Paylaş •  

 

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat)

HİDROKSİL AMONYUM SÜLFAT FORMÜLÜ
HİDROKSİL AMONYUM SÜLFAT AMBALAJ FOTOHİDROKSİL AMONYUM SÜLFAT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

HİDROKSİL AMONYUM SÜLFAT ANALİZ SERTİFİKASI

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Nedir?

Molekül Formülü (Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat)): (NH2OH)2.H2SOveya H8N2O6S

Molekül Ağırlığı: 164.132 g/mol

Kimyasal Adı: Hidroksil Amonyum Sülfat

CAS Numarası: 10039-54-0

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Sülfürik Asit tuzu ve hidroksil amin’den meydana gelmektedir. Saf olduğunda patlayabilen kolay işlenebilen formu vardır.

Azot içeren beyaz bir bileşiktir. Bu nedenle Amonyak benzeri bir bileşiktir.

Diğer İsimleri Nelerdir?

 • Hidroksil Amonyum Sülfat
 • Hidroksilamin Sülfat
 • Hidroksilamin Sülfat, Aşındırıcı
 • Hidroksiazanyum Sülfat
 • Bis (hidroksiamonyum Sülfat)
 • 10039-54-0
 • Hidroksilamin Sülfat (2:1), tuz
 • Oxamonyum Sülfat
 • Hidroksilamin, Sülfat
 • Hidroksilamin Nötr Sülfat
 • Bis (Hidroksilamonyum) Sülfat
 • Hydroxyleammoniumsuplhate
 • Kristal Sülfit

Nasıl Üretilir?

Hidroksil Amonyum Sülfat üretimi,  Hidroksilaminin Sülfürik asit ile asit-baz reaksiyonu sonucunda meydana gelmektedir.

Buradaki Asit-Baz reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

2NH2OH (Sulu) + H2SO4 (Sulu) 》(NH3OH)2SO4 (Sulu)

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel olarak Katı toz veya sıvı solüsyon formunda bulunmaktadır.

Hidroksilamin Sülfat çözünürlüğü 20 °C de su içerisinde 58.7 g/100 mlt dir.

Yoğunluğu 1.88 gr/cm3 tür.

Isıtıldığında 120 °C den sonra ayrışmaktadır. Aldığı ısı ile kükürt trioksit, azot oksit, su ve amonyağa ayrışmaya başlamaktadır. Buradaki ayrışma reaksiyonu 138 °C üzerinde egzotermiktir. Ve en çok 177 °C üzerinde egzotermiktir.

Hidroksil Amonyum Sülfat kararlılık olarak kararlı bir kimyasaldır. Ancak alkali varlığında patlayıcı olarak parçalanabilir. Isıtılmaması gerekmektedir. Havaya duyarlıdır.

Beyaz kristal formdadır. Su içinde çözünmektedir.

Erime noktası 170 °C dir.

pH değeri ortalama 3.6 dır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Hidroksil Amonyum Sülfat kullanım alanları arasında irdirgeyici ajan olarak görev yaptığı kullanım alanları bulunmaktadır.
 • Plastik sektöründe renk sabitleyici ve antioksidan olarak kullanılır. Renk değişimlerini ve plastiklerin solmasını engellemek için kullanılır.
 • Aldehitler ve ketonlar için saflaştırma kimyasalı olarak hidroksil amonyum sülfat kullanılmaktadır.
 • Suda bulunan civa ve gümüş metallerinin tespiti için reaktif madde olarak hidroksilamin sülfat kullanılmaktadır. Bu alanda indirgen madde olarak kullanılmaktadır.
 • Yağ asitleri ve sabunlar için antioksidan olarak hidroksil amonyum sülfat kullanılmaktadır.
 • Organik sentezde Hidroksil Amonyum Sülfat yoğun olarak kullanılmaktadır.
 • Polimerizasyon işlemlerinde katalizör veya inhibitör olarak kullanılmaktadır.
 • Enzim reaktivasyonunda kullanılmaktadır.
 • Hidroksil Amonyum Sülfat’ ın nitrat formu itiş gücü üretmek için bir oksitleyici ile yakılarak roket yakıtı olarak kullanılmaktadır.
 • Kauçuksuz sentez işlemlerinde rengi değişmeyen kısa durdurucular olarak işlem görmektedir.
 • İlaç ve zirai ilaç üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Hidroksilamin Sülfat kauçuk ve plastik endüstrisinde antioksidan, vulkanizasyon hızlandırıcı ve radikal temizleyici olarak kullanılmaktadır.
 • Tekstil endüstrisinde bazı boyama işlemlerinde ağartma sabitleyicisidir. Burada boyama yapılırken renk açmak için istenilen renk açıklık seviyesi bununla sağlanmaktadır.
 • Hidroksil Amonyum Sülfat metalurji sektöründe metal çıkarma ve yüzdürme yardımcı maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Renkli filmler için bir renk dengeleyici ve emülsiyon katkı maddesi olarak Hidroksilamin Sülfat kullanılmaktadır.
 • Kristalizasyon evaporatörleri paslanmaz çelikten yapılmaktadır. Bu evaporatörler korozyona uğraşmaktadır. Bunun engellenmesi için EDTA ve Hidroksilamin Sülfat birlikte kullanılarak korozyon inhibitörleri oluşturulur. Ve sistemde kullanılır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Hidroksil Amonyum Sülfat fiyat olarak Kullanım alanları ile doğru orantılıdır. Kullanım alanları arttıkça fiyatlar artacaktır.

Hidroksilamin Sülfat fiyat olarak bu kimyasalın üretimi ile ters orantılıdır. Üetimi azalırsa fiyat olarak artacaktır. Çünkü üretilen hammadde talebi karşılamayacaktır.

Hidroksilamin sülfat fiyat olarak Hidroksil Amonyum Sülfat üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğru orantılıdır. Hidroksilamin fiyatları arttıkça bu kimyasalın fiyatları artacaktır. Sülfürik Asit fiyatları arttıkça fiyatlar artacaktır.

Fiyatlar bu kimyasalın satışını yapan firmaların stoklarına bağlı olarak değişmektedir. Hidroksil Amonyum stokları artarsa, satıcılar stokları eritmek için fiyatlarını aşağı çekecektir.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.