Paylaş •  

 

Sodyum Molibdat

SODYUM MOLİBDAT FORMÜLÜ
SODYUM MOLİBDAT AMBALAJSODYUM MOLİBDAT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

Sodyum Molibdat ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Molibdat Nedir?

Molekül Formülü (Sodyum Molibdat): Na2MoO4

Molekül Ağırlığı: 205.9 g/mol

Kimyasal Adı: Sodyum Molibdat

CAS Numarası: 7631-95-0

Molibdik asit sodyum tuzu dihidrat olarak tanılanır. Hayvan ve bitkilerin metabolizma ve gelişimi için gerekli olan enzimlerin kofaktörü olarak işlem gören bir kimyasaldır.

Molekül yapısında bir adet molibdat elementi içermektedir. Zehirli bir özelliğe sahiptir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Disodyum Molibdat
 • 7631-35-0
 • Molibdik Asit
 • Molibdik Asit, disodyum tuzu
 • Sodyum Molibden Oksit
 • Disodyum Tetraokso Molibdat
 • Susuz Form
 • Dihidrat Form

Nasıl Üretilir?

Sodyum Molibdat üretiminde 2 farklı yöntem uygulanır.

 1. Yöntem Kavurma Yöntemidir;

Bu üretim yönteminde ilk olarak molibden kimyasalı yüksek ısıda kavrulur. Bu sayede molibden trioksit oluşturulur. Daha sonraki süreçte Sıvı kostik ile yıkama yapılır ve çözelti form elde edilir. Bu süreçte sırası ile süzme, buharlaştırma işlemi yapılır. Daha sonra soğutma, kristalleştirme, ayırma ve 70-80 °C de kurutma yapılarak konsantre ürün elde edilir.

 1. Yöntem Yeniden Kristalleştirme Yöntemidir;

Bu yöntem ile daha yüksek sağlığa sahip hammadde elde edilebilir. Tekrar kristalleştirme işlemi gerçekleştirildikten sonra  suda çözündürülür. Çökeltme işlemini gerçekleştirmek için nitrik asit eklenmesi gerekmektedir. Bu sayede çökeltme işlemi gerçekleştirilir.

Daha sonra yıkanıp kurutulur. Ve 700 °C süblimasyon ile yüksek saflıkta molibden trioksit elde edilir. Sodyum hidroksit çözeltisi eklendikten sonra 70-80 °C de kurutulur ve soğutulur. Ve sonunda sodyum molibdat dihidrat elde edilir.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz toz formundadır.

Erime Noktası 687 °C dir.

Yoğunluğu 3.78 gr/cm3 tür.

Sudaki çözünürlüğü 100 °C de 84 gr/100 mlt dir.

Isıtılması durumunda zehirli formdaki sodyum oksit ile birlikte dumanlar yayar. Halojenlerin bulunduğu ortamda şiddetli reaksiyona girmektedir. Buna göre Hidroklorik asit ve sodyum hipoklorit varlığında patlama ve yangın tehlikesi oluşturur.

Normal şartlar altında yanıcı maddedir. Magnezyum varlığında patlama yapmaktadır.

Sodyum Molibdat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Organik ve inorganik yapıda bulunan kimyasal maddelerin imalatına kullanılır.
 • Jeotermal enerji santrallerinde hemen hemen tüm korozyon çeşitleri meydana gelebilir. Çünkü jeotermal akışkanları bütün iyon ve bileşikleri bünyesinde barındırmaktadır. Jeotermal enerji santralinde kullanılan çeliklerdeki korozyon oluşumunu önlemek için korozyon inhibitörü kullanılır. Sodyum Molibdat korozyon inhibitörleri oluşturmak için en etkili bilesikler arasında yer alır.
 • Kapalı devre su şartlandırma kimyasalların imalatında kullanılarak korozyon inhibitörleri meydana getirilir.
 • Kaplama sektöründe metallerin kaplanması sırasında bitirme banyolarında katkı maddesi olarak kullanılır.
 • Reaktif kimyasalı olarak kullanılır.
 • Bitkiler ve hayvanlar için ihtiyaç duydukları mikro besin madde kaynağı olarak kullanılmaktadır.
 • Bazı asitli topraklarda üretimi yapılan karnabahar ve brokoli üretiminde ‘karnabaharça’ hastalığı meydana gelir. Bitkilerde meydana gelebilecek karnabaharça hastalığını önlemek için molibden takviyesi gerekir. Bu alanlarda önemli bir bileşiktir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Molibdat fiyatları üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Nitrik Asit ve Sodyum hidroksit fiyatları arttıkça hammadde fiyatları artacaktır.

Kullanım alanlarına doğrudan bağlıdır. Tarım sektörü ve kaplama sektörünün genişlemesi ile fiyatlar artacaktır.

Sodyum molibdat satışı yapan firmaların stoklarına doğrudan bağlıdır. Stoklar arttıkça fiyatlar kısa süreli düşüş yaşayacaktır.

Sodyum Molibdat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.