Paylaş •  

 

Potasyum Permanganat

Potasyum Permanganat Formülü
POTASYUM-PERMANGANAT-TOPTAN-SATIŞ
POTASYUM PERMANGANAT AMBALAJ 50 Kg

Ürün Belgeleri

POTASYUM PERMANGANAT ANALİZ SERTİFİKASI

Potasyum Permanganat Nedir?

Molekül Formülü (Potasyum Permanganat); KMnO4

Molekül Ağırlığı; 158,032 g/mol

Kimyasal Adı; Potasyum Permanganat

CAS Numarası; 7722-64-7

Potasyum Permanganat’ ın molekül formülü KMnO4 tür. Dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılan katı formda bulunan inorganik bir tuzdur. Genellikle koyu mor renkte kristal formda bir katıdır. Su içerisinde çözündüğünde belirgin mor renkte bir çözelti oluşturur. Permanganat yanıcı madde değildir fakat yanıcı maddenin yanmasını hızlandırabilir.

Kimyasal yapısında 1 tane Potasyum Atomu (K), 4 tane Oksijen (O) Atomu ve 1 tane de Mangan (Mn) atomu bulunmaktadır.

Oksitleyici özelliği bakımından Sodyum Dikromat’a kıyasla daha etkilidir.

Potasyum Permanganat Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Potasyum
 • Permanganat
 • 7722-64-7
 • KMnO4
 • Potasyum Tuzu
 • Potasyum Permanganat Çözeltisi
 • Dezenfektan

Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Parlak ve mor renkli kristal halinde olan bir katıdır. Kokusu olmayan bir kimyasaldır.

Yoğunluğu 2.7 g/mlt ‘dir.

Potasyum Permanganat erime noktası 250 °C olarak kabul edilir.

Ticari olarak toz, kristalize ve tablet olarak yer edinmiştir. Uzaktan bakıldığında kahverengi gibi görünse de detaylı bir şekilde incelendiğinde mor renge sahiptir. 20 °C suda çözünebilme özelliğine sahiptir.

Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Karakteristik olarak parlak mor, macenta veya koyu pembe renkli bir solüsyon oluşturarak suda kolayca eriyen bir yapıya sahiptir. İndirgenmiş koyu kahverengi bir anyon olan MnO2 ‘nin oluşması sebebiyle temas ettiği organik materyallerin tamamında leke oluşturur. Oksitleyici özelliğe sahip bir kimyasaldır.

Normal şartlar altında kararlıdır. Fakat ısı altında MnO2 iyonu vererek ayrışmaktadır. Bu sebeple son derece oksitleyici olmaktadır. Potasyum Permanganat (KMn04), konsantre sülfürik asit, gliserol ve bazı alkollerle çok şiddetli reaksiyona girmektedir.

Potasyum Permanganat Nasıl Üretilir?

Permanganat üretimi ilk olarak polianit ve alkalinden oksijen ile tepkimeye sokulur ve havada pişirilerek sentezlenir. Ve aşağıdaki reaksiyon meydana gelir. Kullanılan kimyasal bileşik Potasyum Hidroksit olabilir.

2MnO2 + O2 + 4KOH = 2K2MnO4 + 2H2O

Üretimde elde edilen alaşım su ile yıkanır. Daha sonra elde edilen alkali çözeltide, manganatın permanganata dönüşümü gerçekleşir. Bu denklem aşağıdaki şekilde gerçekleşebilir.

3K2MnO4 + 2H2O = 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH

Üretimi sırasında farklı konsantrasyonlarda ürün elde etmek mümkündür.

Ticari olarak piyasada %20 den %99.9 a kadar özellikte bulunmaktadır.

İnsan Sağlığına Etkileri Nasıldır?

Solumaya  potasyum permanganat’a maruz kalan bir kişide yanma hissi oluşur. Bu durumunda maruz kalan kişi boğaz ağrısı, nefes darlığı ve solunum zorluğu çeker. Bu durumu önlemek için zor teneffüs etmekten kaçınılmalıdır. İlk yardım yöntemi olarak, yarı dik konumda temiz havada dinlenme yapılmalı, yapay solunum gerekebilir bunun için tıbbi yardıma başvurulmalıdır.

