Paylaş •  

 

Amonyak

AMONYAK AMBALAJAMONYAK AMBALAJ

Ürün Belgeleri

AMONYAK ANALİZ SERTİFİKASI

Amonyak Nedir?

Molekül Formülü (Amonyak): NH3

Molekül Ağırlığı: 17.031 g/mol

Kimyasal Adı: Amonyak

CAS Numarası: 7664-41-7

Çok keskin bir kokuya sahiptir. Renksiz bir sıvı veya gazdır. Günlük yaşantımızda amonyak kokusu bilindik bir kokudur. Çünkü evsel temizlik ürünlerinde ve amonyak tuzlarından dolayı bu koku salınır.

Su içerisinde çok kolay çözünürlüğe sahiptir. Atmosferde en çok bulunan azot bileşiklerinden bir tanesi amonyaktır.

Dünya çapında en çok üretilen 10 bileşikten bir tanesidir.Baz kategorisinde yer alan bir bileşiktir.

Bu kimyasalın tuzları insanların bilincinin açık tuttuğu düşüncesiyle kullanılmaktadır. Buna karşıt olarak kasları etkin kıldığı ispatlanamamıştır.

Tuzları üzerinde duracak olursak, çalışma prensibi olarak, her hangi bir kişi tarafından koklanması durumunda oksijenin beyne daha hızlı ulaşmasını sağlayarak nefes alıp vermeyi hızlandırmaktadır.

Piyasada bulunan konsantrasyonu genellikle %25 liktir. Susuz formu gaz fazında olup basınçlı tüplerle taşınmaktadır.

Bayılma vakalarında bilincin hızlı bir şekilde geri kazanılması için amonyak tuzu koklatılması bilincin geri gelmesine yardımcı olur.

Amonyak öncelikle gaz olarak üretilir. Taşıma maliyetlerinin düşük olması için 20°C de 7.5 barlık bir basınçta sıvı forma dönüştürülür. Ve bu şekilde sıvılaştırılmış saf amonyak taşınır. Sonrasında genellikle %25 lik Amonyak olarak piyasaya arzedilir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Gaz Formu
 • Sıvı Formu
 • Çözelti Formu
 • Susuz Amonyak
 • 7664-41-7
 • Sulu Amonyak

Nasıl Üretilir?

Üretimi yüksek basınç ve sıcaklık  altında, bir katalizör yardımı ile Azot ve Hidrojenin birleştirilmesi ile ticari olarak üretilmektedir. Elde edilen kimyasal gaz formundadır. Sonraki süreçte su içerisinden geçirilerek çözelti formu elde edilmektedir.

Üretim sürecinde kullanılan gazlardan azot, havadan ayrıştırılması yardımı ile elde edilir. Hidrojen ise doğalgazdaki buhar düzeltmesi ile elde edilir.

Üretim reaksiyonları aşağıdaki gibidir.

N2(g) + 3H2(g) 》2NH3 (g)

Amonyak Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel olarak renksiz bir görünüme sahip güçlü keskin kokuludur.

Kaynama noktası -33 °C dir.

Erime Noktası -78 °C dir.

Kloroform ve eterde çözünmektedir.

Amonyağın su içerisindeki  çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalmaktadır.

Yoğunluğu 0.695 g/Lt dir.

Yanıcı bir kimyasal madde değildir. Fakat buhar konsantrasyonun üzerinde şiddetli yanmalar olabilir.

Amonyak asit mi baz mı sorusuna karşılık; Bazdır.

Amonyak Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Gübre imalatında amonyum sülfat ve amonyum nitrat imalatında, nitrik asit imalatında amonyak kullanılmaktadır.
 • Karbondioksit ile reaksiyona sokulur. Bunun sonucunda,tarım sektöründe kullanılan azot kaynağı bileşiklerinden üre elde edilmektedir.
 • Ahşapların ağartılmasında Oksalik Asit, Hidrojen Peroksit ve Sodyum Karbonat ile birlikte kullanılabilir.
 • Farmasötik uygulamalarda seyreltik çözeltisi tamponlama kimyasalı ve pH dengeleyici olarak kullanılmaktadır.
 • Kauçuk gibi malzemelerin yapıştırılması için üretilen su bazlı yapıştırıcıların imalatında pH dengeleyici madde olarak kullanılır. Ayrıca bunun yanında Potasyum Hidroksit (Potas Kostik) de kullanılabilir.
 • Tıbbi alanda terapötik uygulamalarda böcek ısırıkları veya sokmalarında karşı uyarıcı madde olarak tuzları kullanılır. Bu tuzlar amonyağın çözeltisinden elde edilir.
 • Depolama tanklarında, ısı eşanjörleri ve kondansatörlerin korozyona karşı korunması için iyi bir korozyon inhibitörü etkisine sahiptir.
 • Sodyum Karbonat imalatında kullanılır.
 • Ahşap ürünlerinin imalatında Alev geciktirici kimyasal ürünlerin üretiminde kullanılan maddeler arasında yer alır.
 • Kauçuk endüstrisinde hem alan lateksin hem de konsantre lateksin netleştirilmesi ve korunması için kullanılır.Yüksek pH etkisinden dolayı bakterilerin oluşmasını engeller. Bunun yanında yağ asidi esterlerini hidrolize eder.Ve dengeleyici maddeler olarak işlev gören sabunların oluşmasını sağlar. Aynı zamanda lateksin depolama süresinin artırılmasını sağlamaktadır.
 • Birçok endüstriyel tesiste kapalı devre soğutma kimyasalı olarak kullanılır.
 • Endüstriyel cam temizleme kimyasallarının imalatında, bazı Sert yüzeylerin temizlenmesi için üretilen kimyasallarda ve Alüminyum yüzeyler üzerinde bulunan eski poliüretan kalıntılarının temizlenmesi için bazı formülasyonlarda metilen kloür ile birlikte kullanılır.
 • Yapı sektöründe üretilen malzemelerin içerisinde bağlayıcı olarak kullanılır.
 • Hurda bakırdan, bazik Bakır Karbonat, Bazik Bakır Sülfat, Bazik Bakır Nitrat ve Bazik Bakır Asetat üretimi için amin kaynağı olarak kullanılır.
 • Tüy dökücü bileşenlerin imalatında Gliserin ile birlikte kullanılır.
 • Beyaz giysilerin kuru temizleme işlemleri sırasında su fazını bir miktar alkali duruma getirmek için uçucu alkali olarak amonyak kullanılır.
 • Mono Amonyum Fosfat (MAP) üretiminde kullanılan genel kimyasal arasındadır.
 • Pharma kalite Pvp K90 üretiminde hidrojen peroksit ile birlikte toksik maddelerin giderilmesi amacıyla kullanılır. Bu yöntem ile tıbbi dereceli Polyvinylpyrrolidone üretilir.
 • Sülfürik Asit ile birlikte nötrleştirme reaksiyonuna girerek Amonyum Sülfat üretiminde kullanılır. Elde edilen sülfatlı gübre, tarım sektöründe alkali topraklar için en yaygın kullanılan kimyasaldır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fiyatları üzerindeki en büyük etken, üretiminde kullanılan gazların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Azot ve Hidrojen gazlarının fiyatları arttıkça bu kimyasalın fiyatı artmaktadır.

Endüstriyel sanayinin gelişmesi ile amonyak kullanımı artmaktadır. Bundan dolayı fiyatı artacaktır.

Hava sıcaklıklarının artması ile soğutulması gereken ortam şartları oluşacağından bu kimyasalın fiyatları artacaktır.

Amonyak Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.