Paylaş •  

 

Asetik Asit

ASETİK ASİT MOLEKÜL YAPISI

ASETİK ASİT AMBALAJ

ASETİK ASİT AMBALAJ 60 Kg
Ürün Belgeleri
ASETİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Asetik Asit Nedir?

Molekül Formülü (Asetik Asit); CH3COOH

Molekül Ağırlığı; 60,05 g/mol

Kimyasal Adı; Etanoik Asit

CAS Numarası; 64-19-7

Etanoik Asit olarak da adlandırılır. Halk arasında sirke asidi olarak tabir edilmektedir. Ekşi bir tat ve keskin bir kokuya sahiptir. Karboksilik asit türlerindendir. Aynı zamanda karboksilik asitlerin en basit olanlarındandır. Karboksilik Asitlerin en basiti Formik Asittir. Sirkenin gücünü belirleyen Asetik Asittir.

Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip sentetik bir karboksilik asittir.

Rnksiz bir sıvı veya Kristal şeklinde bir katıdır. Asetik Asit’in pH değeri Normalitesine göre 2.5 ile 3.5 arasında değişir.

Saf (%100) formu Glasiyel asetik asit olarak adlandırılır. Farklı oranlarda su ile karıştırılan zayıf bir Organik Asittir.

Buzlu Asit konsantre halde %99.5 konsantrasyona sahiptir saf asetik asittir. Sirke içerisindeki ana asittir. Buzlu olan formu yaklaşık olarak 17 °C de donar.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Etanoik Asit
 • Buzlu form
 • Etilik Asit
 • Metakarboksilik Asit
 • Asetik Asit Buzlu
 • Asetil Alkol
 • Pirolitik Asit
 • Etoik Asit
 • Etanoat
 • Buzul Asetat
 • Etilat
 • Sirke

Asetik Asit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Kaynama noktası 118.1 dir.

Donma noktası 16,6 °C dir.

Yoğunluğu 1.0492 g/mol dür. Alevlenme sıcaklığı 37 °C dir.

Asetik Asit’in %80 lik sulu çözeltisi -8 °C de donar.

Güçlü bir sirke kokusuna sahiptir. Metaller ve doku için aşındırıcı özelliğe sahiptir.

Korozif bir asittir. Aynı zamanda yanıcıdır.

Normal laboratuvar koşullarında kararlı bir yapıya sahiptir.

Nasıl Üretilir?

Dünyada ki talebi yaklaşık 6.5 Milyon MT’dur. Bu talebin bir kısmı geri dönüşüm ile karşılanırken geri kalan kısmı Petrokimyasal besleme stoklarından veya biyolojik kaynaklardan üretilmektedir.

Asetaldehitin Katalitik oksidasyonu ile sentezlenir.

Asetaldehit, Asetilenin katalitik hidrasyonu veya etanolün katalitik dehidrasyonu ile elde edilir.

Bu yöntemle yapılan üretimden bazı yan ürünler oluşur. Bunlar, formik asit ve formaldehittir. Bu yan ürünler damıtma yolu ile uzaklaştırılır. Saflaştırılma işleminden sonra Ticari olarak satılmak amacıyla %60 ve %80 lik asetik asit üretilir.

Şuan en yaygın Asetik Asit üretimi 1960’lı yıllarda bir kimya şirketi tarafından geliştirilen yöntemle üretilmektedir. Buradaki üretim, metanolün, rodyum-iyodin katalizli karbonilasyonunu içermektedir.

CH3OH + CO 》Rh/I2(Katalizör) CH3COOH

Aynı zamanda bazı Endüstriyel kimyasalların üretiminde de yan ürün olarak üretilmektedir.

İnsan Sağlığına Etkileri Nasıldır?

Cildi ve gözleri tahriş edici kimyasal özelliklere sahiptir. Bundan dolayı bu kimyasal bileşik ile çalışma yapılırken kişisel koruyucu donanımlar kullanılması gerekmektedir.