Cilde temas etmesi durumunda yakıcı özelliktedir. Cildi yakar ve ağrı oluşturur. Potasyum Permanganat’ ın cilde temas etmemesi için korucu eldiven ve koruyucu giysi kullanılmalıdır. Cilde temas etmiş ise bir kaç dakika bol miktarda su ile yıkanmalıdır daha sonra doktora gidilmelidir.

Potasyum Permanganat, gözlere temas etmesi durumunda kızarıklık ağrı ve ciddi yanıklar oluşturabilir. Gözlere temas etmesini önlemek için nefes almayı sağlayacak şekilde yüz ve göz koruyucular kullanılmalı. Temas etmesi durumunda öncelikle bol miktarda su ile yıkanmalıdır. Ve doktora gidilmelidir.

Ağız yolu ile maruz kalınması durumunda yanma hissi, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma olabilir. Ağız yolu ile maruz kalınması durumunda şok veya halsizlik meydan gelir. Ağız yolu ile bulaşmış ise yemek yemeyin, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşmış ise ağzı bol su ile çalkalayın. Vücuttaki potasyum permanganatı seyreltmek için bol su için fakat kusturma yapmayın. Daha sonra doktora gidiniz.

Nasıl Depolanır?

Potasyum Permanganat, 50 kg ‘ lik varillerin içerisine plastik torbalar ile doldurulur. Güneş ışığından uzak bir yerde muhafaza edilir. Bulunduğu ambalajın hava ve su almaması gerekmektedir. Organik maddelere karşı son derece reaktif bir kimyasaldır.

Yanıcı ve indirgeyici maddelerden uzak tutulmalıdır.

Toz metaller ile temas etmesi engellenmelidir. Ambalajı kapalı olmalıdır.

Küresel Talebinin İncelemesi

Son yıllarda Atık su arıtma tesislerinin yaygınlaşması, kişi başı su kullanım oranlarının artması sonucunda potasyum permanganat kullanım oranları da artmaktadır. Çünkü atık su arıtmada ve su içerisinde bulunan kötü kokunun giderilmesi için potasyum permanganat kullanılır. Bu durum son yıllardaki kullanım miktarını artırmıştır.

Döküm sektöründe ateşleyici özelliği olan kimyasal potasyum permanganat’tır. Döküm sektöründe hızlı bir yanma reaksiyonu olması için bazı diğer ateşleyici maddelerle karıştırılarak üretimde kullanılır. Bu oksitleyici etkisi ile hızlı yanma olayı gerçekleşir ve döküm sektöründe daha kısa sürede daha iyi verim elde edilir.

Kimya endüstrisinde birçok organik bileşiğin sentezlenmesi amacıyla potasyum permanganat çok iyi bir katalizördür. Kimya endüstrisindeki bu kullanım alanının artması küresel pazarın talebini artırmıştır.

Çalışma Prensibi

Potasyum Permanganat’ın çalışma prensibi elektronların doğrudan  bir indirgeme ajanına aktarılmasına dayanmaktadır. Reaksiyon içerisinde aktarılan elektronların sayısı ortamın pH’ına doğrudan bağlıdır. Ve pH ile birlikte kuvvetli bir şekilde etkilenmektedir.

Ortamdaki pH azaldıkça potasyum permanganat tarafından aktarılan elektron sayısı artmaktadır. Yeraltı sularında pH aralığı 4 ile 8 dir. Bu nedenle Bu türden bir ortamda 4OH- iyonu ile birlikte MnO2 reaksiyonu meydana gelmektedir. Bunun sonucunda çöken madde Manganez Dioksit’tir (MnO2). Lâboratuvar çalışmalarında, Mangan’ın, Mn+2 iyonuna düştüğünü tespit edebiliriz.

Hayvan Hastalıklarında Potasyum Permanganat Kullanımı Nasıldır?

