Paylaş •  

 

Laktik Asit

LAKTİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
LAKTİK-ASİT-AMBALAJ-FOTOLAKTİK ASİT AMBALAJ 35 Kg

Ürün Belgeleri

LAKTİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Laktik Asit Nedir?

Molekül Formülü (Laktik Asit): C3H6O3

Molekül Ağırlığı: 90,078 g/mol

Kimyasal Adı: 2-Hidroksipropionik Asit

CAS Numarası: 50-21-5

2-Hidroksipropionik asit en yaygın şekilde meydana gelen hidroksikarboksilik asittir. İlk olarak 1780 yılında İsveçli Kimyager Sheele tarafından keşfedilmiş kimyasal maddedir. Laktik asit doğal olarak oluşan organik asit türevidir.

Şekerin fermantasyonunda (Oksidasyon, Metabolizma) normal olarak değerlendirilen bir ara maddedir. Laktik asitin konsantre formu gastrointestinal fermantasyonu önlemek için kullanılır.

Karboksilik asit türlerindendir. Farklı konsantrasyonlarda üretilebilir. Bu konsantrasyonlar %50, %88, %90 olarak bulunmaktadır.

Laktik Asitin DL- formu insanlarda biyolojik olarak aktif izoform olan rasemik izomeridir. Karboksilik asitler bir baz mevcut ise bunlarla etkileşime girmek için hidrojen iyonu verirler. Bu özellikleri ile hem organik hem de inorganik olan tüm bazlarla reaksiyona girerler.

Altı veya daha az karbon atomuna sahip karboksilik asitler suda serbestçe veya orta derecede çözünür. Altıdan fazla karbon içerenler suda az çözünür.

Laktik Asit formülü: C3H6O3

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • 2-Hidroksipropanoik Asit
 • DL-Formu
 • L-Formu
 • 50-21-5
 • 2-Hidroksipropionik Asit
 • Süt Asidi
 • Etilidenelatik Asit
 • Polilaktik Asit
 • Rasemik Laktik
 • USP Grade
 • Alfa-Hidroksipropionik Asit
 • Propionik asit 2-hidroksi-
 • 2-Hidroksi-2-Metilaktik asit
 • Peynir Altı Suyu
 • Çözeltisi
 • L-Formu Kalsiyum Tuzu
 • E 270

Üretimi Nasıl Yapılır?

Endüstriyel sistemde fermantasyon veya sentetik yöntemle üretilir. Fermantasyon sürecinde, fermantasyon yoluyla üretebilmek için karbonhidratlar, besinler ve mikroorganizma gerektirir.

Laktik Asit üretim sürecinde kullanılan karbonhidratlar, ağırlıklı olarak heksoz veya heksoza, glikoz, mısır şurupları, melas, şeker pancarı suyu, peyniraltı suyunun yanı sıra pirinç, buğday, mısır ve patates nişastalarına kolaylıkla ayrılabilen bileşiklerden oluşmaktadır.

Üretimi yapılırken mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu besin maddeleri, çözünür peptitleri ve amino asitleri içermektedir. Peptit ve amino asitler birçok durumda kompleks azot bileşikleridir.

Üretim sürecinde pH ı kontrol edebilmek için Kireç(CaCO3), Kalsiyum Karbonat (CaCO3), Amonyum Hidroksit( NH4(OH)2) ve Sodyum Hidroksit(NaOH) genel olarak et suyunda pH ı korumak için kullanılır.

L-Laktik Asit’in yüksek saflıkta elde edilebilmesi için şeker kamışının fermantasyon yöntemi sonrasında sülfürik asit ile muamele edilmesi ve sonucunda hidroliz ile Kalsiyum Laktat meydana gelmesidir.

Meydana gelen kalsiyum laktat reaksiyona sokularak kalsiyum sülfat çıkarılır. Filtrasyon ve bazı saflaştırma işlemleri ve sonucunda seyreltme işlemi ile yüksek saflikta L-Laktik Asit elde edilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Hafif rahatsız edici kokusu bulunan, asitliği olmayan berrak ve renksiz bir sıvıdır.

Bazı formları sarı kokulu şuruplu bir sıvıdır. Veya sarı kristal özelliğine sahiptir.

Sulu çözeltisi asidik özelliğe sahiptir.

Erime noktası 18 °C dir.

Laktik Asit kaynama noktası 122 °C dir.

25 °C deki yoğunluğu 1,209 g/mlt dir.

Saklama sıcaklığı 2-8 °C dir.

Kararlılık olarak kararlı bir kimyasal maddedir. Yanıcı bir maddedir. Güçlü oksitleyici maddeler ile uyumsuzdur.

Metaller ve doku için aşındırıcı bir kimyasaldır.

pH olarak, %10 luk sulu çözeltisi yaklaşık 1.75 pH’a sahiptir.

İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Laktik Asit dumanının solunması mukoza zarında öksürük ve tahrişe neden olmaktadır. Yutulması durumunda, seyreltilmiş dahi olsa bile, yemek borusu ve mide üzerinde korozif etkilere neden olmaktadır. Daha konsantre formlarının temas etmesi durumunda ciddi cilt ve göz yanıklarına neden olmaktadır.

Yanıcı bir maddedir lakin kolay alev almayan bir kimyasal maddedir. Bu kimyasal ısıtıldığında buharları hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilmektedir.

Metallerle temas etmesi durumunda yanıcı hidrojen gazı meydan gelebilir. Su akışı ile su yollarına girmesi durumunda kanalizasyonu kirletici özelliklere sahip bir kimyasaldır.

Erimiş bir şekilde nakledilebilir.

Laktik Asit Gıdalardaki Etki Mekanizması Nasıldır?

