Paylaş •  

 

Bakır Sülfat

BAKIR SÜLFAT FORMÜLÜ
BAKIR SÜLFAT AMBALAJ
Ürün Belgeleri
BAKIR SÜLFAT ANALİZ SERTİFİKASI

Bakır Sülfat Nedir?

Molekül Formülü (Bakır Sülfat): CuSO4

Molekül Ağırlığı: 159.61 g/mol

Kimyasal Adı: Bakır Sülfat

CAS Numarası: 7758-98-7

Bakır taşı olarak da bilinen mavimsi kristal bir tozdur. Deri sektöründe kimyasal girdi olarak kullanılan mavi renkte bir kimyasaldır.

Susuz formu gri-beyaz veya yeşil bir görünüme sahip olmasına rağmen, en çok kullanılan form olan bakır sülfat pentahidrat yani 5 sulu formu fiziksel olarak mavi renk görünümündedir.

Sulu formu doğada kalkanit olarak bulunabilir.

Bakırın piyasadaki en yaygın tuzudur.

Dünya çapında en çok kullanımı tarım alanıdır. Yaklaşık 4 te 3 tarımda kullanılır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Kuprik Sülfat
 • Bakır (II) Sülfat
 • Mavi Taş
 • Susuz bakır sülfat
 • Bakır Sülfat penta hidrat
 • Bakır mantar ilacı
 • Mantar ilacı
 • Fungusit kimyasalı

Nasıl Üretilir?

Bu kimyadal maddenin üretimi Dünya çapında hurda bakırlardan seyreltik sülfürik asit reaksiyonu ile elde edilir.

Bakır Sülfat üretimi yeni bir üretim metodunda öncelikle hurda bakırlar, Amonyak ile reaksiyona sokulur ve sonrasında oksitleyici bir madde ile oksitlenir. Yine Sülfürik asit kullanılarak elde edilen madde sülfatlanır.

Bazı fabrikalarda kayaçlardan elde edilmektedir. Bu fabrikalarda üretilen formu dioksin gibi safsızlıklar  içermemektedir.

Aynı zamanda bazı bakır rafinerilerinden de elde edilmektedir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Kubrik sülfat beyaz veya grimsi bir fiziksel görünüme sahip katı formda bir kimyasaldır. Son derece higroskopik bir kimyasaldır.

Penta hidrat mavi formdadır. Suyunu kaybetmesi durumunda beyaz renk almaktadır.

Hoş bir kokuya sahiptir.

Erime noktası 590 °C dir. Bu sıcaklığın üzerinde ayrışmaya başlamaktadır.

Kaynama noktası 650 °C dir.

Çözünürlük olarak sıcak ve soğuk suda  çok çözünmektedir.Başka bir deyişle su içerisindeki çözünürlüğü yaklaşık olarak 243 g/Lt Su’dur (0 °C su).

Yoğunluğu 3.6 g/cm3 tür.

Bakır Sülfat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Tarım sektöründe toprakta bulunan bakır eksikliğinin giderilmesi için kullanılır. Bazı durumlarda Hayvanlarda bakır eksikliği tespit edilmektedir. Bunun yanında hayvanlarda bakır eksikliğinin giderilmesi için kullanılabilir.
 • Kanatlı hayvan üretiminde büyüme uyarıcı kimyasal olarak, besi maddesi olarak.
 • Fungusit olarak kullanılan kimyasalların imalatında bu etken madde kullanılabilir.
 • Bitkilere zarar veren sümüklü böcek ve salyangozların tahrip edilmesi gerekmektedir.Bu nedenle bakır cevheri ihtiva eden tarım ilaçları üretilerek giderilmelidir.
 • Tarım alanında domates üretimi yapılırken, domates tohumları çimlenme yapamamaktadır. Bundan kaynaklı domates fideleri yeni filizlenme yapamamaktadır. Domatesin daha fazla ürün verebilmesi, fidelerin yeni filizlenmeler yapabilmesi için bakır sülfat kullanılmaktadır. Bu alandaki kullanımı ile toprağın sterilize edilmesi sağlanır. Amonyum karbonat ile bir karışım formunda uygulama yapılır.
 • Bazı eksiklikler durumunda küçük ve büyükbaş hayvanların ayaklarında hastalıklar meydana gelir. Bu gibi hastalıklar, hayvanların bulunduğu ortamın fiziksel şartlarına, hayvanların beslenme şartlarına bağlı olarak meydana gelebilir. Hayvanların ayaklarındaki veya tırnaklarındaki hastalıkların giderilmesi için bu kimsalı içeren ilaçlar kullanılabilir.
 • Büyük baş hayvanların yavrularında, domuz eritipleri ve beyaz lekelerin çoğalmasını engellemek için dezenfektan olarak.
 • Çiftlik balıklarının yetiştirildiği havuzlarda pislik kontrolü sağlamak için çok iyi inhibe edici ajan özelliği  gösterir.
 • İnsan sağlığı konusunda havuzlarda alg çiçeklerinin yok edilmesini sağlamak için.
 • Mantar enfeksiyonlarını ortadan kaldırmak için antiseptik özelliğinden faydalanılır ve mikrop öldürücü olarak kullanılır.
 • Farmasötik sektöründe kullanılan bakır katalizörlerin imalatında kullanılır.
 • Ahşaplar organik maddelerdir. Zamanla çürümeye başlarlar. Ahşap çürümesini engellemek için bakır içerikli kimyasallar kullanılabilir.
 • Binalarda kuru çürümeler meydana gelmektedir. Binalardaki kuru çürümeleri engellemek için, mantar enfeksiyonunu ortadan kaldırmak için sıva içeriği olarak  kullanılmaktadır.
 • Bakır ve Demir madenlerinde atık olarak ortaya çıkan düşük miktardaki molibdenit içerisinden molibden’in geri kazanılması için çözünür bir metal tuzu kullanılmaktadır. Bu çözünür metal tuzu Bakır Sülfat Pentahidrat veya başka bir formu olabilir.
 • Şarap üretimi sırasında oluşan. Hidrojen Sülfit gibi safsızlığın giderilmesini sağlayarak şarabın tadını ve kalitesini iyileştirir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatların bağlı olmak için değişmektedir. Bakır fiyatlarına ve sülfürik asit fiyatlarına bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Bu kimyasalların fiyatları arttığında bakır sülfat fiyatları artmaktadır. Düşmesi durumunda fiyatlar düşecektir.

Tarım sektörünün gelişmesi ve tarım sektöründe kullanımının artması ile fiyatlar artacaktır.

Bu kimyasalın satışını yapan firmalar, stoklarını artırması durumunda kısa süreli olacak şekilde bakır sülfat fiyatları azalacaktır.

Bakır Sülfat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.