Paylaş •  

 

Hidroflorik Asit (HF)

Hidroflorik Asit
HİDROFLORİK-ASİT-AMBALAJ
HİDROFLORİK ASİT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

HİDROFLORİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Hidroflorik Asit Nedir?

Molekül Formülü (Hidroflorik Asit); HF

Molekül Ağırlığı; 20.01 g/mol

Kimyasal Adı; HF

CAS Numarası;  7664-39-3

Hidroflorik Asit’in kimyasal formülü HF’dir. Molaritesi ise 20.01 g/mol’dür. Hidrojen florür bileşiği gaz haldedir lâkin, HF ‘nin suda çözelti oluşturulmuş formudur. Hidrojen florür’ün (HF) sudaki çözeltisine hidroflorik asit ismi verilir. Florür içeren kimyasal bir bileşiktir. Hidrojen florür (HF) su ile seyreltilirse farklı konsantresyonlarda ürün elde edilmektedir. Hidroflorik Asit, renksiz bir gaz, dumanı tüten bir sıvı veya su içinde eritilmiş halde bulunabilir. Hidrojen florür 2 atomlu basit bir yapıya sahip moleküldür.

H-F

H—–F

Hidrojen florür, florür’ün elektronegatifliginin yardımı ile kutuplanma yapar ve Hidrojen’in(H) kolayca ayrışmasını sağlar bu sayede Hidroflorik Asit meydana gelir.

Hidroflorik Asit diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

 • Hidrojen Florid
 • Florhidrik Asit
 • Hidrolorid
 • Hidrojen Florür(HF)
 • Hipoflorik Asit
 • Hidrojen Florit
 • Florohidrik Asit
 • Susuz Hidrojen Florür
 • Hydrofluoric Acid
 • Hidroflorik Asit teknik sınıf
 • Florür hidrojen
 • %70 lik Hidroflorik Asit

Hidroflorik Asit’in Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Saf Hidrojen florür (HF) 25 °C de(Oda sıcaklığında) 1.15 g/L yoğunluğa sahip olan renksiz bir gaz ya da 0.99 g/L renksiz bir sıvı olarak (20 ° C altında ki sıcaklıkta) bulunabilir. Kaynama noktası, erime noktası ve yoğunluğu, çözeltisindeki hidrojen florür(HF) konsantrasyonuna bağlıdır.

Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Hidroflorik Asit genel olarak zayıf asit kategorisinde yer alır. Ama etkileri son derece kuvvetlidir. Konsantre halde bulunan çözeltisi son derece reaktiftir. Korozif etkilere sebep olan asit kategorisindedir. Bu kimyasal, bazlar, asitler ve oksidan ajanlar ile çok hızlı etkileşime girebilir. Reaktif düzeydeki, Kimyasal tepkimeye girme eğilimi en fazla olan olan formudur.

Nasıl Üretilir?

Hidroflorik Asitin üretimi aşağıdaki kimyasal denkleme göre yapılmaktadır.

En çok kullanılan üretim yöntemi;

CaF2 + H2SO4 》2HF(g) + CaSO4

Kimyasal reaksiyonda kullanılan Kalsiyum Florür en az %97’ lik(Asidik Florit) olmalıdır. Çünkü elde edeceğimiz Hidroflorik Asit’ in özelliklerini etkilemektedir. Buradaki kimyasal denklemde sıcaklık yaklaşık 285 °C dir. Kimyasal denklemde elde edilen gaz halindeki Hidrojen florür önce temizlenir yani içerisindeki safsızlıklar giderilir. Sonra soğutucudan geçirilir ve daha sonra çöktürülür. Burada susuz Hidroflorik Asit elde edilir. Bu formdaki çözelti su içinde çözülerek farklı konsantresyonlarda Hidroflorik Asit elde edilir. En çok kullanılan Hidroflorik Asit çözeltileri %55, %70 ve %99’ luk konsantrasyondaki üründür.

1 ton Hidroflorik asit üretmek için 2.25 ton asit kalitesinde fluorite ihtiyaç vardır.

İnsan Sağlığına Nasıl Etki Eder?

Hidroflorik Asit’in bulunduğu alanda doğal bir felaket meydana gelmesi durumunda veya depolandığı ambalajın zarar görmesi durumunda ambalaj dışına kimyasal gaz (HF) veya sıvı salınımı yapmaktadır. Bunun sonucunda yüksek düzeyde Hidroflorik Asit’e maruz kalmanıza neden olabilir.

Hidroflorik Asit’e maruz kalan kişinin cildinin iç tarafına çok kolay bir şekilde sızarak dokuları yok edebilir. Bu asit orada nüfus ettiği hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına engel olmaktadır.

