Paylaş •  

 

Etil Asetat

ETİL ASETAT FORMÜLÜ
Ürün Belgeleri
ETİL ASETAT ANALİZ SERTİFİKASI

Etil Asetat Nedir?

Molekül Formülü (Etil Asetat): C4H8O2

Molekül Ağırlığı: 88.11 g/mol

Kimyasal Adı: Etil Asetat

CAS Numarası: 141-78-6

Asetik asit ile etanol’ün reaksiyona girmesi sonucunda oluşan asetat esterine denir. Polar yapıda aprotik bir çözücü kimyasaldır.

Karakteristik olarak tatlı bir kokuya sahiptir. Genel olarak meyveli bir kokuya sahiptir. Sudan daha az yoğunluğa sahip fakat buharı havadan ağırdır. Çözücü özelliğe kimyasaldır. Ve bu nedenle Dünya çapında yüksek ölçeklerde üretilmektedir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • ETOH
 • Etoh
 • 141-78-6
 • Etile
 • EtOAc
 • Etil Etanoat
 • Asetik Ester
 • Asetik Eter
 • Etil Ester
 • Asetidin
 • Sirke Naftası
 • Etil Asetik Ester
 • Asetik Asitin Etil Esteri
 • Etanol Esetat

Nasıl Üretilir?

Üretim sürecinde 3 işlem sınıfı bulunmaktadır.

Bu işlemlerden birincisi fisher eşleştirme reaksiyonudur. Buradaki ETOH üretiminde asit katalizörlerine ihtiyaç vardır. Buradaki katalizör olarak kullanılan asitler, sülfürik asit, hidroklorik asit gibi vb. Asitlerdir.

Üretimin reaksiyonu %65 gibi bir verimle gerçekleşmektedir.

Buradaki işlemin reaksiyonu aşağıdaki gibidir;

CH3CH2OH + CH3COOH 《》CH3COOC2H5 + H2O

Etil Asetat üretim reaksiyonunda suyun uzaklaştırılması sonucunda reaksiyonun dengesi sağa kayabilir.

Üretiminde kullanılan ikinci yöntem ise, alüminyum trietoksit katalizörü kullanılarak asetaldehitin thischenko reaksiyonudur. Buradaki etil asetat üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

2CH3CHO 》CH3COOC2H5

Üretim yönteminde 2 farklı yol kullanılmaktadır. Dehidrojenik yöntem ve oksidadif yöntem. Dehidrojenik yöntemde palladyum veya bakır bazlı katalizör kullanılmıştır. Olsidatif yöntemde ise palladyum oksit destekli katalizör kullanılmıştır.

Kullanılan 3. Yöntem ise katalizör olarak kil ve heteroploy asiti kullanılan etilene asetik asit eklenmesi üretimidir. Bu yöntemin reaksiyonu ise aşağıdaki gibidir.

CH2=CH2 + CH3COOH 》CH3COOC2H5

Etil Asetat üretim sürecinde her 3 yönteminde dezavantajları vardır. Asetik Asit kullanılan yöntemlerde korozyon oluşumu meydana gelmektedir. Bu istenmeyen bir olaydır. Üretiminde asetaldehitin kullanımı zordur. Çünkü; petrokimyasal sanayi bölgelerinde bulunmaktadır.

Buradaki dezavantajlardan dolayı daha az problemli bir üretim projesi çok büyük talep görecektir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Meyveli bir kokuya sahiptir. Berrak renksiz bir sıvı görünümündedir. Sudan daha az bir yoğunluğa sahiptir. Aynı zamanda eter benzeri meyveli bir kokuya sahiptir.

Parlama noktası 24 °C dir.

Kaynama noktası 76.5-77.5 °C aralığındadır.

Su içerisinde yüksek çözünürlüğe sahiptir. 25 °C de 64 g/Lt dir.

Yoğunluğu 0.902 gr/mlt dir.

Bunun yanında etanol, dietil eter, benzen ve aseton ile karışabilir. Aynı zamanda kloroform ile de karışabilir.

