Paylaş •  

 

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür)

AMONYUM Bİ FLORÜR FORMÜLÜ
AMONYUM BİFLORÜR AMBALAJ
AMONYUM Bİ FLORÜR AMBALAJ 25 KG

Ürün Belgeleri

AMONYUM Bİ FLORÜR ANALİZ SERTİFİKASI

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Nedir?

Molekül Formülü (Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür): NH4HF2

Molekül Ağırlığı: 57.044 gr/mol

Kimyasal Adı: Amonyum Hidrojen Diflorür

CAS Numarası: 1341-49-7

Amonyum Bi Florür suda çözünebilen kristal katı formda bir kimyasaldır. Metalleri ve dokuları aşındırma özelliğine sahiptir.

Amonyum Bi Florür Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Amonyum Diflorür
 • Amonyum florür hidroflorür
 • Amonyum Hidrojen Diflorür, katı
 • Amonyum Hidroflorür
 • Asit Amonyum Florür
 • Amonyum Hidrojen Diflorür
 • Amonyum Hidrojen Biflorür
 • Amonyum Florür
 • Florür Asit d’ amonyum
 • Florür Asit Amonyum

Nasıl Üretilir?

Amonyum Bi Florür üretimi Hidroflorik Asit ve Amonyaktan elde edilir. Genellikle amonyak florür çözeltilerinin dehidre edilmesi ve buna bağlı olarak kuru kristallerin termal olarak ayrıştırılması ile meydana gelmektedir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Amonyum Hidrojen Florür kokusuz ve beyaz kristal formda bir kimyasaldır. Rombik veya Dörtgen formdadır. Aynı zamanda ortorombik kristal formda da olabilir.

Amonyum Bi Florür aşındırıcı özelliklere sahiptir.

Erime noktası 125.6 °C dir.

Kaynama noktası 240 °C dir.

Çözünürlük olarak suda iyi çözünürlüğe sahiptir. %90 oranında etanolde çözünmektedir.

Amonyum Bi Florür yoğunluğu 1.50 gr/cm3 tür.

Ayrışması durumunda çevreye toksik dumanlar yaymaktadır.

%5 lik çözeltisi 3.5 pH özelliğine sahiptir.

Bazlarla şiddetli reaksiyon verebilmektedir. Bundan dolayı bazlarla teması engellenmelidir.

Nem varlığında çimento, cam ve çoğu metalleri paslandırabilir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Amonyum Bi Florür kullanım alanları arasında en yaygın olan Cam sanayisidir. Pürüzlü camı pürüzsüz bir şekle sokmak için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
 • En çok kullanılan ikinci alan ise elektronik sektörüdür.
 • Amonyum Bi Florür kullanım alanları arasında süt ve bazı gıda maddelerinin sterilize edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 • Bira dağıtım tüplerinin ve çeşitli parçalarının saflaştırılması amacıyla kullanılmaktadır.
 • Amonyum Hidrojen Florür seramik imalatında kullanılmaktadır.
 • Amonyum Bi Florür petrol üretiminde kullanılan işleme kimyasallarının imalatında kullanılmaktadır.
 • Yağ gidermek amacıyla üretilen temizleme kimyasallarının imalatında yardımcı bileşendir.
 • Kaplama ajanları ve yüzey işlem ajanlarının imalatında kullanılır.
 • Kaplama sektöründe demir dışı metal parçaların dağlanması ve temizlenmesi için parlak digo banyolarının temel bileşeni olarak Amonyum Hidrojen Florür kullanılır.
 • Silikat kayalarının arasından delme yapabilmek için Amonyum Bi Florür  kullanılır.
 • Elektrik santrallerinde temizlik ve dezenfeksiyon çözeltilerinin ana bileşeni olarak kullanılır.
 • Petrol ve Doğal gaz üretimi yapılan sahalarda, kuyu içerisinde asidik ortam oluşturmak için kullanılır. Amonyum Biflorür su içerisinde çözündüğünde hidroflorik asit meydana getirmektedir. Hidroflorik Asit pKa değeri 1 in altında olduğunda dolayı Petrol ve Gaz üretiminde verimi artırmaktadır.
 • Enerji santrallerinde bulunan soğutma kulelerinde Kalsiyum-Silis ve  Silis tortuları oluşmaktadır. Bu tortuların engellenmesi ve temizlenmesi için Amonyum Biflorür veya Hidroflorik Asit içeren yıkama kimyasalları kullanılır.
 • Petrol Ve Gaz kuyuları içerisinde Hidroflorik Asit hızlı bir şekilde reaksiyona girerse kum taşları, silikatlar de-konsolide olmaktadır. Bunu önlemek için AMB ya kuyu içerisinde ya da yüzeyde HF’e dönüştürülerek engellenebilir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fiyatları, Amonyum Bi Florür üretiminde kullanılan florit kayaçlarının fiyat tarifesine göre değişmektedir. Üretimindeki florit kayaçlarının fiyatları arttıkça Amonyum Bi Florür fiyat olarak artacaktır.

Amonyum Bi Florür kullanımı cam sanayisinin gelişmesine bağlı olarak uzun yıllardan bu yana artış sergilemiştir.

Bu hammaddenin kullanım alanlarının artması ile fiyatlar artmıştır.

Fiyatlarını en çok etkileyen sebep ise Çin hükümetinin flor üretimini kısıtlamasından kaynaklanmıştır. Flor üretimi azaldıkça üretimi de azalacaktır. Bu da Amonyum Hidrojen Florür fiyatlarını artıracaktır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.