Paylaş •  

 

Amonyum Molibdat

AMONYUM MOLİBDAT FORMÜLÜ
 
AMONYUM MOLİBDAT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

AMONYUM MOLİBDAT ANALİZ SERTİFİKASI

Amonyum Molibdat Nedir?

Molekül Formülü (Amonyum Molibdat): (NH4)2MoO4

Molekül Ağırlığı: 196 g/mol

Kimyasal Adı: Amonyum Molibdat Tetrahidrat

CAS Numarası: 12054-85-2

Amonyum ve Molibdat iyonlarından oluşan bir amonyum tuzudur. Amonyum ve Molibdat oranı 2:1 dir. Molibdik asit amonyum tuzu olarak da adlandırılmaktadır.

Tarım sektöründe bitkilerin mikro besin maddesi olarak molibdene ihtiyacı vardır. Bitkilerde Molibden eksikliği olması durumunda, bitki yapraklarında nitrat birikmesi olur. Bundan dolayı bitkilerin yaprakları yanmaktadır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Molibdik Asit Diamonyum Tuzu
 • Diamonyum Molibdat
 • Amonyum Ortomolibdat
 • Molibdat Diamonyum
 • Molibdat
 • Molibden
 • Diamonyum tetraoksomolibdat
 • 12054-85-2

Nasıl Üretilir?

Bu kimyasalın üretimi, molibden trioksitin yüksek miktarda amonyak içerisinde çözünmesi ile elde edilir. Bu süreçte öncelikte molibden trioksit çözülür. Daha sonraki süreçte, çözeltinin suyu buharlaştırılır. Çözeltinin buharlaştırılması ile elde edilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak renksiz katı formdadır.

Çözünürlük olarak suda çözünebilmektedir. Alkolde çözünmemektedir. Yanıcı özelliğe sahip değildir.

Erime Noktası 190 °C dir.

Yoğunluk olarak 25 °C de 2.50 g/mlt dir.

Kararlı bir kimyasaldır. Oda sıcaklığında saklanabilir. Güçlü asitler, güçlü oksitleyici ajanlarla uyuşmamaktadır.

Bu gibi kimyasallarla iyi etkileşim vermemektedir.

Amonyum Molibdat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Bitkilerin ihtiyaç duyduğu mikro besin maddesi olan molibden kaynağı olarak kullanılır.
 • İnsanlarda TPN desteğinden kaynaklanan molibden elementinin az olması durumunda bazı problemler bildirilmiştir. Bu problemler, insanlarda baş ağrısı, koma ve uyuşuk olma gibi durumlardır.
 • Bu problemlerin çözümü için TPN’nin molibden elementi varlığında takviye edilmesi biyokimyasal anormalliklerin iyileşme gösterdiği kaydedilmiştir.
 • Desülfürizasyon katalizörü üretimi için kullanılır.
 • Hidrojen gidermek için kullanılmaktadır.
 • Farmakoloji alanında analjezik olarak kullanılır.
 • Bitkilerin Azot elementinin alımını kolaylaştırmak ve kullanılmasını sağlamak için kullanılan bir bileşiktir. Molibdenin etkisi ile bu ihtiyacın karşılanması için kullanılır.
 • Alkol oksidasyon reaksiyonlarının katalize edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 • Seramik ve metal üretiminde yardımcı madde olarak kullanılır.
 • Yarı kimyasal stabilizasyon maddesi olarak işlem görebilir.
 • Bazı uygulama alanlarında amfoterik madde olarak görülebilir.
 • Kadmiyum, Nikel ve Bakır, (NH4) molibdat ile reaksiyona sokularak çözünürlüğü daha yüksek bir madde olarak oluşturabilir.
 • Asitli topraklarda yetiştirilen karnabahar ve brokoli bitkilerinde meydana gelen hastalıkların oluşmasını önlemek için molibden kaynağı işlevi görür. Sodyum molibdat‘tan daha iyi çözünürlüğe sahiptir.

Amonyum Molibdat Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fiyatları, üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına paralel olarak değişir. Örneğin molibden trioksit fiyat olarak arttıkça amonyum molibdat fiyat olarak artacaktır.

Bu kimyasal maddenin fiyatları 1960 yılından bu yana, tarım sektörün aktif bir şekilde kullanılması ile yükselmiştir. Çünkü; bitkilerin ihtiyacı olan molibden ekilebilir alanlarda yeterli olmamaktadır. Bu sayede molibden fiyatları sürekli artmıştır.

Amonyum Molibdat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.