Paylaş •  

 

Polielektrolit

POLİELEKTROLİT MOLEKÜL YAPISI
Polielektrolit-Depo-ambalajPolielektrolitler Ambalaj 25 Kg

Ürün Belgeleri

ANYONİK POLİELEKTROLİT ANALİZ SERTİFİKASI

POLİELEKTROLİTLER NEDİR?

Polielektrolit, genel olarak bir milyondan fazla molekül ağırlığına sahip olan doğal veya sentetik olarak üretilen uzun zincirli organik polimerlerdir. Kovalent bağlarla bir arada tutulan, birbirini tekrarlayan kimyasal birimler dizisine polimer molekülü adı verilir.

Bir polimerde molekülünde tekrar eden birimler aynı moleküler yapıya sahip ise bu bileşik homopolimer molekül olarak adlandırılır.

Fakat molekül birden fazla tekrar eden kimyasal birimden oluşuyorsa bu polimere kopolimer denir. Molekülü oluşturan her bir tekrar birimine monomer adı verilir.

Polimer molekülünün molekül ağırlığı tekrar eden her bir monomer birimlerinin molekül ağırlıklarının toplamına eşittir. Polimarizasyon derecesi, toplam monomer birimi sayısıdır.

Doğal Polimerler arasında genel olarak nişasta, sebze zamları, jelatin ve proteinler bulunmaktadır. Yumurtanın ak’ı da doğal polimerdir. Bunlar gibi doğal polimerlerin pıhtılaştırıcı özelliklerinin varlığı uzun yıllardır bilinmektedir. Ancak arıtma işlemlerinde ticari olarak kullanılan önemli polimerler, yüksek molekül ağırlığına sahip Poliaminleri, Poliakrilamidleri içeren sentetik polimerlerdir.

Bir Polielektrolitte, elektrik yükleri, polimer zinciri boyunca iyonize edilebilir fonksiyonel grupların varlığından kaynaklanır. Bundan kaynaklı olarak Polielektrolitler, polimerik yapıdaki elektrolitlerdir. Yani hem polimer yapıdadırlar hem de elektrolit yapıdadırlar. Bundan dolayı bu kimyasallara Polielektrolit denir.

Polielektrolitlerde iyonlanabilir gruplar ayrıştığında polimer molekülleri mevcut spesifik gruplara bağlı olarak pozitif veya negatif olarak yüklenirler.

Katyonik Polielektrolitler: İyonize edilebilir fonksiyonel grupları net olarak pozitif yüklü olan polielektrolitlere katyonik polielektrolitler denir.

Anyonik Polielektrolitler: İyonize edilebilir fonksiyonel grupları net olarak negatif yüklü olan polielektrolitlere anyonik polielektrolitler denir.

Noniyonik Polielektrolitler: İyonize edilebilir fonksiyonel gruplarındaki pozitif ve negatif yükleri eşit olan polielektrolitlere noniyonik polielektrolitler denir.

Polielektrolitlerin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Polielektrolit kullanımı, asılı maddenin agregasyonunda kullanılan ticari polielektrolitler suda çözünebilme özelliğine sahiptir. Polielektrolitler granül formda, toz formunda veya yüksek vizkoziteli sıvılar halinde bulunabilmektedirler.

Piyasada bulunan tüm polielektrolitler belirli bir süre depolandıklarında bozulma eğilimi gösterirler. Polielektrolitlerin raf ömrü genellikle üretici firmalar tarafından kullanıcıya bildirilir. Polielektrolitler genellikle, seyreltilerek kullanılır. Polielektrolitlerin seyreltilerek kullanılması raf ömrünü kısaltacaktır. Ve polielektrolitlerin bozunma hızını artıracaktır.

Sentetik Polielektrolit üreticileri, polielektrolitlerin kullanım alanlarının arması ile bu süreçte artmaktadır. Sentetik Polielektrolitler, geleneksel olarak kullanılan inorganik pıhtılaştırıcılara rakip olarak üretilmeye başlanmıştır.

