme işlemlerinde saç sabitleme kimyasalı olarak perhidrol kullanılır.
 • Kozmetik sektöründe saç açıcı ürünlerin üretiminde oksitleyici madde olarak kullanılır.
 • Kulak tıkanıklığını gidermek için kullanılan solüsyonların üretiminde ki bileşenlerde kullanılır. Burada dezenfekte edici özelliğinden faydalanılır.
 • Endüstriyel ekipman temizliğinde oksidant olarak kullanılır.
 • Beyaz giysilerin kuru temizleme işlemlerinde çözücü-deterjan banyolarında hidrojen peroksit kullanılmaktadır. Bu uygulamada su fazı hafif alkali hale getirmek için uçucu özelliğe sahip amonyak kullanılır.
 • Yüzme havuzu dezenfeksiyon işlemlerinde belli bir zaman aralığında belli bir oranda dozajlama yapılarak kullanılmaktadır.

Diğer Kullanım Alanları?

 • Hidrojen Peroksit kullanılarak üretilen bazı kimyasal maddeler vardır. Bunlar aşağıdaki şekilde detaylandırılmaktadır.
 1. Sodyum Peroksit (Na2O2).
 2. Kurşun Sülfürün Kurşun Sülfata oksidasyonu.
 3. İyot oluşumu.
 4. Sodyum Arsenat Oluşumu.
 5. Ferrosiyanid oluşumu.
 6. Eter çözeltisinde oldukça kararlı olan Cr2O5çözeltisi verir.
 7. Gümüş Oksit Gümüşe indirgemektedir.
 8. Hidrojen Peroksit eşliğinde potasyum ferrosiyanid oluşumu.
 9. Etandiol oluşumu.
 • Tarım alanında damla sulama sistemlerinde, sulama hortumlarının tıkanmasını önlemek için kimyasal dezenfeksiyon yapılmalıdır. Toksik özellikleri bulunan klor yerine daha çevre dostu olan hidrojen peroksit kullanılmaktadır.
 • Sülfürik asit ile kombine edilerek devre kartlarının üretiminde aşındırıcı madde olarak kullanılmaktadır.
 • LCD’lere elektrik sağlayan bakır devrelerinin kazınması için kullanılmaktadır.
 • Saç rengini açmak ve belirli bölgelerini renklendirmek için kullanılmaktadır.
 • Soya yağı üretiminde kullanılan PVC plastisollerinin imalatında kullanılmaktadır. Bu uygulamada hidrojen peroksit ve formik asit emülsiyonu istenilen epoksitleri oluştururken yağ asitleri içerisindeki karbon çift bağlarını okside ederek işlem görür.
 • Naylon ve Elyaf imalatına kullanılan kaprolaktamın üretiminde kullanılır.
 • Beton donmasını geciktirmek için üretilen beton katkı maddelerinin imalatında kullanılır. Bu üründe aynı zamanda bir tane de zincir transfer maddesi bulunur.
 • Zeytin yağı ve pirina yağının rengini açmak için peroksit kullanılmaktadır.
 • Ticari alabalıkların yetiştirilmesi sırasında Argunlus türü bir asalak balıklara zarar vermektedir. Bu canlı balıklara zehir salarak ölümlerine neden olması ile bilinir. Bunun önlenmesi için bazı aktif maddeler kullanılır. Fakat hidrojen peroksit gibi ürünlerin kullanılması kalıcı çözümler üretmemektedir.
 • Tekstil sektörü haşıl sökmek için sodyum persülfat veya hidrojen peroksit kullanılır. Bu yöntem çevreyi kirleten kimyasalların atık olarak verilmesini engellemektedir.
 • Hidrojen peroksitin atık suların arıtılmasında ki etki, KOI giderimi olarak ifade edilebilir. Renk giderimi yapılırken %43 gibi bir verimle reaksiyon gerçekleşebilir. Bu değer Potasyum Permanganat kullanımından elde edilen renk gideriminden daha yüksektir.
 • Bazı ağaçların işlenmesi sırasında, ahşap malzeme temizlendikten sonra Sodyum Hidroksit ve Oksalik Asit ile birlikte kullanılır.
 • Oksidasyon özelligi olması ve organik maddeleri parçalamasından kaynaklı halılarda meydana gelen pas lekelerinin giderilmesini sağlar.
 • Ferrik Klorür (Demir 3 Klorür Hegzahidrat) üretiminde Elektrolotik Klorür üretimini sağlayabilmek icin serbest oksidan olarak kullanılır.
 • Kirpik Fixing formüllerinde sabitleyici olarak kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fiyatı, üretiminde kullanılan kimyasalların girdi maliyetlerine göre değişmektedir. Bunlar arasında en belirleyici faktör ana etken bileşik Antrakinon fiyatıdır. Antrakinon fiyatının artması hidrojen peroksit fiyatlarını da artıracaktır.

Bunun yanında Dünya genelinde Hidrojen Peroksit uygulamaları her geçen gün farklı sektörlerde geliştirilmektedir. Kullanım alanlarının artması fiyatlarını da arz talep dengesinden dolayı artıracaktır.

Global ölçekte yeni bir Hidrojen Peroksit üretim tesisinin kurulması ile yine arz talep dengesinden dolayı geçici olarak fiyatı azalacak olsa da zamanda makul piyasa fiyatlarına dengelenecektir.

Hidrojen Peroksit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.