Paylaş •  

 

Saf İyot (IODINE)

SAF İYOT AMBALAJ
Ürün Belgeleri
SAF İYOT ANALİZ SERTİFİKASI

Saf İyot (IODINE) Nedir?

Molekül Formülü (Saf İyot (IODINE): I2

Molekül Ağırlığı: 253.8089 g/mol

Kimyasal Adı: Saf İyot

CAS Numarası: 7553-56-2

İyot elementi Klor elementinden sonra bulunan halojen elementtir. 8A grubunda yer alan bir elementtir. Deniz suyu içerisinde, bazı kayalarda ve tortular içerisinde bulunan bir element olarak ortaya çıkmaktadır.

Çoğu ciltte bulunan bir maddedir. 1811 yılında Deniz Yosunundan, Potasyum Klorür elde edilmeye çalışılırken kalan sıvı üzerine sülfürik asit eklenmesi ile keşfedilmiştir.

Esansiyel özelliklere sahip bir elementtir. Radyoaktif ve radyoaktif olmayan özellikleri bulunur.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • İyot
 • Moleküler İyot
 • Diiyodin
 • Tentür İyot
 • Kolloidal İyot
 • Süblime İyot
 • İyot Çözeltisi
 • Iodine
 • İyodonyum İyodür

Nasıl Üretilir?

Saf İyot üretimi Okyanustaki tuzlu su içerisinden sülfürik asit ile asitlendirme yapılarak daha sonra ekstraksiyon işlemi ile elde edilmektedir.

Bir başka İyot üretim yönteminde ise Şili’de bulunan Nitrat yataklarında ki iyodat içeren çözeltilerin Sodyum Bisülfit ile indirgenmesi sonucu İyot çökeltilir. Buradaki nitratlarda NaIO3 ve Ca (IO3)2 dir. Daha sonraki üretim sürecinde süblimasyon yöntemi ile saflaştırılmaktadır.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak metalik parlaklığa ve keskin bir kokuya sahip mor-siyah kristal formundadır. Potasyum Permanganat da benzer bir renk formuna sahiptir.

Erime noktası 133.5 °C dir. Buharı mor renge sahiptir.

İyot, asidik bir çözeltide oksitleyici özelliklere sahiptir.

Metil Alkol içerisinde 23 g/100 mlt çözünürlüğe sahiptir. 25 °C sıcaklıkta Etil Asetat içerisinde 157 g/kg çözünürlüğe sahiptir. Su içerisindeki çözünürlüğü neredeyse yok denecek kadar azdır.

Yoğunluğu 4.93 g/cm³ tür.

Saf İyot (IODINE) Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • İnsanlarda yoğun bir şekilde İyot eksikliği görülmektedir. İyot eksikliği oluşması durumunda tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun ana bileşenidir. İyot eksikliği olması durumunda tiroksin hormonu yeterli düzeyde salgılanamaz ve yeterli sağlık sorunları oluşur. Bundan dolayı İyot takviyesi olarak üretilen farmasötik ürünlerin içerisinde yer alır.
 • Büyüme ve zihinsel gelişim için İyot takviyesi önemlidir. Bu uygulamalarda protein sentezini teşvik ederek zihinsel gelişmeyi teşvik etmektedir.
 • Bazı oküler hastalıkların tedavi edilmesi için kullanılmaktadır.
 • Cilt dezenfeksiyon ve sterilasyonu olarak kullanılmaktadır.
 • Yaraların tedavisinde iyodoform kullanılmaktadır.
 • Kuaterner Amonyum Antiseptikleri gibi Koyun, Sığır ve diğer toynaklı hayvanlarda ayak çürüğü oluşumunu önlemek için Antiseptik solüsyon imalatında kullanılır. Üretilen antiseptik solüsyon ayak banyo olarak ifade edilen alanlarda uygulanır.
 • Tarım sektöründe yem katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Aromatik aminlerin alkilasyonunda katalizör olarak kullanılmaktadır.
 • İçme ve yüzme suyu havuzlarında mikrobiyosit olarak kullanılmaktadır.
 • Sofra tuzlarında iyot takviyesi olarak kullanılmaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Saf İyot (IODINE) fiyat olarak üretiminde kullanılan maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Aslında üretimindeki zorluklar bu ürünlerin fiyatlarını daha da etkilemektedir. Bunlar arasında Deniz Yosunu çıkarılması önemli yer tutmaktadır. Ayrıca sülfürik asit fiyatları İyot fiyatlarını etkilemektedir.

Saf İyot (IODINE) Kullanım alanlarına bağlı olarak fiyatları değişmektedir. Son zamanlarda tip alanında kullanımının artması ile fiyatları ciddi anlamda artış göstermiştir.

Saf İyot (IODINE) Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.