Etil Asetat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Çözücü olarak kullanılan kimyasallar modifiye edildiğinde, karıştırıldığı kimyasal ile çok iyi derecede karışım elde edilmesi beklenir. Etil Asetat bu alanda çok iyi bir şekilde karışmasından kaynaklı çok tercih edilen kimyasal türüdür. Çok iyi karışım sağladığı bu kimyasallar, alkoller, ketonlar, glikoller ve esterlerdir. Çözücü içerisindeki etil asetat yüzdesi veya ağırlıkça oranı arttıkça çözücünün polaritesi artar. Bu sayede daha fazla polar çözücü içeren bir karışımın, polar bileşiklerin plakaları üzerindeki etkisi farklıdır.
 • Kauçuk reçine yapıştırıcılarının imalatında çözücü olarak etil asetat kullanılabilir. Akrilik çözücüsü olarak konsantrasyonu %100 e yakın yani saf olmalıdır.
 • Bazı aroma maddelerinin imalatında çözücü olarak kullanılır. Burada çözücü olarak kullanılmasının amacı, düşük toksisite özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Çözücü olarak kullanıldığı aroma maddeleri; Muz, armut, şeftali, ananas ve üzüm kokulu aromalardır.
 • Kimya endüstrisinde bazı kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır. Bunlar; asetamid, asetil asetat, metil heptanon ve benzeri kimyasallardır.
 • Bazı değerli cevherlerin tayininde  kullanılmaktadır. Bunlar; Bizmut, bor ve altın cevheridir.
 • Endüstriyel alanda solvent içeren temizleme kimyasallarının üretiminde çözücü olarak kullanılır.
 • Bunun yanında molibden, platin ve talyum tayini de ETOH ile yapılmaktadır.
 • Tekstil endüstrisinde temizleme kimyasalı olarak etil asetat kullanılmaktadır.
 • Meyvelerde doğal olarak bulunan bir ester türevidir. Çekirdek ETOH içerisinde karıştırılarak kafeine bağlanır. Bu sayede ortamdan çıkarılırken, kafein ortamdan çıkarılır. Kafeinsiz çay ve kahvenin imalatında kullanılmaktadır.
 • Böceklerin toplandığı bir ortamda hızlıca ölmelerine yardımcı olan kimyasalların imalatında kullanılır. Buradaki uygulama alanı genellikle yetişkin böcekler için geçerlidir.
 • Oje içerisinde temel film oluşturan materyaller vardır. Bunların içindeki nitroselüloz de dahil diğer maddeleri çözmek için kullanılır.
 • Diğer manikürcü ürünlerin formüllerinde kullanılmaktadır.
 • Yapay meyve aromaları ve özü olarak kullanılmaktadır.
 • Fotoğraf filmleri, kontakt lensler ve tekstil temizliği alanında da kullanılmaktadır.
 • Elektronik sektöründe fotorezist formülasyonlarında kullanılan reçinelerin viskozitesini azaltmak için işlem görür.
 • İlaç üretiminde ekstraksiyon çözücüsü olarak kullanılan bir kimyasaldır.
 • Düşük maliyet, düşük toksisite ve hoş kokusunda dolayı çözücü olarak tercih edilmektedir.
 • Yapay inci üretiminde kullanılmaktadır.
 • Maliyetinin düşük olmasından dolayı düşük toksisite ve hoş kokusundan dolayı parfüm imalatında kullanılmaktadır.
 • Pestisit kalıntılarının analizinde kullanılır.
 • Kolon ve İnce tabaka kromotografisinde laboratuvar reaktifi olarak kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

EtOH fiyat olarak,üretiminde kullanılan kimyasal hammaddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Asetik asit fiyat olarak arttıkça etil asetat fiyat olarak artacaktır. Etil alkol fiyatları arttıkça fiyatlar artacaktır.

Bu kimyasalın fiyatları, asetaldehit fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Çünkü asetaldehit, bu kimyasalın üretiminde kullanılmaktadır.

Fiyatlar, sülfürik asit fiyatına doğrudan bağlıdır. Sülfürik asit fiyat olarak arttıkça, etil asetat fiyat olarak artacaktır.

EtOH fiyatları, bu kimyasalın satışını yapan firmaların stoklarına bağlı olarak değişmektedir. Stokları arttıkça etil asetat fiyat olarak düşecektir.

Fiyatlar,bu kimyasalın üretimine bağlıdır. Etil asetat üretimi yapan bir firma kurulduğunda fiyatlar düşüş yaşayacaktır.

Etil asetat toptan fiyatları, kullanım alanlarına bağlıdır. Yeni bir kullanım alanı ortaya çıkması durumunda ve yüksek miktarda kullanım olması durumunda etil asetat fiyat olarak artacaktır.

 

Etil Asetat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.