Paylaş •  

 

Potasyum Sorbat

POTASYUM SORBAT MOLEKÜL YAPISI

POTASYUM SORBAT AMBALAJ

POTASYUM SORBAT AMBALAJ 25 Kg

Ürün Belgeleri

POTASYUM SORBAT ANALİZ SERTİFİKASI

Potasyum Sorbat Nedir?

Molekül Formülü (Potasyum Sorbat); C6H7KO2

Molekül Ağırlığı; 150,22 g/mol

Kimyasal Adı; Potasyum Sorbat

CAS Numarası; 24634-61-5

Potasyum sorbat E Kodu E202 dir.

Potasyum sorbat, Küf ve maya önleyicisi ve peynirler için mantar önleyici bir kimyasaldır. Doğal olarak ortaya çıkan ve mikrobiyal bir bileşik olan sorbik asit’ in potasyum tuzudur. Ve koruyucu olarak kullanılır.

Kozmetik ve cilt bakım maddelerini üretmek için, paraben kimyasalına alternatif olarak kullanılan hafif koruyucu bir bileşiktir.

Diğer gıda koruyucularına kıyasla, bakteriler karşı daha etkilidir. Bundan dolayı geniş spektrumlu bir koruyucu olarak kabul edilmemektedir. Ürünlerin tamamen korunmasını sağlamak için, Potasyum Sorbat’ın diğer koruyucularla birlikte kullanılması gerekmektedir.

Potasyum Sorbat’ın diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

 • Potassium Sorbate
 • Sorbistat Potassium
 • 2,4-Hexadienoic Acid, potassium salt
 • Potassium 2,4-hexadionate,(E,E)
 • Potassium hexa-2,4-dienoate
 • Sorbistat-K
 • 2,4-hexadienoic acid potassium
 • Sorbat
 • Potassium Sorbate Granuler

Potasyum Sorbat Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Potasyum Sorbat, beyaz veya hafif krem renginde bir kimyasaldır. Toz ve granül formda bulunur. Erime noktası 270 °C dir.

Yoğunluğu 1.361 gr/cm3 tür. 20 °C su içerisinde berrak bir sıvı ortaya çıkararak çözünür. Çözeltisi renksiz hafif sarı bir renk alır.

Potasyum sorbat’ın kararlılığı güçlü oksitleyici ajanlarla tepkimeye girmeyecek kadar kuvvetlidir. Parçalanma aşamasına kadar ısıtıldığında, K20’dan gelen toksik olan dumanı çevreye yaymaktadır.

20 °C de etanol içerisinde 2 g/mlt çözünürlüğe sahiptir.

Çözünürlüğü 58.2 g/100 mlt dir.

Üretimi Nasıl Yapılır?

Potasyum Sorbat üretimi, günümüzde genellikle sentetik olarak üretilmektedir. Normal standartlardaki kullanımlarında gözle görülebilecek bir lezzete sahip değildir. Ucuz, beyaz bir tozdur.

Potasyum Sorbat doğal olarak oluşan doymamış bir yağ asididir. İnsan sağlığı açısından standartlara uygun kullanılması durumunda güvenlidir. Sorbat diğer gıda koruyucularına muadil olarak en düşük alerjenik özelliklere sahiptir.

Sorbik asit ekimolar kısımlarda Potasyum Hidroksit ile karıştırılır. Ve bu kimyasalı oluşturmak için sulu etilen hidroksit ile yeniden kristalize edilir.

İnsan Sağlığına Nasıl Etki Eder?

Potasyum sorbat farklı konsantrasyonlarda insanlar üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır.

Potasyum sorbat temas etmesi durumunda cildi tahriş etmektedir. Cilde temas etmesi durumunda önlem olarak temas eden alanları iyice yıkamak gerekmektedir. Göze temas etmesi durumunda ciddi derecede gözleri tahriş etmektedir.

Solunması durumunda, soluk borusunda tahrişlere neden olmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için gözlerinizi iyice yıkayınız.

Nasıl Depolanır?

Potasyum Sorbat serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır. Isı veya ışıktan uzak yerlerde muhafaza edilmelidir.

25 kg’ lık kutu ambalajlarda paketlenerek depolanır. En uygun koruma ile birlikte saklama ömrü 6 ile 8 ay arasında değişmektedir.

Potasyum Sorbat’ın Gıdalarda Koruyucu Olarak Kullanılmasındaki Etki Mekanizması Nasıldır?

