Paylaş •  

 

Kalsiyum Nitrat


KALSİYUM NİTRAT AMBALAJ
Ürün Belgeleri
KALSİYUM NİTRAT ANALİZ SERTİFİKASI

Kalsiyum Nitrat Nedir?

Molekül Formülü (Kalsiyum Nitrat): Ca(NO3)2

Molekül Ağırlığı: 164.09 g/mol

Kimyasal Adı: Kalsiyum Nitrat Anhidrat

CAS Numarası: 10124-37-5

İnorganik formda bulunan Kalsiyumun nitrat tuzu olarak bilinmektedir. Gübre görevi gören bir kimyasal bileşiktir. Kalsiyum ve Nitrat tuzu olarak ortama dahil olmaktadır.

Susuz formda, tetra hidrat formunda ve farklı sulu formlarda bulunmaktadır. Higroskopik yapıya sahip sudaki çözünürlüğü yüksek olan ticari olarak piyasaya sürülen ilk azotlu gübre olarak bilinmektedir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Nitro Kalsit
 • Kireç Nitrat
 • Nitrik Asit, Kalsiyum Tuzu
 • Kalsiyum Dinitrat
 • Kalsiyum Güherçile
 • Susuz
 • Tetrahidrat

Nasıl Üretilir?

Kalsiyum Nitrat üretimi 2 farklı bileşikten elde edilebilir. Bunlar, kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfür’dür. Bu iki bileşikten üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

CaCO3 + 2HNO3 》Ca(NO3)2 + CO + H2O

CaS + 2HNO3 》Ca(NO3)2 + H2S

Üretim sürecinde yapılan işlemlere göre farklı formlar oluşturulabilir. Bunlar arasında Tetrahidrat formu reaksiyon sürecinde çözeltinin yüksek miktarda buharlaştırılması sonucu elde edilmektedir. Bu bileşiğin formülü Ca(NO3)2•H2O dir.

Aynı zamanda reaksiyona giren nitrik asit konsantrasyonu elde edilecek ürün içerisinde  bulunan hidrat formunu belirleyici bir unsurdur.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Açık gri veya beyaz granül katı formundadır. Renksiz beyaz kristaller olarak higroskopik formdadır.

Erime noktası 560 °C dir.

Çözünürlük olarak su içerisinde yüksek çözünürlüğe sahiptir. Etil alkol, metil alkol ve aseton içerisinde iyi bir çözünürlüğe sahiptir. Amonyak içerisinde de çözünmektedir. Su içerisinde yaklaşık 120 gr/ 100 mlt su olarak belirtilmiştir.

Yoğunluğu 2.50 gr/cm³ tür.

Isıtılması durumunda azot oksit, kalsiyum oksit ve oksijen olarak ayrışmaktadır.

pH olarak %5’lik çözeltisi 6.0 düzeyindedir.

Güçlü oksitleyici özelliğe sahip bir kimyasaldır.

Kalsiyum Nitrat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Muz üretimi toprağın kimyasal özelliği ve mahsulün verimliliğini artırmak için kalsiyum nitrat kullanılmaktadır. Aynı zamanda organik yapıdaki nitrojen mineralizasyon dengesini sağlamaktadır.
 • Pirotekniklerin üretiminde, kibritlerin üretiminde ve patlayıcıların üretiminde kullanılır.
 • Bitkinin üretiminin yapıldığı alanda toprak yapısı içerisinde organik madde miktarı düşük ise bitkinin topraktan alacağı Azot (N) miktarı da düşük olacaktır. Bu sebeple dışarıdan Azot desteği verilmesi gerekir. Bitkinin Azot ihtiyacını karşılamak için kullanılır.
 • Topaklaştırıcı özelliği bulunmaktadır. Kauçuk lateks üretiminde kullanılan soğutucuların imalatında topaklaştırıcı olarak kullanılır.
 • Dizel yakıtlarda korozyon önleyici olarak kullanılır.
 • Beton imalatında kullanılmaktadır. Bu uygulamada priz hızlandırıcı görevi görmektedir. Aynı zamanda beton kalitesini artırmaktadır.
 • Güneş enerji santrallarinde enerji depolamak için kullanılan bir kimyasaldır. Bu uygulamada Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat ile birlikte kullanılarak enerjiyi emme kabiliyeti vardır.
 • Atık suların ön şartlandırılmasında koku emisyonunun önlenmesi için kullanılır.
 • Isı transfer sıvısı özelliği bulunmaktadır. Bu proseste termal yağ yerine kullanılır.
 • Tarım sektöründe kalsiyum eksikliği olan, Topraktan sulama, yapraktan sulama yöntemi veya damlama sistemi ile uygulanabilir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Kalsiyum Nitrat fiyatları üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Nitrik Asit ve Kalsiyum Karbonat fiyat olarak arttığında bu kimyasal bileşik fiyat olarak artmaktadır.

Kalsiyum Nitrat fiyat olarak kullanım alanlarına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin şehirleşmenin genişlemesi ile atık sektörü genişlemektedir. Tarım sektörünün gelişmesi ile ve atık sektörünün gelişmesi ile bu kimyasal bileşiğin fiyatı artmaktadır.

Kalsiyum Nitrat distribütörü olan firmalar bu kimyasal maddenin fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Hammadde stokları azaldıkça kimyasal bileşiğin fiyatları artacaktır.

Kalsiyum Nitrat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.