Paylaş •  

 

Mobilya Sektörü

Mobilya Sektöründe Kullanılan Kimyasallar Ve Kullanım Amacı Nedir?

Mobilya sektöründe kullanılan kimyasallar genellikle alev geciktirici ve yapıştırıcı özelliklerinden faydalanmak amacıyla kullanılmaktadır.

DII Kimyası olarak adlandırılan Esnek Poliüretan Köpük(FPF) üretmek için Toluen Diizosiyanat(TDI) veya Metilendifenil Diizosiyanat(MDI) başka katkı Kimyasalları ile reaksiyona girerek DII Kimyasını kullanır.

Son bir kaç on yılda sentetik polimer mum sistemleri üzerinde önemli iyileştirmeler sunan emülsiyonlar mobilya sektöründe Kimyasal Hammadde olarak yerini almıştır. En yaygın kullanılan Polimerler, yağlama ve iyi bir parlaklık sağlayan silikon yağlarını örnek olarak gösterebiliriz. Bu gibi maddelerin, Mobilya Sektöründe kolay bir şekilde yüzeye uygulanmasını sağlayan Kimyasal Maddeler de, Aeresol Spreylerdir. Büyük yüzey alanlarına çok kolay ve kısa uygulama avantajı sağlamaktadır. Günümüzün ürünleri uygulama kolaylığı yanında, mükemmel parlaklık, aşınma kabiliyeti ve suya dayanıklılık sunmaktadır.

Burada kullanılan çözücüler Terebentin, Mineral Alkolleri ve Nafta olarak düşünebiliriz.

Yüzey Aktif madde olarak (Emülgatör), buradaki kimyasallar özel kimyasallarıdır.

Sprey olarak aerosol ürünlerini dağıtmak için oldukça yanıcı olan Propan ve Bütan kullanılır.

Bunların dışında, kullanılan tüpün aşınma ihtimalini düşürmek için pH yükselten Azot içeren bileşikler kullanılmaktadır.

Ahşap Mobilya parçalarının bir birine tutturulabilmesi için reçineler kullanılır. Bu reçinelerin üretimin Formaldehit kullanılır.

Bunların dışında kullanılan kimyevi maddeler aşağıdaki şekilde olabilir;

Aseton, Bütan-2-bir, etil, izobütil, metoksipropil asetat, 4-Metilpentan-2-on, toluen, etilbenzen, formaldehit ve ksilen’ler.

 

Hazırlayan: O Kimya