Polielektrolit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Endüstriyel Proseslerde kullanılır.
 • Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemlerinde kullanılır.
 • Polielektrolitler Su Arıtma Sistemlerinde kullanılır.
 • Polielektrolitler Evsel Atık Su Arıtma Sistemlerinde kullanılır.
 • Ensüstriyel proseslerde polielektrolitlerin kullanımı, ham şeker suyunun arıtılmasında kullanılır.
 • Polielektrolitler, jipsin, ıslak işlem fosforik asitten ayrılması işleminde kullanılmaktadır.
 • Polielektrolitler, kömür yıkama işleminde iyileşme sağlanması için kullanılmaktadır.
 • Polielektrolitler, yaş işlemde kalınlaştırıcı kapasitenin artırılması için kullanılmaktadır.
 • Polielektrolitler, kil kirleticilerin sıcak boraks akımlarından ayrılması için kullanılır.
 • Polielektrolitler, elektrolitik arıtma işlemlerinde metal biriktirme kalitesinin artırılması veya bakır be çinko elektro kazanımın iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 • Polielektrolitler, uranyum işleminde kalınlaşma işlemlerinin iyileştirilmesinde kullanılır.
 • Endüstriyel atık sularının neredeyse tamamı polielektrolit kullanımı ile yapılan tedaviye uygundur. Bu sayede, Endüstriyel atık suların arıtılmasında polielektrolitler kilit rol oynamaktadır.
 • Atık Su arıtımında kullanılan polielektrolitlerin kullanım miktarlarında sınırlandırmalar yapılabilir.
 • Su tutma ve su emici özellikleri nedeniyle plastik sektöründe önemli kullanım alanları vardır. Bu akrilamid türü filtrelerin, jellerin ve emici pedlerin üretiminde kullanılmaktadır.

Polielektrolit Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Polielektrolit kullanımı, inorganik topaklaştırıcılara göre daha düşük dozajlarda etkilidir.

Polimer kullanılması durumunda oluşan atık çamuru daha az miktarda olacaktır.

Polielektrolit kullanılarak yapılan işlemlerde, daha az sermaye kullanımı ve ödeme anlamına gelecektir.

Polimer kullanılarak yapılan çökeltme işlemlerinde, çökeltme tankları ve bunların filtreleri için daha az alan kullanımı gerekmektedir. Bunun için işletme içerisinde değerli alanların arıtma sistemi için kullanımı azalmış olacaktır.

Polielektrolitlerin en büyük dezavantajlarından bir tanesi, bu kimyasalın fiyatlarıdır. İnorganik pıhtılaştırıcıların fiyatlarından çok fazladır.

Polielektrolitlerin diğer büyük dezavantajı ise, nasıl bir sistemle etki ettikleri tam olarak bilinmemektedir. Polielektrolitler genel olarak deneme yöntemi ile tespit edilerek uygulanır.

Polielektrolit Üretimi Nasıl Yapılır?

Polielektrolitler içim bir çok üretim yöntemi vardır.

Polielmer üretimi için patenti alınan bir tane üretim sürecini aşağıdaki şekilde detaylandırıyoruz.

Katyonik Polielektrolitler, Anyonik Polielektrolitler ve Noniyonik Polielektrolitlerin tamamını üretmek için sürekli olarak fotoğrafla başlatılan polimerizasyon süreci geliştirildi.

Polielektrolitler bu sistemde, tamamı katı granül formda üretilmektedir.

Buradaki Polielektrolit üretimindeki bazı radikal hususlar aşağıdaki gibidir;

 1. Polimer üretim sürecinde, Çeşitli tipte monomerler, başlatıcılar, zincir sonlandırıcılar içeren bir monomer ilk başta bir su ısıtıcıda yapılır.
 2. Polimer Üretim sürecinde, yukarıda bahsedilen, beslenmiş monomer bir jel tabakası oluşturacak şekilde özel olarak tasarlanmış bir reaktörde polimerize edilir. Yanı polimer haline dönüştürülür.
 3. Polielektrolit üretimi sürecinde, jel tabakası tek tip granüller oluşturmak maksadıyla işlemden geçirilir.
 4. Polielektrolit üretimi sürecinde bitmiş ürün ve kuru haldeki akabilir granüller elde etmek için kurutulması işlemleri.

