Paylaş •  

 

Demir 3 Klorür

DEMİR 3 KLORÜR FORMÜLÜ
DEMİR 3 KLORÜR AMBALAJDEMİR 3 KLORÜR AMBALAJ
Ürün Belgeleri
DEMİR 3 KLORÜR ANALİZ SERTİFİKASI

Demir 3 Klorür Nedir?

Molekül Formülü (Demir 3 Klorür): FeCl3

Molekül Ağırlığı: 1136.7 g/mol

Kimyasalı Adı: Demir (III) Klorür

CAS Numarası: 7705-08-0

Demir (III) Klorür, +3 değerlikli demir metali iyonunun -1 değerlik klor iyonu ile birleşmesiyle elde edilmektedir. Bir kaç formu bulunmaktadır. Bunlar arasında ki en çok kullanılanlardan bir tanesi Ferrik Klorür Hegzahidrat’tır. Demir 3 klorür katı olarak bilinir.

Bu kimyasalın sudaki çözeltileri veya katı Ferrik Klorür suda çözüldüğünde elektrik iletme kabiliyetine sahiptir. Katı olan form %99 üstünde konsantrasyona sahiptir.

Susuz formları da bulunmaktadır. Ortamda nem bulunması durumunda ekzotermik reaksiyon ile ortama ısı vermektedir. Güçlü bir demir kaynağıdır. Higroskopik özelliğe sahiptir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir:

 • Ferrik Klorür
 • Demir (III) Klorür
 • Demir (III) Klorür Hegza Hidrat
 • Ferrik Klorür Hegza Hidrat
 • Demir Klorür
 • 7505-08-0
 • Demir (+3) Klorür
 • Ferrik Triklorür
 • Demir Klorür

Nasıl Üretilir?

Bu kimyasalın üretimi 350 °C sıcaklıkta demir tozları üzerinden klor gazı geçirilerek elde edilmektedir.

Üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir;

2Fe + 3Cl2 》2FeCl3

Hegza Hidrat (FeCl3.6H2O) formu ısıtılarak susuz Ferrik klorür üretilmektedir. Bu üretim reaksiyonunda tiyonil klorür ile ısıtma işlemi ile yapılmaktadır. Buradaki reaksiyon aşağıdaki gibidir.

FeCI3.6H2O + 6SOCl2 》FeCl3 + 12HCl + 6SO2

Anodik çözünme yolu ile Ferrik Klorür üretiminde, reaksiyon dönüşümü’nün tam olarak sağlanması için serbest oksidan kullanılır. Bu serbest oksijen Hidrojen Peroksit olarak düşünülmelidir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Ferrik Klorür hegza hidrat katı formdadır. Düşük konsantrasyonlu demir 3 klorür sulu çözelti olarak bulunur.

Sulu formu da katı formu da fiziksel görünüm olarak koyu kahverengi rengindedir.

Yoğunluğu 2.898 g/cm3 tür.

Şu içerisindeki çözünürlüğü 0 °C de 74.4 g/mol dür. Bu da demek oluyor ki su içerisinde yüksek çözünürlüğe sahiptir.

Bunun yanında eter, alkol ve aseton içerisinde çok yüksek çözünürlüğü sahiptir.

Erime noktası 37 °C dir.

Yanıcı özelliğe sahip değildir. Havaya maruz kalması durumunda higroskopik özellik sergilemektedir. Bu nedenle hava ile temas ettiğinde ekzotermik reaksiyon ile dışarıya ısı vermektedir.

Sulu formu bir çok metal için aşındırıcı özelliğe sahiptir.

Demir 3 Klorür Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Demir (III) tuzlarının hazırlanması için kullanılmaktadır.
 • Laboratuvarda aromatik bileşiklerin klorlanması için kullanılır. Örneğin;Bu alanda lewis asidi olarak kullanılması.
 • Kanalizasyon ve Endüstriyel atık sularının arıtılması için arıtma tankında Polielektrolit ile flokülasyon işlemi yapıldıktan sonra çöktürme işlemi yapılması gerekmektedir. Çünkü flokülasyon işlemi sonrasında bağlanan ağır metaller çökmemektedir. Bundan dolayı koagülasyon işlemi yapılması gerekmektedir. Bu koagülasyon işlemi demir 3 klorür kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
 • Bazi pigment ve mürekkeplerin imalatında klorlama maddesi olarak işlem görür.
 • Klorür hidrometalurjisinde ajan özelliği göstermektedir. Sonuç olarak liç özelliğine sahiptir.
 • Aromatik maddelerin klorlanması reaksiyonunda katalizör kullanılır.
 • Tarım sektöründe besin takviyesi olması için demir kaynağı olarak Ferrik Klorür kullanılır.
 • İçme suyu arıtma sektöründe topaklaştırıcı olarak kullanılır.
 • Tekstil sektöründe boyama yapılırken boyaların sabitlenmesi gerekmektedir. Buradaki boyanın sabitlenme işlemi bir mordant ile gerçekleştirilir. Tekstil Sektöründe boya sabitlemek için Ferrik Klorür kullanılır.
 • Bakırı aşındırmak için kullanılır. Bu uygulama korozif etkisinden yararlanılmaktadır.Örneğin;Baskılı devre kartlarının imalatında ki redoks reaksiyonlarında, ilk olarak bakır (I) klorür daha sonra ise bakır (II) klorür oluşturmak için aşındırma yapmaktadır.
 • Çamuru şartlandırmak için kullanılır.
 • Altın üretiminde ortaya çıkan atık su içerisinde Krom (VI) metalinin Krom (III) formuna dönüştükten sonra çöktürme ajanı olarak kullanılır. Burada kullanılan ferrik klorür toz formundadır.
 • Benzenin alkillenmesi için alüminyum klorür’den daha iyi bir verime sahiptir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Demir 3 Klorür fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Klor ve demir fiyatları arttıkça bu kimyasalın fiyatı artmaktadır.

Ferrik Klorür fiyatları sanayi üretimine doğrudan bağlıdır. Sanayi üretimi arttıkça demir 3 klorür fiyatları artmaktadır.

Ferrik Klorür satışı yapan firmalar, stoklarını artırması durumunda fiyatlar kısa süreli düşüş yaşayacaktır.

Demir 3 Klorür Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.