Paylaş •

Fosforik Asit

FOSFORİK ASİT MOLEKÜL YAPISI

FOSFORİK-ASİT-AMBALAJFOSFORİK ASİT AMBALAJ 35 Kg

Ürün Belgeleri
FOSFORİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Fosforik Asit Nedir?

Molekül Formülü; H3PO4

Molekül Ağırlığı; 97,994 g/mol

Kimyasal Adı; Fosforik Asit

CAS Numarası; 7664-38-2

Fosforik Asit aşındırıcı inorganik asittir. Fe+2, Cu+2, Ca+2 ve Mg+2 gibi +2 yüklü atomları bağlayan sekestrasyon ajanıdır. Tribazik asittir.

Fosforik Asit Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Ortofosforik Asit
 • Trihydroxidooxidophosphorus
 • O-Fosforik Asit

Doğal olarak vücutta bulunan mineral fosfordan yapılır. Fosforik Asit, kalsiyum ile birlikte çalışır.

Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Renksiz, kokusuz ve kristalin bir sıvı veya katıdır.  Saf Fosforik Asit’ in katı olanı 42.35 °C ‘de erir. Yoğunluğu 1.834 g/cm3’ tür. Sıvı fosforik asit %75 ve %85’ lik konsantrasyonlarda bulunur. Metallere ve dokularla temas ettiğinde korozyon etkisi yapmaktadır. Fosforik Asit su ile karıştırılabilir. Alevlenme noktası yangın çıkaracak kadar tehlikeye sahip değildir. Normal koşullarda kararlı bir bileşiktir.

Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

İlk olarak 1694 yılında fosfor pentaoksit’ in suda çözülmesi ile elde edilmiştir. Fosfor elementinin en önemli bileşenedir. Fosfat tuzları üretmek için fosforik asit kullanılır.

Nasıl Üretilir?

Fosforik Asit’in birden fazla üretim yöntemi bulunmaktadır. Bu kimyasalın üretimi kullanılacağı alana göre değişmektedir.

Gübrelerde kullanılmak amacıyla üretiliyorsa, düşük saflıkta teknik sınıf fosforik asit elde edilmesi amaçlanır. Fosfat kayaçlarının derişik sülfürik asit ile parçalanması sağlanır. Başta kalsiyum fosfat’ ın fosfat kayaçlarından oluşan apatit türleri kullanılır. Buradaki fosforik asit üretim kimyasal reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 + 6H2O 》2H3PO4 + 3(CaSO4. 2H2O)

Burada reaksiyonda elde edilen fosforik asit, saf olmadığından dolayı çeşitli yöntemlerle saflaştırılabilir. Üretim sırasındaki saflaştırma adımları şu şekilde devam etmektedir. Çökeltme, çözücü ekstraksiyonu, kristalleştirme ve iyon değiştirme teknikleriyle ilgilidir.

Saf fosforik asit hava ve buhar karışımı içerisinde fosfor yakılması ile elde edilir.

Mor fosforun %33 lük Nitrik Asit ile ısıtılması ile fosforik asit hazırlanabilir. Veya kırmızı fosforun Nitrik Asit ile ısıtılması ile elde edilebilir.

İnsan Sağlığına Nasıl Etki Eder?

İnsan vücudu fosfora ihtiyaç duymaktadır ancak bunun fazlası insan sağlığına zararlıdır. Araştırmalara göre aşırı fosfor alımının osteoporoz ve kalp hastalığına neden olduğunu düşündürmektedir. Fosforik Asit içerisinde fosfor olduğundan dolayı, insan sağlığına etkileri bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Fosforik Asit içerisindeki fosfor, insan vücuduna alınması ile çok fazla fosfor vücudumuzdaki kalsiyum miktarını azaltarak kemik kaybına neden olabilir. Çok fazla fosfor vücudumuzdaki demir, çinko ve magnezyum gibi diğer mineralleri kullanma kabiliyetini de bozabilir.

Bu kimysal ile doğrudan temasa giren insanlar için tehlikelidir. Fosforik Asit’ in toksik dumanı cildinizi ve boğazınızı tahriş edebilir.

Isıtılmadığı sürece bir inhalasyon tehlikesi olması beklenmez.

Fosforik Asit deri teması olması durumunda, aşırı korozif olmasından kaynaklı ağrı, kızarıklık yanmalar ve deride kabarma meydana gelebilir.

Göze temas etmesi durumunda, korozif özelliginden dolayı şişme, bulanık görme ve ciddi yanıklara neden olabilir.

Fosforik Asit kullanmadan önce, kesinlikle uygun kişisel koruyucu donanımı kullanın. Cilde temas etmesi durumunda, kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın. Kimyasal’ın temas ettiği alanları 30 dakika bol su ile yıkayın. Zehirlenme merkezi ve tıbbi müdahalelere başvurunuz. Gözünüze temas ettiğinde aynı şekilde süreci işletiniz.

Nasıl Depolanır?

Fosforik Asit 35 Kg’ lık bidon, 330 Kg’ lık varil ve 1600 Kg’ lık IBC tanklarda depolanır.

