Paylaş •  

 

Amonyum Persülfat

AMONYUM PERSULFAT AMBALAJ
AMONYUM PERSULFAT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

AMONYUM PERSÜLFAT ANALİZ SERTİFİKASI

Amonyum Persülfat Nedir?

Molekül Formülü (Amonyum Persülfat): (NH4)2S2O8

Molekül Ağırlığı: 228.21 g/mol

Kimyasal Adı: Diamonyum Peroksidisülfat

CAS Numarası: 7727-54-0

Güçlü oksitleyici ve korozif özelliğe sahiptir. Çevreye oksijen verebilir. Polimerizasyon başlatıcısı kimyasallar olarak değerlendirilir.

Yanıcı özelliği olmamakla birlikte organik maddelerin kendisinden yanmasına neden olabilir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Amonyum Peroksidisülfat
 • Diamonyum Peroksidisülfat
 • 7727-54-0
 • Amonyum Peroksodisülfat
 • Peroksidi Sülfürik Asit Amonyum Tuzu
 • Diazanyum Sülfonatooksi Sülfat
 • Elektroforez derecesi Peroksidisülfat

Nasıl Üretilir?

Amonyum Persülfat üretimi, Amonyum sülfat ve seyreltik sülfürik asidin reaksiyonu ile elde edilir. Bu üretim reaksiyonunda platin elektron kullanılır. Anodik ve Katodik reaksiyon gerçekleşir.

Elektroliz işleminden sonra öncelikle filtrasyon işlemi ve daha sonra kristallendirme işlemi gerçekleştirilir. Bu sayede Amonyum Persoksidisülfat üretimi sağlanır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Renksiz forma mono klinik kristal olarak veya beyaz kristal toz formunda bulunur.

Oksitleyici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda korozyon etkisi yapmaktadır.

Erime noktası 120 °C dir.

Yoğunluğu 1.98 g/cm³ tür.

Çözünürlük olarak su içerisinde iyi bir çözünürlüğe sahiptir.

Kararlılık olarak tek başına kararlıdır fakat su ve nemli havalara maruz kalması durumunda ayrışabilmektedir.

Amonyum Persülfat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Petrol ve doğalgaz sondajı yapılan sahalarında, yer altında bulunan kayalarda çatlaklar meydana gelir. Yer altındaki bu çatlakların içerisinden petrol ve doğalgazın çıkmasını sağlamak için yüksek basınç altında Amonyum Peroksidisülfat karışımlı bir sıvı kullanılır. Bu olaya hidrolik kırılma adı verilir.
 • Yüksek moleküler ağırlıklı polimerlerin başlatıcısı olarak görev yapmaktadır.
 • Gıda sınıfı formdaki kimyasal buğdaydan elde edilen bira mayasının küfünü değiştirmek için kullanılır.
 • Sabun ve yağ endüstrisinde ağartma maddesi olarak işlem görür.
 • Baskılı devre kartlarının üretiminde önce aşındırıcı daha sonra temizleyici madde olarak kullanılır.
 • Pürüzlü yüzeye sahip baskılı devre kartlarının imalatında dağalama maddesi olarak kullanılır. Burada ki üretim sürecinde banyo içerisinde Sülfürik Asit ve Hidroklorik Asit de kullanılmaktadır.
 • Kozmetik sektöründe saç ağartma maddesi olarak kullanılır.
 • Yüklü moleküllerin elektriksel guc varlığında başka bir alana göç etmesi olarak tanımlanan elektroforez olayında Poliakrilamid jelleri oluşturmak için Akrilamid ve Bisakrilamidin polimerizasyonunu katalize edebilme kabiliyetine sahiptir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Amonyum Persülfat fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Sülfürik Asit ve Amonyum Sülfat fiyatları arttıkça bu kimyasal bileşiğin fiyatları artacaktır.

Amonyum Persülfat kullanım alanları son dönemlerde yaygınlaşmıştır. Bu durum kimyasal fiyatlarını önemli ölçüde artırmıştır.

Amonyum Persülfat distribütörü olan firmaların stokları azaldıkça bu kimyasal bileşiğin fiyatları artacaktır.

Amonyum Persülfat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.