Temas etmesi durumunda bol su ile yıkama yapılmalıdır. Bu kimyasalın temas ettiği elbiseler derhal çıkarılmalıdır.

Glasiyel formu oldukça koroziftir. Temas etmesi durumunda yanıklar kısa surede iyileşmez. Bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Yutulması durumunda kusturma gibi bir yanlış yapılmamalıdır.

Nasıl Depolanır?

Asetik Asit’in farklı ambalaj sistemleri vardır. Ambalajında en çok kullanılan ambalaj 65 Kg dır. Bazı üreticilere göre değişmektedir.

Güvenli depolanması için aşağıdaki kimyasallarla temas etmemesi gerekmektedir.

Bunlar;

Bu kimyasallarla temas etmesi tehlikeli reaksiyonlara neden olabilir.

Doğrudan Güneş görmeyen alanlarda depolama yapılmalıdır.

Turşu İmalatında Asetik Asit ve Diğer Kimyasalların Kullanımı

Turşu imalatı fermantasyon işlemine dayanan bir süreçtir. Bu süreçte bu işlem aynı zamanda bazı gıdaların muhafazası anlamına gelmektedir. En eski gıda muhafaza teknikleri gıdayı kurutma, dehidrasyon ve da dekapaj’dır. Yani turşu dekapaj’dır.

Turşu, gıdaya tuz ve/veya sirke (Asetik Asit) ilavesi ile yapılabilmektedir. Dünyada üretilen salatalığın %40 ‘ı turşu yapılmaktadır. Yani fermente salatalık olarak yapımında kullanılmaktadır.

Daha önceki zamanlarda bu asit ile turşu üretim yöntemlerinde fermente edilmiş salatalık turşularında tuz % si 4-6 oranındaydı. Lakin gelişen teknoloji ve hipertansiyon karşıtı uygulamalarla % 2-4 seviyelerine kadar çekilmiştir.

Doğal olarak ortaya çıkmakta olan fermantasyon, ham  salatalık yüzeyinde bulanan ve aside toleransı olan laktik asit bakterilerinin ve taze salatalıklarda bulunan laktik asit üreten glukoz ve fruktozun tüketilmesini sağlamaktadır.

Turşu İmalatında bu kimyasalın yanında salatalıkların sertliğini uygun düzeyde tutabilmek için % 0.1 ile % 0.4 aralığında Kalsiyum Klorür kullanılır.

Laktik Asit, Sodyum Klorür, kalsiyum klorür ve asetik asit kombinasyonundan üretilen turşuların 1 yıl veya daha fazla uzun süre saklanabileceği ve canlı bir görünüm sağlayan turşular üretilmektedir. Kalsiyum Klorür, Sodyum klorürden daha iyi bir sıkılık sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Turşu Üretiminde Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

 • Salatalık
 • Sodyum Klorür
 • Sitrik Asit
 • Kalsiyum Klorür (Gıda Sınıfı ve Susuz)
 • Potasyum Klorür (Gıda Sınıfı)
 • Asetik Asit