Doldurulacak ambalajın fosforik asit için uygun olduğundan emin olunuz. Serin kuru ve iyi havalandırılmış depolarda muhafaza edilmelidir.

Ambaljlar doğrudan Güneş ışığı gören alanlardan uzak tutulmalıdır. Fosforik Asit ateş ve ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Fosforik Asit tepkimeye girebilme riski olan maddelerden ayrı bir alandan depolanmalıdır.

Depolama yapılan alan, raflar, zeminler, duvarlar vb. Alanlar fosforik asit’ e dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

Ambalajların kapakları kapalı ve doğru etiketli olmalıdır.

Fosforik Asit’ in bulunduğu ambalajlar, fiziksel değişiklikler veya kristalleşme hasar veya sızıntı belirtileri için düzenli olarak muayene edilmesi faydalı olacaktır.

Fosforik Asit Kullanım Alanları?

 • Farmasötik müstahzarlarda bir çözücü ve mide asidi olarak fosforik asit kullanılır.
 • Tarımda gübre çözeltisi üretiminde kullanılır. Elektrolit çözeltisi yapımında kullanılır.
 • Elektro kaplama ve kökten arındırma çözeltileri yapmak için başka kimyasal maddelerle karıştırılır.
 • Endüstriyel temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılır.
 • Bazı inorganik ve organik, fosforik kimyasalların üretiminde kullanılır.
 • Döküm reçinelerinin üretiminde fosforik asit kullanılabilir.
 • Boyalar, emayeler ve refrakterlerin üretiminde uygulama safhasındaki çözeltilere asitlik kazandırmak için kullanılır.
 • Antifiriz ürünlerinin üretiminde bir bileşendir.
 • Su Arıtma sektöründe kullanılır. Burada kullanılan form gıda sınıfı fosforik asittir.
 • Tekstil proses malzemeleri imalatında kullanılabilir.
 • Birçok içecekte asitlik düzenleyici olarak fosforik asit kullanılır. Doğrudan insan kullanımı olduğunda gıda sınıfı ürün kullanılmalıdır. asitlendirici
 • Saç jölelerinde pH kontrolünü sağlayabilmek için kullanılır.
 • Maya üretiminde besin maddesi olarak eklenir.
 • Bazı işlenmiş gıdaların imalatında bakteri üremesini engellemek maksadıyla fosforik asit ile modifiye edilir.
 • Deterjanlar için süperfosfatların imalatında kullanılır. Pas sökücülerin formüllerinde yardımcı madde olarak kullanılır.
 • Etilen yapımında hidrojen peroksiti arındırmak için asit katalizörü olarak fosforik asit kullanılır.
 • Sinerjik antioksidan ve gıdadaki kenetleyici madde olarak kullanılır.
 • İlaç üretimlerinde çözücü madde olarak kullanılır. Bu alanda gıdaya uygun fosforik asit kullanılır.
 • Şekerleme ve sert şeker üretiminde sitrik asit, malik asit, glukonik asit ve laktik asit ile birlikte modifiyedilerek şekerlere lezzet ve ekşi tat vermek amacıyla kullanılır.
 • Boyama işleminden önce metallerin paslanmasını önlemek amacıyla fosfat kaplamak için fosforik asit kullanılır.
 • Koagülasyonda pıhtılaştırıcıların (Polialüminyum klorür) kullanılması sırasında su içerisinde salınan çözünmeyen alüminyuma fosfat grubu bağlanarak su içerisinde çökeltiler oluşturur. Bu sayede çöken madde sistem içerisinden atılır. Koagülasyonda fosfat kaynağı olarak fosforik asit kullanılır.
 • Deri üretiminde tabaklama ve parlatma amacıyla derilere uygulanır.
 • Rafine yağ sektöründe rafine yağ imalatında kullanılmaktadır.

Fosforik Asit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fosforik Asit fiyatları geçmişten günümüze genel olarak artış göstermektedir. Dünya çapında yeni fosfat kayaçlarının üretilebileceği madenlerin bulunması neticesinde üretim miktarı ton/yıl artmaktadır. Buna bağlı olarak fosforik asit fiyatı da kısa süreli düşüş gösterse de orta ve uzun vade de sürekli artan bir eğilim göstermektedir.

Üretim süreçlerinde kullanılan diğer kimyasalların fiyatlarına bağlı olarak değişebilmektedir.

Fosforik Asit fiyat olarak sülfürik asit ve nitrik asit fiyatlarının değişimi ile doğru orantılı olarak değişmektedir.

Fiyatlar fosforik asit kullanım alanının artması ile paralel olarak artmaktadır. Çünkü arz/talep dengesinin değişmesinden kaynaklı olarak fosforik asit fiyatı da değişmektedir.

Çok fazla değişmemekle birlikte her yıl toplamda %10 olarak artmaktadır.

Üreticilerin üretimi kısıtlamaya gittiği dönemlerde fiyat radikal artışlar yapmaktadır.

Fosforik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.