Paylaş •  

 

İnşaat Sektörü

İnşaat Sektörü

İnşaat sektörü alanında kullanılan kimyasallar aslında doğrudan kullanılmamaktadır. Ya inşaat sektöründe kullanılacak kimyasal ürünlerin imalatında kullanılır. Ya da inşaat sektöründe kullanılan her hangi bir maddenin imalatında kullanılır.

Kısacası inşaat sektörünü alt sektörlere ayırmamız gerekir ki, hangi kimyasal maddenin nerede kullanıldığını tespit edebilelim.

İnşaat Sektörünü aşağıdaki şekilde alt sektörlere ayırabiliriz.

 • Çimento Sektörü
 • İş Makinesi Sektörü
 • Demir Çelik Sektörü
 • Elektrik ve Elektronik Sektörü
 • Ambalaj Sektörü
 • Lojistik Sektörü
 • Yalıtım Sektörü
 • Dış Cephe Sektörü
 • Gıda Sektörü
 • Finans Sektörü
 • Metal Sektörü
 • Sağlık Sektörü
 • İletişim Sektörü
 • Meşrubat Sektörü
 • Ahşap Sektörü
 • Mobilya Sektörü
 • Seramik Sektörü
 • Enerji Sektörü
 • Cam Sektörü

İnşaat sektörü kullanılan kimyasalları sektörler olarak ayırabiliyoruz. Aslında inşaat sektöründeki alt sektörleri daha da artırabiliriz.

Şimdi sırası ile bu sektörlerde kullanılan kimyasalları detaylandırabiliriz. Bu sayede inşat sektöründe hangi kimyasalların kullanıldığını tespit etmiş oluruz.

İnşaat Sektörü için Çimento Sektöründe Kullanılan Kimyasallar

Çimento sektöründe kullanılan kimyasallar, buradaki ana maddeler kireç taşı kil ve marn’dır. Ama bu maddelerin birleşimi ile çimento üretimi yapılabilmesi için ara maddeler bulunmaktadır.

İş Makinesi Sektörü

İş makinesi sektöründe kullanılan kimyasallar, bu alt sektör başlığında değerlendirmemizin nedeni, İnşaat sektöründe iş makinelerinin bu sektördeki önemini kavrayabilmektir. İş makinesi inşaat sektörünün en önemli bileşenlerindendir.

İş makinesi üretiminde kullanılan kimyasallardan, iş makinelerinin kullanımı sırasında kullanılması gereken kimyasal maddeler olarak ayırabiliriz.

Burada kullanılan kimyasal maddeleri de alt sektörlere bölerek tanımlayabiliriz. Dolayısı ile buradaki kimyasal maddelerin çeşidi de buna göre yoğun bir şekilde artmaktadır.

İnşaat Sektörü ile Demir Çelik Sektörü

Demir Çelik sektöründe kullanılan kimyasallar, çok çeşitli amaçlara hizmet etmektedir. Demir çeliğin imalatından uygulama safhasına kadar geçen sürede birçok alanda kullanılmaktadır. Bu sektörlerde kullanılan kimyasal hammaddeler genel olarak tamamlayıcı görevi üstlenmektedir. Buradaki kimyasal maddelerin varlığı ile üretim kalitesinin artırılması, ve reaksiyonların gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bu alanda kullanılan kimyasala Amin grupları örnek olarak gösterilebilir. Korozyon oluşumunu önlemek için Mono Etanol Amin, Trietanolamin ve Dietanolamin olabilir.

Elektrik ve Elektronik Sektörü

Elektrik ve Elektronik sektöründe kullanılan kimyasallar, inşaat sektöründe, elektrik iletim amacıyla kullanılan kabloların imalatında, buradaki iletim görevi üstlenen tellerin imalatında kullanılmaktadır. Bunun yanında bu materyallerin montajı için gerekli al yapının kurulması için kullanılan kimyasallar da tamamlayıcı unsur görevi üstlenir.

Ambalaj Sektörü

Ambalaj Sektöründe kullanılan Kimyasallar farklı amaçlara hitap etmektedir. Bunların başında kağıt, karton, mukavva ve daha farklı kimyasallar da bulunmaktadır. Ambalaj sektöründe kullanılan kimyasallar içerisine boya sektöründe kullanılan kimyasalları da dahil edebiliriz.