Güçlü oksidasyon etkisi nedeniyle hayvan dokularında tahribata neden olan mikrobiyal dokuları okside etmektedir. Sterilizasyon rolü bulunmaktadır. Bazı bakteri türlerini öldürücü etkiye sahiptir.

Balıklardaki parazit hastalık kontrolünü sağlamak için, çapa hastalığı, halka solucan hastalığı, sazan papilloma virüsü, eğik boru hastalığı gibi meydana gelen rahatsızlıkları gövde için 10-20 mg/L Potasyum Permanganat sulu çözeltisi, tüm havuz için 4-7 mg/L sulu çözeltisi 15-30 dakika uygulanır.

Genç hayvanlarda içirme yöntemi ile %0,01 potasyum permanganat sulu çözeltisi içirilerek mukoza tahrişi, Cilt tahrişi, ülser tedavisi ve bunlar gibi rahatsızlıkların giderilmesi sağlanır. Yıkama yönteminde %0.1 çözelti uygulaması yapılır.

Arılarda bakteri ve virüs kirliliklerin ortadan kaldırmak için %0.1-%0.12 aralığında sulu çözeltisi kullanılır.

Not: Buradaki veriler referans bilgilerdir. Bu kimyasal çok tehlikeli kimyasaldır. Bundan dolayı profesyonel görüşlerini almadan çalışmayınız.

Potasyum Permanganat Nerelerde Kullanılır?

 • Potasyum Permanganat gibi kimyasal tehlikeli maddelerin kullanımı konusunda teknik bilgi sahibi olan uzmanların görüşleri alınarak uygulama yapılmalıdır.
 • Denim sektöründe sprey veya fırçalama yöntemi ile kotu ağartmak ve görsellik kazandırmak için potasyum permanganat ile uygulama yapılır.
 • İçme suyu içerisinde bulunan kötü kokuların giderilmesi için, içme suyu arıtma tesislerinde potasyum permanganat kullanılır. Arıtma sektöründe suyun arıtılması işlemlerinde kullanılır.
 • Sudaki demir ve manganezin giderilmesi için kullanılır. Demir ve Manganez su içinde yaygın olarak bulunur. Potasyum permanganat ile su içerisindeki demir ve manganez giderilir. Şu içerisindeki demir ve manganez giderilmemesi durumunda suyu içerken metalik tadı hissetmek zorunda kalacağız.
 • Bazı su kütlelerinde çok yoğun ve kontrolsüz büyüyen asyatik istiridyeler ve zebra midyeleri vardır. Bunlar su sistemlerinin tıkanmasına neden olacaktır. Bu asyatik istiridyeler ve zebra midyeleri su sistemlerine zarar verir ve suyun tadının bozulmasına neden olur. Burada meydan gelen uygunsuzlukların giderilmesine yardımcı olur.
 • Suyu dezenfekte etmek amacıyla kullanılır. Potasyum Permanganat bakteri, virüs, mantar ve alg gibi mikroorganizmalara saldırarak suyu dezenfekte eder. Çünkü organik maddelerle çok hızlı reaksiyona girer.
 • Nötr ortamlarla birlikte karışım halinde kullanılan yağlama yağlarının imalatında Trietanolamin %85 ile birlikte kullanılır. Bunun yanında stabil düzeydeki yüksek sıcaklıklarda ki yağlama gresleri ve yağlama emülsiyonları oluşturmak için kullanılır.
 • Yangın söndürme sistemlerinde yani Pyrofobik Sistemler, Kimyasal yangın söndürme ve bazı yangın söndürme cihazlarında oksijeni tüketme etkisinden faydalanılır. Bu sayede yanmayı gerçekleştirecek yeterli oksijen bulunamaz ve yanma olayı gerçekleşmez.