Potasyum Sorbat gıdalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır. Koruyucu olarak kullanılmasındaki etki mekanizması çok farklı özelliklere dayanmaktadır. Bu koruyucu etkiyi aşağıdaki şekilde detaylandırabiliriz.

Sorbik Asit ve sorbik asit tuzları gıdalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır. Belirli konsantrasyonlardaki kullanımları güvenli olarak belirtilmektedir. Son zamanlarda Sorbat tuzları ve sorbik asit kullanılırken antimikrobiyal özellikleri ve kullanım oranları çok iyi belirlenmiştir.

Sorbat ve Sorbik Asit’in koruyucu özelliklerinden faydalanmak için hayvan yemi, ilaç, kozmetik ve diğer endüstriyel uygulamaların kullanılmasında ticari olarak çok büyük öneme sahiptir.

Gıda ürünlerinde Sorbat’ın koruyucu olarak izin verilen kullanım oranı %0.01 ile %0.3 aralığındadır. %0.1 ile %0.3 aralığındaki sorbat konsantrasyonu mikroorganizmalarda büyüme stazına neden olmaktadır. Bunun üzerindeki konsantrasyonlarda öldürücü etkiye sahiptir.

Sorbik Asit düz zincirli doymamış monokarboksilik C6 yağ asididir. Sorbik asit’in korboksil grubundan kaynaklanan özelliğinden dolayı tuzlar ve esterler oluşturabilir. Sorbik asit’in kimyasal özelliği zincir uzunluğu, karboksil grubu ve konjuge çift bağ ile belirlenmektedir. Buradaki kimyasal etki, katalizörler varlığında değişkenlik gösterebilir.

Sorbik Asit ve Potasyum Sorbat’ın Çözünürlüğünün Koruyuculuk Özelliğine Olan Etkisi Nasıldır?

Sorbik Asit 20 °C sıcaklıktaki suda nispeten çözünmez. Sıcak suda, alkollerde ve susuz asetik asitte kolay bir şekilde çözünmektedir. pH’ın artırılması sorbik asit çözünürlüğünü artırmaktadır. Bunun yanında katalizör özelliği gösteren bazı kimyasalların varlığı sorbik asit çözünürlüğünü artırmaktadır. Pektin, polisorbat, aljinat, metilselülöz ve propilen glikol varlığında sorbik asit çözünürlüğü artmaktadır.

Sorbik Asit’e karşılık sorbat tuzu 20 °C de çok iyi çözünürlüğe sahiptir. Yaklaşık olarak 58.2 w/v çözünürlüğüne sahip olması gıdalarda koruyucu olarak efektif bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Sorbat’ı, daha aktif antimikrobiyal etkiye sahip olan sorbik asit’e dönüşmek için su içerisinde hidrolize olur. Potasyum Sorbat’ın belirli bir miktardaki etki düzeyi aynı miktardaki Sorbik Asit’in %74 ‘ü miktarındaki etkiye sahiptir. Dolayısı ile Sorbik Asit’in yaklaşık 1.35 kat daha güçlü koruyucu etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Potasyum Sorbat’ın Oksidasyona Uğramasının Koruyucu Özelliği Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

Potasyum Sorbat’ın oksidasyonu ve ayrışması birçok farklı özellikten kaynaklanmaktadır. Nemin artması ile oksidasyonu hızlanır. Bu da potasyum sorbatın antimikrobiyal özelliklerini negatif doğrultuda etkilemektedir. Sorbik Asit’in sulu çözeltileri oksidasyona karşı oldukça duyarlıdır. Bu durum sorbik asit’in reaksiyon kinetiğini 1. Derecede etkilemektedir. Sorbik asit’in ikili bağları sulu formda iken, susuz formdan daha fazla oksijen molekülü saldırısına uğramaktadır. Sorbat tuzları uzun süreli depolamalarda polimerize olur ve sarı bir renk görünümü oluşur.

Asidik koşulların varlığı sorbat tuzlarının oksidasyonunu hızlandırmaktadır. Sorbat’ın çeşitli asitler tarafından oksidasyonu, pH ve ortam sıcaklığından son derece etkilenmektedir.

Potasyum Sorbat ve Sorbat Tuzlarının Antimikrobiyal Özelliklerinin Spektrumu

Potasyum Sorbat ve sorbat tuzlarının birçok mikroorganizmanın büyümesini inhibe ettiği bilinmektedir. Bunlar o kadar fazla olduğundan ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.