Ciddi derecede zehirlenmelere neden olabilir. Bunun derecesi maruz kalan kişinin yaşı, daha önce karşılaştığı sağlık sorunları, Hidroflorik Asit’in vücuttaki izlediği yol ve kişinin maruz kalma süresine bağlıdır.

Hidroflorik Asit dumanına maruz kalan kişinin akciğer dokularında zarar meydana gelebilir. Bu kimyasala maruz kalma sonucunda akciğerin şişmesi ve burada sıvı birikmesi sonucu pulmoner ödem oluşması görülebilir.

Cilde temas etmesi durumunda bir kaç saat fark edilmeyebilir. Bundan dolayı cilt ülseri oluşturan yanıklara neden olur.

Nasıl Depolanır?

35 Kg’ lık mavi veya beyaz bidonlarda, 235 Kg’ lık büyük varillerde depolanır. Ama diğer asitlere nazaran daha tehlikeli bir asit olarak görüldüğünden kaynaklı olarak küçük ambalajlar tercih edilmektedir. Çünkü büyük ambalajların taşınması ve başka küçük ambalajlara aktarılması bir o kadar da zordur. Hidroflorik Asit düşük sıcaklıklarda kaynama noktasına sahip olduğundan dolayı Güneş ışığında bekletilmesi son derecek tehlikelidir.

Hidroflorik Asit’e Maruz Kalan Bir Kişinin Uygulaması Gereken Yönetmeler Nelerdir?

Hidroflorik Asit’e maruz kalmış bir kişi eğer havada gaz var ise buradan derhal ayrılmalıdır. Gaz salımı kapalı bir yerde meydana gelmiş ise mutlaka orası terk edilmelidir. Bu madde çok az miktar da bile ciğerlere solunması durumunda uzun süren akciğer hastalıklarına neden olabilir.

Hidroflorik Asit’in temas ettiğini veya döküldüğünü hissediyorsanız, mutlaka elbiselerinizi çıkarmalısınız.

Cildinize temas etmiş ise bol su ile yıkayınız. Gözlerinizi yaktıysa ve görmekte zorlanıyorsanız sade su ile yıkamalısınız.

Hidroflorik Asit Kullanım Alanlarının İncelenmesi

Araç yıkama sistemlerinde kullanılması amacıyla üretilen kimyasalların formülasyonlarda Hidroflorik asit kullanılır. Araç jantlarında biriken lastik tozu gibi tortular çıkarılması için hidroflorik bazlı temizlik kimyasalları, püskürtme işleminde, sonda mekanik işlem ile basit bir şekilde çıkarılmaktadır. Bu şekilde üretilen jant temizleyicilerden iyi bir verim alınmaktadır.

Çok aşındırıcı olmasından kaynaklı, oto şampuanlarında alternatif bir formülasyon arayışlarını ortaya koymuştur. Buradaki en önemli özellikler, polimer partiküllerinin, jantlardan veya yapıştığı alandan kaldırılmasını sağlayacak özelliklere sahip olmasıdır

Bunlar arasında HF ile en iyi belirleyici özelliklere sahip olan kimyasal amonyum biflorür’dür. Amonyum Bi florür’ün, Hidroflorik asit’e kıyasla daha güvenli olduğu tespit edilmiştir. Güvenli olmasının yanında araç jantlarını da parlatma etkisine sahip olması avantajdır.

Otomobillerin fren balataları ve lastik aşınmaları sebebiyle araçların disklerinde tortular meydana gelir bunların temizlenmesi için Hidrojen Florür çözeltisi yüzey aktif maddelerle birleştirilerek uygulanır.

Hidroflorik Asit Nerelerde Kullanılır?

 • Hidroflorik Asit, teknik bilgi sahibi, bu kimyasal madde konusunda detaylı bilgilere sahip bir uzmandan eğitim alınmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu kimyasalın tüm özellikleri detaylı bir şekilde kullanıcıya bildirilmelidir.
 • Soğutucu akışkanların üretiminde, Teflon (PTFE Plastik) imalatında kullanılmaktadır.
 • Argon kaynağı ile yapılan paslanmaz kaynaklarında meydana gelen kaynak lekeleri giderilmez ise zamanla korozyona neden olur bunun giderilmesi için kaynak jelleri kullanılır. Bu kaynak jellerinin üretiminde Nitrik Asit ile birlikte kullanılır.
 • Florokarbonlar ve birçok flor bileşiğinin hazırlanmasında kullanılır.
 • Cam imalat sektöründe camları aşındırarak şekil vermek amacıyla kullanılır. Camı parlatmak ve pürüzsüzlüğü sağlamak için Sülfürik asit ile birlikte kullanılır. Bu uygulamada asit banyosuna daldırma yapılarak işlenir.
 • Metal kaplama sektöründe sülfürik asit ile karıştırılarak metalin temizlenmesi ve pas giderimi amacıyla kullanılmaktadır.
 • Yarı iletken imalatı yapılan işletmelerde, silisyum levhaları temizlemek için çözeltisi ile temizleme yapılır. Yarı iletken üretiminde yığın yapısının bir yüzeyi Hidrojen Peroksit ile temas ettikten sonra istif yapılarının yüzeyindeki çok fazla katmanlar temizlenir.
 • Uçak ve otomobiller için yüksek oktanlı yakıt üretiminde, oktan sayısını artırmak için kullanılmaktadır.