Diğer Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • DBP’ lerin oluşumunu azaltarak kontrol etmeye yardımcı olur.
 • Balık çiftliklerinde balık havuzlarını temizlemek, dezenfekte etmek ve suyu berraklaştırmak için kullanılır. Buradaki uygulama reçeteleri uzmanlar tarafından kontrol edilmeli. İlgili mevzuat standartlarına göre belirlenmelidir.
 • Organik kimyada sentezlenir ve farklı organik bileşiklerle reaksiyona girer.
 • Analitik kimyada oksitlenen organik maddenin miktarını bulabilmek için  kullanılır. Buradaki amaç miktar tayini yapmaktır. Miktar tayini yapmak isteyenler bu kimyasal ile analiz yapabilirler.
 • Su ürünleri yetiştiriciliğinde yetiştirme havuzlarını dezenfekte etmek için kullanılır.
 • Karides üretim çiftliğinde, balık üretim çiftliklerinde ve tavuk üretim çiftliklerinde sterilizasyon etkisinden faydalanılarak kullanılır. Povidon İyot, Hidrojen Peroksit gibi kimyasallar bu alanda dezenfektan olarak kullanılır.
 • Bazı ilaçların üretiminde kullanılmaktadır. Antiseptik özelliğinden faydalanılarak bu kategorideki ilaçların etken maddesi olarak kullanılır.
 • Kolera dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.
 • Ağız kaslarının tedavisi için üretilen ilaçların imalatında aktif madde olarak potasyum permanganat kullanılmaktadır.
 • Yoğun karlı hava şartlarında acil durum anında, konum belirlemek amacıyla kullanılan işaretleme cihazlarının imalatında potasyum permanganat kullanılır.
 • Genel dezenfektan ajanı olarak kullanılmaktadır.
 • Fotoğraflarda renk değişimini sağlamak amacıyla kullanılır.
 • Tıbbi alanda antiseptik ve fungusit olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Egzama, dermatit, akne, el ve ayaklarda çıkan diğer mantar enfeksiyonları gibi çeşitli deri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 • Sporcuların, atlet ayağı gibi fungal enfeksiyonların tedavisinde akut tedavi yöntemi olarak kullanılır.
 • Balık üretim çiftliklerinde balık hastalıkları ve parazitlerin tedavisinde kullanılacak en yaygın kimyasaldır. Bakteriyel solungaç enfeksiyonlarını ve cilt ülserlerini kimyasal özelliğinden dolayı tedavi etmektedir.
 • Bakteri, yosun ve partikül gibi organik maddelerle reaksiyona girerek Biyolojik oksidasyon talebini en aza indirgeyerek su kalitesini artırır.
 • Atık sulardaki COI giderimi ve renk giderimi amacıyla kullanılır. Bu uygulamada Hidrojen Peroksit ile kıyaslandığında daha düşük bir verime sahiptir. Lakin KOI ve renk giderimi amacıyla kullanılması önemli pozitif sonuçlara yardımcı olmaktadır.
 • Çinko kaplamada, ön işlem temizleme yapılması için kaplama işlemi yapılmadan önce yumuşatmaya yardımcı olmaktadır. Korozyon önleyici etkileri bulunmaktadır.

Fiyatları Nasıl Değişir?

Permanganat fiyatı, küresel talebin artması ile sürekli yükselmektedir.

Arz talep dengesine göre yükselen bir grafik sergiler. Potasyum permanganata talep artarsa, fiyatı da o oranda artış göstermektedir.

Potasyum Permanganatın en büyük üreticileri Çin’ de bulunmaktadır.

Permanganat fiyatı, ürünün konsantrasyonlarına göre değişmektedir. Saflık arttıkça ürün fiyatı da artmaktadır.

Bazı alıcılar, aynı ürünü düşük fiyata aldıklarını düşünürler lakin aynı ürün değildir. Konsantrasyonu düşük potasyum permanganat almıştır. Aslında kullanım miktarı ürün performans düzeyinin üzerinde kalmıştır. Kısacası sarfiyat artmıştır.

Potasyum Permanganat fiyat olarak, bu kimyasalın imalatında kullanılan Potasyum Hidroksit fiyatına bağlıdır. Potasyum bulunan cevherlerin fiyatı arttıkça permanganat fiyatları artmaktadır.

Potasyum Permanganat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.