Potasyum Sorbat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Şarap üretimlerinde kullanılan yaygın bir koruyucu kimyasaldır. Şarap üretiminde fermantasyon tamamlandıktan sonra bir formda eklenir. Üretilmiş bir şarapta mayalar ve kalıplar tarafından bozulmayı önlemek amacıyla Potasyum Sorbat kullanılır. Bu uygulamada mikroorganizmaların çoğalmasını engellemek suretiyle etki yapar. Fermantasyonu tamamlayan şaraplara eklenir. Şarap üretiminde fermantasyondan sonra eklenen şekerlerin, fermantasyon işlemini sonlandırmasını sağlar.
 • Gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılmaktadır. Gıdalarda koruyucu olarak kullanılmasındaki kimyasal etki sorbik asit’in potasyum tuzundan kaynaklanır. Buradaki etki ile patojenlerin büyümesi engellenir.
 • Peynir, yoğurt, süt ürünleri, margarinler, ekşi krema ve mayonez içerisinde kullanılır.
 • Kulak damlalarının imalatında koruyucu madde olarak Potasyum Sorbat kullanılır.
 • Meyve ürünleri ve kurutulmuş meyveler de dahil olmak üzere, patojenlerin potansiyel bir şekilde büyümesini önlemek için Potasyum Sorbat içerirler.
 • İçecekler, asitleştirilmiş veya fermente edilmiş sebzeler, salatalar, zeytinler, tütsülenmiş veya tuzlanmış balıklar, soslar, şuruplar ve jöleler de sorbat içerebilir.
 • Islak mendil içerisinde bakteri olmuşumu ve ıslak mendil kullanıldıktan sonra cilt üzerinde bıraktığı nemli tabakada bakteri oluşumu ciddi bir sorundur. Benzoik asit ve salisilik asit ile birlikte kullanılarak ıslak mendilde koruyucu bileşim oluşturmaya yardımcı olur.
 • Kozmetik sektöründe cilt bakım ürünlerinin üretiminde kullanılır. Bu tür uygulamalarda ünün bozulmasını önlemek amacıyla kullanılır.
 • Vücut, cilt ve saç için protein kaynağı olarak üretilen kozmetik ürünlerinde kullanılır.
 • Yüz, göz ve cilt bakım ürünlerinde veya kozmetik bakım ürünlerinin formülünde kullanılmaktadır.
 • Kolik bebeklerde meydana gelen gaz sancılarının giderilmesi amacıyla sitrik asit ve bazı esktraktlarla birlik bu rahatsızlıkların tedavisi için üretilen ilaçların imalatında kullanılır.
 • Meyve suyundan oluşan sert şekerlerin üretiminde koruyucu olarak Potasyum Sorbat kullanılır.
 • Hayvanları için üretilen kuru mamaların imalatında koruyucu madde olarak kullanılır.
 • Dezenfektan jeli ve Ultrason jeli üretiminde bakteri oluşmasını önlemek ve jelin daha uzun süre raf ömrü olmasını sağlamak için koruyucu olarak kullanılır.
 • Yufka imalatında pH düşürerek kalsiyum propiyonat ile birlikte kullanılır. Bu sayede antimikrobiyal özellik sergileyerek küf oluşumunu engeller.
 • Meyve aromalı enerji içeceklerinin imalatında, vitaminlerin yanında koruyucu madde olarak sodyum benzoat ile birlikte kullanılır.

Fiyatları Nasıl Değişir?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte fiyatı daha da artmıştır. Bunun nedeni; Teknoloji ile birlikte Potasyum Sorbat’ ın kullanım alanları da artmıştır.

Fiyatları en çok etkileyen faktör; Potasyum sorbat’ın kullanıldığı yeni bir ürünün ortaya çıkması ile fiyatı radikal bir artış göstermektedir. Çünkü piyasaya arz edilen hammadde miktarı Talep edilen Potasyum sorbat miktarını karşılamamaktadır.

Fiyatını etkileyen en büyük faktörlerden bir tanesi de yeni bir Potasyum sorbat üretim tesisinin kurulması ile ters orantılı olarak azalmaktadır. Fakat zaman içerisinde fiyat stabil bir düzeye oturmaktadır.

Bu ürünün dezavantajlarından bir tanesi lojistik kısmıdır. Potasyum sorbat hacimli ambalaja sahip olduğundan diğer kimyasal maddelerin nakliye bedellerini kıyasla daha yüksek

Potasyum Sorbat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.