Boya sektöründe kullanılan kimyasalları bu alanda değerlendirmemizin nedeni; Baskı mürekkeplerinin bu alanda kullanılmasıdır. Dolayısı ile boya sektöründe ki kimyasal maddeler bu alanda kendilerine bu şekilde yer edinmektedir.

Lojistik Sektörü

Lojistik sektöründe kullanılan kimyasalları bu kapsamda değerlendirecek olursak bizlere çok büyük faydası olmaktadır. Taşıma işleminde uygun şartların sağlanması için kimyasal maddelerin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yalıtım Sektörü

Yalıtım sektöründe kullanılan kimyasallar, genellikle, ısı yalıtımı ve su geçirgenliğini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallardır. Bu kimyasallar, genellikle priz geciktirici olarak kullanılmaktadır. Yani bu alanda üretilen maddelerin katılaşmasını geciktirmek için kullanılır.

İnşaat Sektörü ile Dış Cephe Sektörü

Dış Cephe sektöründe kullanılan kimyasalları bir kaç grupta değerlendirebiliriz. Bunlar direk cephelere sürülen kimyasalların imalatında kullanılmaktadır. Bir diğer grup ise dış cephe sektöründe kaplama alanında kullanılan kimyasallardır.

Gıda Sektörü

Gıda sektöründe kullanılan kimyasallar, inşaat sektöründe alt başlık olarak düzenlenmesinin sebebi, burada çalışan insanlara verilmiş olan yemeklerin imalatında kullanılan kimyasallarındır.

Finans Sektörü

Finans sektöründe kullanılan kimyasallar genel olarak doğrudan inşaat sektöründe kullanılan kimyasal olarak değerlendiremeyiz. Dolaylı yoldan finans sektöründe de kimyasal maddelerin kullanıldığı anlamına gelmektedir.

Metal Sektörü

Metal sektöründe kullanılan kimyasallar en çok metal kaplama alanındaki etkinliklerinden dolayı kullanılmaktadır. Metal sektöründe kullanılan kimyasallar genel olarak kaplama sektöründe kullanılmaktadır. Kaplama sektöründe kullanılan kimyasallar bir metalin yüzeyinde güzel görünüm vermek ve o metalin dayanıklılığını artırmak için kullanılmaktadır.

İnşaat Sektörü Sağlık Sektörü

Sağlık sektöründe kullanılan kimyasalların bir çok önemli görevi bulunmaktadır. Burada kullanılan kimyasallar medikal sektörüne hitap etmektedir. Aynı zamanda tıbbi alanda ameliyat süreçlerinde de bu kimyasallar kullanılmaktadır.

İletişim Sektörü

İletişim sektöründe kullanılan kimyasallar dolaylı yoldan etki etmektedir. Bu kimyasalların en önemli kullanım alanı iletişim sektöründe kullanılan materyallerin imalat sürecinde kullanılmaktadır.

Meşrubat Sektörü

Meşrubat sektöründe kullanılan kimyasallar genellikle koruyucu amacıyla kullanılmaktadır. Koruyucu kimyasalların buradaki amacı, içeceklerin bozulmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayede meşrubatların bozulma süresini uzatmaktadır.

Ahşap Sektörü

Ahşap sektöründe kullanılan kimyasallar da koruyucu amacıyla kullanılmaktadır. Ahşaplara güzel görünüm ve estetik kazandırmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda dekor amacıyla kullanılan ahşapların kaplanmasında kullanılmaktadır.

Mobilya Sektörü

Mobilya sektöründe kullanılan kimyasallar mobilyalara estetik kazandırmak ve mobilyalarda koruyucu özelliğinden yararlanılmak amacıyla kullanılmaktadır.

Seramik Sektörü

Seramik sektöründe kullanılan kimyasallar bu alanda kullanılan kimyasalların sertleşmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu alandaki kimyasallarım aktifliğini geliştirmek için kullanılmaktadır.

Enerji Sektörü

Enerji sektöründe kullanılan kimyasallar çok farklı etkilerinden faydalanılmak amacıyla kullanılmaktadır. Burada ki kimyasallar Enerjinin en uygun şekilde üretilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Cam Sektörü

Cam sektöründe kullanılan kimyasallar genellikle camın üretiminde ve camın aşındırılması amacıyla kullanılmaktadır.