Kullanım Alanları Nerelerdir

 • Bazen lokal olarak bazen de dahili olarak bir karşı madde ve ayrıca reaktif olarak kullanılır.
 • Plastik meşrubat şişelerinin imalatında asetik asit kullanılır.
 • Ahşap sektöründe bazı ağaçlar çok koyu renktedir. Bu nedenle ahşapların beyazlatılması gereklidir. Bunun için ahşap yüzeyi öncelikle reçinelerden ispirto ile temizlenir daha sonra Hidrojen Peroksit, Oksalik Asit ve Sıvı Kostik ya da Payet Kostik ile muamele edilir.
 • Fotoğraf filmi imalatında kullanılan önemli bir kimyasal reaktif ve endüstriyel kimyasaldır.
 • Gıda katkı maddesi olarak gıda sektöründe asitlik düzenleyici kimyasal olarak kullanılır.
 • Asetil gruplarının tamamı neredeyse Asetik Asitten üretilir. Asetil grupları ise tüm yaşam gruplarında biyokimyanın temelini oluşturmaktadır.
 • Sentetik elyaf için, kumaş için ve ahşap tutkalı için üretilen polivinil asetat’ın imalatında asetik asit kullanılır.
 • Evlerde kullanılan asetik asit genellikle temizleme kimyasalı olarak kullanılır.
 • Ticari olarak bir çok bileşiği oluşturmak için diğer kimyasallarla birlikte reaksiyona sokulur.
 • Çinko Asetat üretiminde kullanılır.
 • Suni ipek, yanmayan hareketli film, lak ve plastik yapımında kullanılan selülöz asetatı oluşturmak için kullanılır.
 • İnorganik tuzların imalatında da asetik asit kullanılmaktadır. Bunlar, kurşun (Pb), Potasyum (K) ve Bakır Asetatlardır.
 • Özellikle, çabuk kuruyan lak ve çimentolarda, çözücü madde olarak kullanılan amil, butil asetat, propil, etil asetat ve metil asetatların imalatında kullanılır.
 • Çeşitli boya endüstrisinde, parfüm, sentetik elyaf, tekstil , mürekkep, kauçuk ve pestisitler ve ağaç yapıştırıcıların imalatında kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli metal asetatlar, selüloz asetatlar ve vinil asetat üretiminde endüstriyel alanlarda  kullanılmaktadır.
 • Bazı böcek ilaçlarının imalatında kullanılır. Aynı zamanda klinik laboratuvarlarda kan testi için asetik asit kullanılır.
 • Tıp alanında birçok ilaçta ana maddedir. Bu alanda kullanımı bakteri ve mantar gelişimini önler. Kulakta meydana meydana gelen ağrı ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olur.
 • Kan basıncını ve yağ birikimini kontrol etmeye yardımcı olan kimyasal olarak kullanılabilir.
 • Gıda sektöründeki enzimatik bozulmaların engellenmesi için kullanılan bir koruyucu maddedir.
 • Fermantasyon yöntemi ile üretilen asetik asit gıdalarda asitleştirici olarak kullanılır. Asitler farklı tat verme özelliğine sahiptir. Bunlar arasındaki diğer asitleştirici maddeler; Fosforik Asit, tatarik asit, malik asit, sitrik asit, laktik asit gibi kimyasallardır.
 • Isıl işlem görmüş ahşabın korunması için Asetik asit içeren çözeltilerle bu ahşaplar emprenye edildiğinde çok gözenekli yapı mantarlarının sebep olduğu çürümeler engellenebilir. Bu uygulama su bazlıdır.
 • Yemeklerin yanında tamamlayıcı olan sosların üretiminde, bunlar domates sos, paşemal sosa benzeyen tuzlu sosların imalatında ve bununla birlikte vanilya sos veya sütlü soslarda asitlik düzenleyici olarak kullanılabilir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Asetik Asit fiyat olarak bu kimyasalın satışını yapan firmaların stok durumu fiyatlar üzerinde büyük etkiye sahiptir. Stokları arttıkça fiyatlar azalır.

Asetik Asit fiyatı asetaldehit fiyatına bağlı olarak değişmektedir. Asetaldehit fiyatı arttıkça artmaktadır. Şayet asetaldehit fiyatı düşerse fiyatlar azalmaktadır.

Yine burada Asetik asit fiyatının bir kaç faktöre bağlı olduğu görülmektedir. Yeni bir Asetaldehit üretim tesisinin kurulmuş olması bu kimyasalın fiyatını kısa süreli olarak düşürecektir. Satışını yapan firmalar genel olarak piyasayı kontrol etmektedirler. Geçmişten günümüze fiyatlar stabil bir artış ile devam etmektedir.

Yeni bir Asetik Asit üretim tesisinin kurulması, fiyatların geçici süre düşüş yasamasına neden olacaktır.

Asetik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.