Diğer Kullanım Alanları;

 • Nükleer gücü olan ülkelerde bazı maddelerin üretilmesi için saflaştırma amacıyla kullanılmaktadır.
 • Floroaromatik bileşikleri üretmek için kullanılır. Bunlar,2-floroaminobenzen, 2,4 difluoroaminibenzen ve triflorometilbenzen üretilir. Üretilen bu bileşikler çok farklı ve değişik sektörlerde kullanılır.
 • Örneğin Antidepresan ve inektisit üretiminde ara madde olarak kullanılan kimyasal bileşiklerin imalatında kullanılır.
 • LCD televizyon ekranlarında, bilgisayar monitörlerinde ve artık hayatımıza girmiş olan cep telefonu monitörlerinde kullanılan sıvı kristalleri üretmek için hidroflorik asit kullanılır.
 • Cep telefonu veya dizüstü bilgisayarların kapak camı üretiminde her 2 yüzeyi pürüzsüzleştirme işleminde hidroklorik asit ile birlikte dağalayıcı işlemi uygulanır. Cam yüzeyinden hidroflorik asit’i uzaklaştırmak için Sodyum Hidroksit ile şişirilmektedir.
 • Daha küçük alkenlerden, alkanların imalatı yapılırken en önemli bileşiktir.
 • Yeraltı kuyularından ham petrol ve doğal gaz üretmek için ve petrol ve gazın üretimini kolaylaştırmak için kuyularda asidik ortam oluşturulması gerekir. Bu asidik ortamın oluşturulması sırasında pKa değeri 1 den küçük olan organik asit kullanılır. Kuyu içerisinde asidin etki etme süresi arttıkça verim artmaktadır. Burada kullanılan asitler Hidroflorik Asit, Hidroklorik asit yada su içerisinde çözündüğünde HF verecek bir bileşik olan amonyum biflorür olmalıdır.
 • Reaktif düzeydeki, Uranyum zenginleştirme işlemi sırasında, Uranyum Oksitten( U2O3) Uranyum (IV) florür (UF4) üretmek için kullanılır.
 • Anyonik olarak sınıflandırılan deterjanlarda yüzey aktif madde olarak kullanılan alkil benzen sülfonatların imalatında kullanılır.
 • Paslanmaz çelik levha ve paslanmaz boru imalatındaki asit banyolarında %60-%70 lik Hidroflorik Asit ile Nitrik asit karıştırılarak kullanılır.
 • Paslanmaz boruların bağlantı noktaları gaz altı kaynak veya argon kaynağı ile birleştirilir. Kaynak işleminden sonra meydana gelen kaynak lekelerini gidermek için nitrik asit ile çözelti oluşturulur ve bu lekeler giderilir. Patlatma yapılır.
 • Silikon üretimi sırasında silikon dioksit’in ayrıştırılmasında kullanılmaktadır.
 • Ürünün konsantrasyonu önemlidir. Bazı alanlarda düşük konsantrasyonlu hidroflorik asit kullanılır. Bu oran %40 olabilir.
 • Petrol Ve Gaz kuyularında kum taşı oluşumlarını karakterize ederek petrol ve gazın daha kolay çıkarılmasını sağlamak için pH düzeyi düşük olan asitlerden bir tanesi kullanılır. Bunlar kuvvetli asitlerdir.

Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nedir?

Hidroflorik Asit fiyatı genellikle üretimle alakalıdır. Çin Hükümetinin Florit üretimini kısıtlaması sonucu bu kimyasalın fiyatı son 1 yılda %100 artmıştır. Florit üretiminin artmasına doğrudan bağlıdır.

Kullanım alanlarının yaygınlaşması ile fiyat olarakta artacaktır.

Aynı zamanda fiyatı, hidrojen florür konsantrasyonuna doğrudan bağlıdır. Buna göre fiyatları çözelti içerisinde ki hidrojen florür %’ si ne kadar yüksek ise fiyatı da o kadar yüksektir.

Bu kimyasallar Avusturalya kategorisinde yer alan ürünlerdir. Bu ürünlerin ihracatı savunma bakanlığı iznine tabidir.

Hidroflorik Asit (HF) Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.