Paylaş •  

 

Hidroklorik Asit

HİDROKLORİK ASİT FORMÜLÜ
HİDROKLORİK ASİT AMBALAJHİDROKLORİK ASİT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

HİDROKLORİK ANALİZ SERTİFİKASI

Hidroklorik Asit Nedir?

Molekül Formülü (Hidroklorik Asit):HCl

Molekül Ağırlığı: 36,46 g/mol

Kimyasal Adı: Hidroklorik Asit

CAS Numarası: 7647-01-0

En önemli endüstriyel kimyasallar arasında yer almaktadır. Memelilerin midesinde de seyreltik çözeltisi formunda bulunmaktadır. Bu asidi izole eden ilk kişi italyan Basilus Valentinus’tur. Midedeki asidin pH’ı yaklaşık 2 düzeyindedir.

Diğer en önemli ismi hidrojen Klorür’dür. Muriatik asit olarak da adlandırılan hidroklorik asit, su içerisindeki berrak, renksiz ve keskin bir kokuya sahip hidrojen klorür çözeltisidir.

Fabrikada üretimi yapılan sulu çözeltisi %33 ile %37 arasında değişmektedir. Kullanım alanına göre farklı konsantrasyonlarda seyreltilerek uygulama yapılır.

Genel asit kategorisinde yer alan bir kimyasaldır. Hidrojen Klorür plastik maddelerin yanması sırasında doğal olarak meydana geektedir.

Halk arasında genel adı Tuz Ruhu olarak bilinir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Tuz Ruhu
 • Muriatik Asit
 • Hidrojen Klorür
 • Sulu hidrojen klorür
 • Asit
 • Klorohidrik Asit
 • 7647-01-0

Nasıl Üretilir?

Bu kimyasalın endüstriyel olarak üretiminde ilk olarak hidrojen klorür elektroliz işlemi ile üretilmektedir. Üretimde hidrojen ve klor elektroliz ile sulu bir çözeltide birleştirilerek  elde edilir.

Üretim sürecindeki reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur. Bunun için üretim tesisinde bir fırın veya brülör bulunmaktadır. Elde edilen hidrojen klorür gazı saf su içerisinde çözündürülerek tuz ruhu elde edilir. Bunun sonucunda saf olarak elde edilir.

Kimya endüstrisinde en yaygın üretimi, klorinasyon üretim sürecinde yan ürün olarak elde edilmesidir. Sodyum hipoklorit üretimi sırasında yan ürün olarak üretilmektedir.

Teflon, polivinil klorür, perkloretilen gibi yaygın olan organik kimyasallar’ın üretimi sırasında meydana gelmektedir.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Özellikleri bakımından renksiz, susuz (Hidrojen Klorür) ve keskin ve tahriş edici bir kokuya sahiptir. Yanıcı özelliğe sahip değildir. Buharları havadan ağırdır. Sulu çözeltileri mevcuttur.

Kaynama noktası -35 °C dir.

Erime Noktası 100 °C’nin üzerindedir.

O °C’de su içerisindeki çözünürlüğü 82.3 g/100 g su dur.

Su, etanol, metil alkol ve eter içinde çözünmektedir. Hidroklorik asit’in çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalmaktadır.

Yoğunluğu 1.637 g/L dir.

Isıtılması durumunda ayrışarak Klor gazı yaymaktadır.

Bazlarla hızlı bir şekilde ekzotermik reaksiyon verir.

