Paylaş •  

 

Tarım Sektörü

Tarım Sektörü

Tarım sektörü, bitkilerin, meyvelerin ve ağaçların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için bazı kimyasallara ihtiyaç duymaktadır. Bunlar bazen, gübre bazen de zararlı otların ve istilacı böceklerin imha edilmesi için gereklidir.

Kimi zaman gübre olarak kullanılan bir kimyasal bazen de inhibisyon etkisi oluşturmak için kullanılır.Bunlar etkin dozaj konsantrasyonuna göre değişmektedir.

Tarım Sektöründe Kullanılan Kimyasallar Ve Amaçları

Çinko Sülfat : Tarımda çinko sülfat kullanımı Bitkilerin sağlıklı bir durumda büyümesi için gerekli olan mikro işlemdeki bitki besinleri içinde yer almaktadır. Çinko ihtiyacı Dünyada bulunan toprakların yaklaşık yarısında olmalı. Bu ihtiyaç ilk baharda soğuk hava sıcak havaya geçiş içindir toprağın çinko ihtiyacına sahiptir. Aynı anda ince taneli yapıdaki toprakların da çinko ihtiyacı sergilediği görülüyor.

Bakır Sülfat : Tarımda bakır sülfat kullanımı yaygın bir durumdur. Üretilen bakır sülfatın yaklaşık 5 te 3 ü tarım sektörü içindir. Mantarlar tarımda kontrol edilmez olduğu zaman bakır sülfat içerikli kimyasallarla inhibe edilir. Herbisit olarak. Gübre olarak kullanım, pirinç kullanarak omurgasız canlıların kontrolünü sağlamak için kullanabilirsiniz.

Demir Sülfat : Tarım sektöründe çim, bahçe ve çimen imalatı yapan firmalar tarından kullanılmıştır. Çimleri sertleştirme etkisine sahiptir. Aynı zamanda Solucanlara karşı korur.

Burada açıkladığımız sülfat kimyasalları bunlardan sadece bir kaçıdır.

Bunun yanında, fosfatlı gübreler, ilaç tedavisi olarak kullanılan kimyasallar, Azotlu gübreler gibi kimyasalları oluşturan hammaddeler içindir.

Propiyonik Asit: Tarım sektöründe mükemmel koruyucu etkisine sahiptir. Bu alanda hasat edilen tahılların, buğdayların ve arpaların korunması için depolama silolarında kullanılır. Bu sayede tahıllar uzun bekleme sürelerine karşı dayanıklı olur. En yoğun kullanım şekli püskürtme yöntemidir. Bu şekilde tüm ürünlere nüfuz etmesi sağlanır.

Salisilik Asit: Bazı durumda bitkiler abiyotik stres yaşamaktadır. Bu durumlarda bitkilere salisilik asit içeren bazı ilaçlar verilmesi gerekir. Bu sayede bitkilerin abiyotik stresten kurtulması sağlanır. İlacın üretimi sırasında çözücüsü içerisinde çözülerek sprey olarak uygulanır.

Sodyum Molibdat: Toprakta molibdat eksikliği olması durumunda bu eksikliğin giderilmesi için uygulanır. Bitkilerde en büyük öneme sahip kimyasallardan bir tanesidir.