Gıdalarda doğal olarak bulunmaz ancak laktik asit bakterileri yardımı ile şekerin fermantasyonu sırasında oluşmaktadır. pH 5.0 da spor oluşturan bakterileri inhibe etmektedir. Ancak küf ve mayaların oluşumuna etki edemez.
Gıda katkı maddesi olarak meyve kökenli içeceklerde, meyve ürünlerinde, unlu mamüllerde ve margarin içerisinde antifungal özellikte koruyucu olarak kullanılır.

Laktik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Laktik Asit’in yaklaşık %85 i gıda ve gıda ile ilgili uygulamalarda kullanılmaktadır. Geri kalan %15 lik kısım ise gıda endüstrisi olmayan alanlarda kullanılmaktadır.
 • Gıdalara asitlik kazandırmak için Laktik Asit kullanılmaktadır. Fakat diğer asitlere nazaran daha hafif asitlik özellik katmaktadır.
 • Çok iyi bir koruyucu özelliğe sahip olmasından dolayı, gıdalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır. Lahana turşusu, zeytin ve sebzelik turşularda dekapaj ajanları olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında pH tamponlama maddesi, bakteri önleyici ve küf oluşumunu önlemek için de kullanılır.
 • Bakteri ve küf oluşumunu önlemek için hayvan yemlerinde önemli bir asittir. pH seviyesini düşürerek etki etmektedir. Bunun yanında hayvanlarda ishal oluşumunu engelleyici özelliğe sahiptir.
 • Yem kalitesini artırmak için laktik asit kullanılır.
 • Petrol kuyularında kireçlenmeyi önleyerek çökelme ile birlikte sıkıştırma işlemini kullanarak petrol kuyusunun matrisine bir çözelti gönderilerek işlem yapılır. Bu işlem sonucunda petrol kuyusunun verimi artırılır. Fumarik Asit, sitrik asit ve bazı kopolimerler ile birlikte karıştırılarak uygulanır.
 • Deri tabaklama alanında teknik dereceli Laktik uzun zamandır kullanılmaktadır. Burada derilerin ayrıştırılması ve bitkisel tabaklamada asitleştirici olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında çok farklı tekstil terbiye işlemlerinde ve yünün asitle boyanması işleminde teknik dereceli Laktik asit kullanılmıştır.
 • Maliyetinden dolayı ucuz inorganik asitler bu kimyasalın yerini almıştır. Fakat atık tuzların imhası ile ilgili çevresel faktör kısıtlamaları Teknik dereceli laktik asit kullanımını bu alanda tekrar hakim kılacaktır.
 • Kozmetik sektöründe temel makyaj malzemelerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Endüstride kullanımı ise fiber, boya, pestisit ve kaplama alanlarında çok yaygındır.
 • Bitkilerin büyümesini düzenleyici özelliğinden dolayı tarım ilaçlarının imalatında laktik asit kullanılmaktadır.
 • Gıda katkı maddesi olarak aromatik özellik katmasından dolayı kullanılabilmektedir.
 • Pestisit olmayan mantar ilaçlarının imalatında kullanılmaktadır.

Diğer Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Yakıtlar ve yakıt katkı maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Antiseptik hidrojel üretimi sırasında pH 4.0-7.0 arasına dengelemek için kullanılan asit turevinden bir tanesidir.
 • Kaplama maddeleri ve yüzey işleme kimyasalı olarak kullanılmaktadır.
 • Petrol üretiminde özel işleme kimyasalı olarak kullanılmaktadır.
 • Pastik ve kauçuk ürünlerin imalatında kullanılmaktadır.
 • Laktit yapımında kullanılır. Petrol kuyularında kullanılır.
 • Biyolojik olarak bozunabilir plastik ve lifler için polilaktik asit olarak kullanılır.
 • Şekerleme veya sert şekerlerin üretiminde sitrik asit ile birlikte ekşi tat vermek ve tatlandırıcılardan kaynaklanan istenmeyen özellikleri maskelemek için kullanılır.
 • Saç derisinde sebumu azaltmak için bakterilerin üremesini engellemek amacıyla asitliği düşürmek için kullanılır. Bir diğer asitlik düşürücü madde ise salisilik asittir.
 • Şarap üretiminde malolaktik bakterileri (LAB), Dikarboksilik asit olan Malik asit’i, monokarboksilik Laktik Asit ve Karbondioksit’e dönüştürürler. Ve şarap içerisindeki ekşi tat azaltılır.
 • Tamponlu asit çözeltilerinin imalatında kullanılan organik asitlerden bir tanesidir.
 • Kürk bakımı için üretilen şampuanlarda şelatlama ajanı ve nemlendirici ajan olarak laktik asit kullanılır.
 • Meyve sularının aromasını geliştirmek için kullanılmaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Laktik Asit fiyatları çok uzun yıllardan bu yana kullanım alanlarının artması ile sürekli artmıştır. Yeni bir kullanım alanı oluşması durumunda fiyat olarak artar çünkü üretilen laktik asit miktarı, talep edilen miktarı karşılamayacaktır.

Laktik asit üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Üretimde kullanılan maddelerin fiyatları arttıkça bu kimyasalın fiyatı doğrudan artacaktır.

Fiyatlar , bu hammaddenin üretimine bağlıdır. Yeni bir üretim tesisi kurulması durumunda fiyat olarak kısa süreli azalacaktır. Ama zamanla fiyatları stabil düzeye ulaşacaktır.

Laktik Asit satışı yapan firmalar, bu kimyasalın fiyatları üzerinde belirleyici etkilere sahiptir. Bu hammaddeyi satan firmalar, stoklarını artırması durumunda bu kimyasal fiyat olarak düşük düzeyden satılacaktır.

Laktik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.