Paylaş •  

 

Potasyum Persülfat


POTASYUM PERSÜLFAT AMBALAJ
Ürün Belgeleri
POTASYUM PERSÜLFAT ANALİZ SERTİFİKASI

Potasyum Persülfat Nedir?

Molekül Formülü (Potasyum Persülfat):K2O8S2

Molekül Ağırlığı: 270.33 g/mol

Kimyasal Adı: Potasyum Peroksidisülfat

CAS Numarası: 7727-21-1

Diğer bir ismi Potasyum Peroksidisülfattır. Amonyum Persülfat ile benzer özellikleri bulunur. En belirgin özellikleri arasında güçlü oksitleyici özellikleri ve Polimerizasyon başlatıcısı özellikleri bulunur.

Diğer bir özelliği jel kırıcı olmasıdır. Persülfatlar arasında en önemli olanı ikinci bileşiktir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Potasyum Peroksodisülfat
 • 7727-21-1
 • Dipotasyum Peroksidisülfat
 • Potasyum monopersülfat
 • Peroksidi Sülfürik Asit, dipotasyum tuzu
 • Dipotasyum, sülfonatooksi süflat
 • Dipotasyum Disülfat

Nasıl Üretilir?

Potasyum Persülfat üretimi bir dizi reaksiyonlar sonucunda elde edilir. Bunlardan ilki amonyum sülfat ve sülfürik asit sıvı formda elektrolit oluşturmak için reaksiyona sokulur. Bu aşamada Anodik ve Katodik reaksiyon gerçekleşir.

Bu reaksiyonda elde edilen Amonyum Persülfat, Potasyum Sülfat ile reaksiyona sokularak Potasyum ile Amonyumun yer değiştirme reaksiyonu gerçekleştirilir.

Buradaki üretimde gerçekleşen reaksiyonlar aşağıdaki gibidir.

(NH4)2SO4 + H2S2O8 》(NH4)2S2O8 + H2SO4

(NH4)2S2O8 + K2SO4 + H2SO4 》K2S2O8 + 2NHSO4

Reaksiyonun en sonunda ilk olarak soğutma, ayırma, kristallendirme işlemi ve en son olarak kurutma yapılır.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz kristal formdadır. Kokusu bulunmamaktadır.

Güçlü oksitleyici özelliklere sahiptir.

Düşük basınç altında Kalsiyum Klorür ile kurutulmaktadır.

Çözünürlük olarak 30 °C su içerisinde çözünmektedir. Alkolde çözünmemektedir. 20 °C de 100 mlt su içerisinde 4.7 g Potasyum Persülfat çözünmektedir.

Erime noktası 1067 °C dir.

Kaynama Noktası 1689 °C dir.

Potasyum Persülfat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Birçok reçinenin hazırlanmasında emülsiyon polimerizasyon başlatıcısı olarak görev alır. Bu reçineler arasında stiren-bütadien, akrilik, vinil ve stiren gibi reçineler bulunmaktadır.
 • Kozmetik sektöründe saç ağartma formüllerinin üretiminde güçlendirici madde olarak kullanılır.
 • Boyalar için oksitleyici ajan olarak görevi vardır.
 • İyon değiştirici maddeler olarak kullanılır.
 • Sabun ve yağlar için ağartıcı madde olarak kullanılır.
 • Su içerisinde bulunan zararlı maddelerin oksidadif bozunmasını sağlamak için kullanılır. Bu sebeple havuzlarda kapalı dairesel döngülerde kullanılır.
 • Saç boyalarında renk giderimi sağlayan maddeler arasında yer alır.
 • Tekstil Sektöründe haşıl sökücü kimyasal olarak Potasyum Peroksidisülfat kullanılır.
 • Petrol ve doğalgaz alanında jel kırıcı kimyasal olarak çalışmaktadır.
 • Kağıt Mukavemet Maddesi üretiminde polimerizasyon işlemi yapılması gereklidir. Bunun için sertleştirici içerisindeki monomerin polimeriza hale gelebilmesi için polimerizasyon başlatıcısı olarak kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Potasyum Persülfat fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Amonyum Persülfat ve Potasyum Sülfat fiyat olarak arttığında bu kimyasal bileşiğin fiyatları artacaktır.

Kimyasal hammadde fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında kullanım alanları belirler. Bir kimyasal maddenin kullanım alanı artması ile o kimyasal maddenin fiyatları artacaktır. Bu nedenle Potasyum Peroksidisülfat kullanım alanı arttıkça fiyatlar artacaktır.

Potasyum Persülfat distribütörü olan firmalar, fiyatlar üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu kimyasal maddelerin distribütörü olan firmaların stoklarının artması ile fiyatlar kısa süreli düşüş yaşayacaktır.

Potasyum Persülfat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.