Hidroklorik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Çelik dekapaj işlemlerinin yapıldığı fabrikalarda, çelik yüzeyi korozyon oluşumunu önlemek için, çelik yüzeyini koruyucu kaplamaya hazırlamak için, çelik üzerindeki pas ve kirleri giderebilmek için hidroje klorür çözeltisi kullanılır. Çünkü düşük pH düzeyindeki asidik özellik metale saldırarak metalde aşındırma etkisi yaratır.
 • En yaygın kullanılan asitlerden bir tanesidir. Çok iyi bir laboratuvar reaktifidir.
 • Metal cevherlerinin ayıklanmasında asit leşimi oluşturulması için kullanılır. Bu uygulamada kireç taşı ile demir oksit bileşiklerini çözmektedir. 
 • Metal ekipmanların yüzeyindeki tortuların giderilmesi için için Üre Hidroklorür kullanılır. Bunun Hidroklorit Asit kullanımına göre avantajları vardır.
 • Demir ve Çelik maddeleri üzerindeki gresi, yağı temizlemek için daldırma banyoları içerisinde seyreltik olarak uygulanır. Bu yöntem ile metal üzerindeki oksitlenmeler de giderilmektedir.
 • Petrol kuyularında kireç taşı ve karbonat oluşmaktadır. Bu oluşumları çözmek için petrol kuyusunun içerisi tuz ruhu ile asitlendirilir. Güçlü asidik özelliği sayesinde karbonat ve kireç taşı parçalanır. Ve kanalların genişlemesini sağlar. Aynı zamanda yeni çatlakların genişlemesine yardımcı olur.
 • İlaç sektöründe hidroklorür tuzlarının imalatında ilaç sınıfdaki özelliklere sahip asit kullanılır.
 • Şeker fabrikalarında şerbet buharlaştırma ve ısıtma aşamalarındaki proseslerde taş oluşumunu engellemek için kullanılır.
 • Gıda endüstrisinde de bir çok kullanım alanı vardır. Bunlar, şekerin rafinasyon işlemi, mısır nişastasının şurup formuna dönüştürülmesi ve bazı gıda üretiminde asitleştirici olarak hidroklorik asit kullanılır.
 • Deri endüstrisinde tabaklama maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Arıtma sektöründe kimyasal arıtma sistemlerinde iyon değişim reçinesi rejenerasyonu olarak kullanılmaktadır. Yine su arıtma sektöründe pH kontrol kimyasalı olarak hidroklorik asit kullanılır.
 • Birçok klorür ihtiva eden kimyasalın üretiminde klor kaynağı olarak kullanılmaktadır.
 • Kalay ve Tantal cevherinin rafine edilmesinde hidroklorik asit kullanılmaktadır.
 • Endüstriyel Kazan temizliğinde kullanılan asitlerden bir tanesidir. Kazan içerisindeki kirecin çözülmesi için kullanılır. Aynı zamanda Nitrik Asit veya Hidroflorik Asit kullanila

Hidroklorik Asit Diğer Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Sıcak daldırma galvaniz işlemlerinde, asidik kaplama işlemlerinde kullanılır.
 • Organik sentez il gerçekleştirilen ürün reaksiyonlarında kullanılmaktadır.
 • Demiri çözme kabiliyetine sahiptir. Bundan dolayı halı gibi ev eşyalarında meydana gelen pas lekelerini gidermek için kullanılır.
 • Tekstil ve kauçuk endüstrisinde nişasta ve proteinlerin hidrolize edilmesi için katalizör ve çözücü olarak hidroklorik asit kullanılmaktadır.
 • Bir tarım kimyasalı kategorisinde yer alan fosforöz asit üretiminde kullanılmaktadır.
 • Salisilik Asit üretiminde Sodyum Salisilat’ın asitlendirilmesi amacıyla kullanılan mineral asitlerden bir tanesidir.
 • Metalik pigment üretiminde inorganik asit kaynağı olarak kullanılır. Üretilen bu metalik pigmentler otomotiv sektöründe ve birçok endüstriyel uygulamada korozyona karşı dayanıklı olduğu için tercih edilmektedir.
 • Soğutma kulelerinde biriken kireç tortularının giderilmesi için inhibitör karışımı ile seyreltik hidroklorik asit çözeltisi kullanılarak yıkama yapılmaktadır.
 • Sulu silika jel üretiminde, alkali silikat ile birlikte hidroklorik asit reksiyonundan faydalanılır.
 • Mermer taşlarının pas ve farklı türlerde kirliliklerden arındırılması ve temizlenmesi için hidroklorik asit kullanılır.
 • Petrol Ve Gaz kuyularında kum taşı oluşumlarını karakterize ederek, gaz ve doğalgazı çıkarmak için Hidroflorik Asit ile karıştırarak kullanılan kimyasaldır.
 • Kobalt Klorür üretiminde Kobalt Hidroksit ile reaksiyona girerek asit-baz reaksiyonu sonucu bahsi geçen ürün elde edilir.
 • Metal boyanın üzerindeki boyanın sökülmesi için üretilen kimyasal karışım içerisinde kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Hidroklorik Asit fiyatları, üretim aşamasında kullanılan maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Örneğin tuz fiyatları arttıkça, klor fiyatları arttıkça fiyatlar artacaktır. Klorinasyon sisteminde en büyük maliyetlerden bir tanesi enerjidir. Enerji fiyatları arttıkça hidroklorik asit fiyat olarak artacaktır.

İnşaat sektörünün genişlemesi ile demir çelik kullanımı artacaktır. Demir/çelik işlemlerinde  hidroklorik asit kullanımının da artması ile fiyatlar artacaktır.

Bazı dönemlerde tuz ruhu üretimi yapan firmalar, stoklarını azaltmak için fiyatlar üzerinde aşağı yönlü revizyon yapmaktadır. Bundan dolayı fiyatlar düşüşe geçecektir.

Hidroklorik Asit fiyatları üzerindeki en büyük maliyet faktörü oluşturan etkenlerden bir tanesi nakliye fiyatlarıdır. Nakliye fiyatları arttığında, bu kimyasalın satış fiyatı artmaktadır.

Hidroklorik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.