Buradaki Polielektrolit üretimindeki başlıca avantajlar kayda değer özelliktedir.

 • İşlenmesi çok kolaydır.
 • Besleme bileşimini değiştirerek düşükten çok yükseğe molekül ağırlık kazandırılır.
 • Farklı monomerler kullanılarak ürünün bileşimi değiştirilir.
 • Polimer üretiminde monomer besleme bileşimi sadece başlangıç aşamalarında kontrol edildiği için yük yoğunluğunun hassas kontrolü sağlanır.
 • Poliemer üretimi surecinde, moleküler ağırlık dağılımının kontrolü sürekli bir süreçtir.
 • Polielektrolit üretiminde yanıcı ve çözücü toksik madde kullanılmaz.
 • Polielektrolit üretiminde atık madde üretimi olmaz. İğrenç gazlar açığa çıkarmaz.
 • Tehlikeli atıkların üretimi gerçekleşmez.

Polielektrolit üretimi sürecinde çok temiz ve yukarıdaki avantajlardan ziyade düşük rezidüel monomer içerikli ürün elde edilebilir. Bundan dolayı bu üretim sistemi ile elde edilen polielektrolitler içme suyu arıtma sistemlerinde de kullanılmaktadır.

Buradaki polielektrolit üretiminden elde edilen polielektrolitler uzun raf ömrüne sahiptir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Polielektrolit fiyat olarak en başta, polielektrolit üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatları ile doğru orantılıdır. Polimer imalatında kullanılan hammaddelerin fiyatları arttıkça polielektrolit fiyat olarak artacaktır.

Polielektrolit toptan fiyatları, genel olarak satın alınan miktara bağlıdır. Toptan fiyat olarak konsantrasyona da bağlıdır. Bu nedenle poliemer satan firmalar, bazen polielektrolitlerin konsantrasyonlarını düşürmektedir. Bu sayede daha fazla polimer satışa sunarak daha fazla para kazanmaktadırlar.

Polielektrolit satan firmalar, genel olarak Endüstriyel sanayilere danışmanlık olarak hizmet veren firmalardır. Aslında polielektrolit satan firmalar, son kullanıcıya danışmanlık hizmeti veren firmalardır.

Polimer fiyat olarak üretim yöntemine de bağlıdır. Farklı üretim yöntemlerine göre farklı fiyat politikaları uygulanmaktadır.

Polielektrolit fiyatları, polielektrolit kullanım alanlarının artması ile artmaktadır. Çünkü; Talep arz dengesi bozulmuş bulunmaktadır. Polielektrolitin kullanım alanlarının yaygınlaşması siyasi idarelerin atık suların arıtılması konusundaki direktifleri, polielektrolit fiyatlarına dogrudan etki etmiştir.

Polielektrolit birim fiyatları son 10 yılda 5 kat artmıştır. Çünkü bir çok atık suyu üreten firma kontrollü atık yönetimine geçmiştir. Dolayısı ile polielektrolit toptan fiyat olarak yasa koyucuya ve yapılan denetimlerin düzenli olmasına bağlı olarak artacaktır.

Polimerler Uzman tavsiyesi ile uygulanması gereken Kimyasallardır. Bunun için ilgili sularınıza tedavi uygulamadan önce O Kimya Uzmanlarından destek alınız. Çünkü; O Kimya olarak en uygun standartları sağlıyoruz. O Kimya olarak optimum düzeydeki kimyasal sarfiyat uygulama yönetimi yaparak, üretilen atık çamurdaki atık maliyetlerinizi de düşürmekteyiz.

Polielektrolit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.