Paylaş •  

 

Çinko Nitrat

ÇİNKO NİTRAT AMBALAJÇİNKO NİTRAT AMBALAJ

Çinko Nitrat Nedir?

Molekül Formülü (Çinko Nitrat): Zn(NO3)2

Molekül Ağırlığı: 189.4 g/mol (Anhydrous)

Kimyasal Adı: Çinko Nitrat

CAS Numarası: 7779-88-6

Ticari olarak Hegza Hidrat formunda piyasada bulunur. Oksitleyici ajan görevi vardır. Higroskopik özelliğe sahip bir kimyasaldır. Neme karşı duyarlıdır.

Yanıcı maddelerin yanmasını hızlandırıcı özelliğe sahiptir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Nitrik Asit Çinko Tuzu
 • Çinko Dinitrat
 • 7779-88-6
 • Çinko Plazma Solüsyonu
 • Çinko Standart Solüsyonu

Nasıl Üretilir?

Çinko nitrat üretimi, Çinko metalini içeren birkaç bileşiğin Nitrik Asit ile reaksiyonundan elde edilmektedir. Bu üretimdeki reaksiyonlar aşağıdaki gibidir.

 1. Üretim Reaksiyonu

Zn+ 2HNO3 》Zn(NO3)2 + H2

Bu reaksiyon çinko metalinden Nitrik Asit reaksiyonu ile Çinko Nitrat üretimini göstermektedir.

 1. Üretim Reaksiyonu

ZnO + 2HNO3 》Zn (NO3)2 + H2O

Buradaki reaksiyonda Çinko Oksit ile Nitrik Asit’in reaksiyona sokularak elde edilmesini göstermektedir. Bu reaksiyonda su çıkışı meydana gelmektedir.

 1. Üretim Reaksiyonu

Zn(OH)2 + HNO3 》Zn(NO3)2 + 2H2O

Bu üretim reaksiyonunda Çinko Hidroksit ile Nitrik Asit reaksiyonu gerçekleşmektedir. Bu reaksiyonda ayrıca 2 Su molekülü açığa çıkmaktadır.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Renksiz ve kokusuz kristal katı formunda olan bir bileşiktir.

Erime noktası 36 °C dir. Bu sıcaklığa ulaştığında yapmaktadır.

Yoğunluğu 25 °C sıcaklıkta 2.065 g/cm³ tür.

Çözünürlük olarak su ve Alkol içerisinde iyi bir çözünürlüğe sahiptir. 100 gr su içerisinde yaklaşık 93 gr Hegzahidrat formu çözünmektedir.

Isıtıldığında zehirli dumanlar yaymaktadır. Bunlar Nitrojen Oksitler ve Çinko Oksit dumanlarıdır.

Çinko Nitrat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Tarım sektöründe sıvı gübrelerde çinko kaynağı olarak kullanılmaktadır.
 • Mordan boyama işlemlerinde kullanılmaktadır. Boyalarda genel olarak katalizör olarak kullanılmaktadır.
 • Lateks pıhtılaştırıcı olarak işlem görmektedir.
 • Analitik reaktif olarak olarak kullanılır.
 • Reçinelerde katalizör olarak kullanılır.
 • Birçok kimyasal bileşiğin sentezlenmesi için önemli bileşiktir. Bu sebeple Kimya endüstrisi için önemli bir bileşiktir.
 • Tekstil sektöründe lif üretiminde, liflerin daha yüksek asit direnci ile karşılaşması durumunda daha yüksek çapraz bağlayıcı özelliğine sahiptir. Buradaki karşılaştırma Magnezyum Klorür ile yapılmaktadır.
 • Galvano sektöründe kaplamada ve asetat liflerinin boyanmasında önemli bir bileşiktir. Bu uygulamalarda asetat liflerinin üzerinde şişkinlik oluşturur. Bu sayede boyama etkisi daha homojen olmaktadır. Genellikle bazik boyalarda daha iyi verim elde edilmektedir.
 • Korozyon inhibitörlerinin üretiminde koruyucu etkisinden dolayı kullanılır. Bu sayede inhibitörlerin bozulmasını engellemektedir.
 • Çinko Asetat üretiminde Asetik Anhidrit ile birlikte kullanılır. Bu reaksiyonda Çinko kaynağı olarak kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Çinko Nitrat fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasal bileşiklerin üretiminde kullanılır. Özellikle çinko metalinin  ve nitrik asit fiyatları arttıkça bu kimyasal bileşiğin fiyatı artmaktadır.

Çinko nitrat fiyatları bu kimyasal maddenin distribütörü olan firmaların stoklarına bağlı olarak değişmektedir. Distribütör stokları azaldıkça fiyatlar yükselmektedir.

Her üründe olduğu gibi nakliye maliyetleri Bu kimyasal maddenin fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Nakliye maliyetleri arttıkça Çinko Nitrat fiyatları artacaktır.

Çinko Nitrat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.