Paylaş •  

 

1-HİDROKSİETİLİDEN-1,1-DİFOSFONİK ASİT (HEDP)

HEDP MOLEKÜL YAPISI

HEDP-AMBALAJ

HEDP AMBALAJ 290 Kg

Ürün Belgeleri
1-HİDROKSİETİLİDEN-1,1-DİFOSFONİK ASİT (HEDP) ANALİZ SERTİFİKASI

1-HİDROKSİETİLİDEN-1,1-DİFOSFONİK ASİT (HEDP)

 

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) Nedir?

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) Molekül Formülü; C2H8O7P2

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) Molekül Ağırlığı; 206,027 g/mol

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) Kimyasal Adı; 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP)

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) CAS Numarası; 2809-21-4

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) ile kullanılan eş anlamlı isimleri;

 • Etidronik Asit
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit
 • HEDP
 • HEDP(A)
 • HEDPA
 • Hidroksietiliden Difosfonik Asit
 • 1-Hidroksietiliden Difosfonik Asit
 • 1-Hidroksietan-1,1-difosfonik Asit
 • 1-Hidroksietilidenedi(fosfonik asit)
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-bis-(fosfonik asit)
 • Etan-1-Hidroksi-1-Difosfonik Asit
 • 1-Hidroksi-1,1-Difosfonat
 • Oksietilidenedifosfonik Asit

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) ticari olarak HEDP olarak kısaltılmıştır. Ve genel olarak bu HEDP olarak sanayide ve halk dilinde ismi HEDP olarak bilinmektedir. Bazı kesim tarafından ise Etidronik Asit olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) fosfonatların kimyasal yapısına sahip asidik aynı zamanda organik olan genellikle sanayi sınıfı olarak değerlendirilen su arıtma kimyasalıdır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) molekülü 2 tane klasik fosfonik asit (H2PO3) grubu yapının altında ve üstünde asidik fosfonat grubu 4 reaktif hidroksil grubu(OH), fosfor, hidrojen ve Oksijen bağlanması ile oluşur.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), asidik fosfonat kimyasalı olarak, endüstriyel fabrika ve santral proseslerinde kireç oluşumunu önlemek maksadıyla, kenetleme yada kenetleyici kimyasal maddesi olarak işlev görür. 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) bu gibi endüstriyel proseslerde, pas önlemek amacıyla korozyon inhibitörü olarak aktiflik gösterir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), metal iyonlarının etkisini indirgemek ve bu metal iyonları pasifize etmek amacıyla Cu(Bakır, Zn(Çinko), Fe(Demir) ve Ca(Kalsiyum) iyonları ile kompleks moleküller oluşturan ve aynı zamanda Cl(Klor) stabilitesi nedeniyle polifosfat ve diğer fosfonat aileleri arasında benzersiz bir kimyasal maddedir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) oksitlenmiş maddeleri bu metallerin yüzeyinde çözebilir. 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) optimum çalışma sıcaklığı 250 °C de en uygun kullanım miktarı ve mükemmel korozyon oluşumunu engelleyici etkileri vardır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) stabilize edici bir ajan görevi vardır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) Üretimi Nasıldır?

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) genellikle %60 lık sulu çözelti haliyle Endüstriyel çözelti olarak üretilmektedir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) üretimi için 2 farklı yöntem vardır. Bunlardan 1 tanesi fosforöz asit(H3PO3) ile Asetik Anhidritin(CH3CO)2O reaksiyona girmesi ile oluşur ve bunun kimyasal denklemi aşağıdaki gibidir.

2H3PO3 + (CH3CO)2O 》C2H8O7P2(HEDP) +CH3COOH

Burada yan ürün olarak Asetik Asit(CH3COOH) oluşmaktadır. Bu yöntemi Amerika’daki bazı üreticiler kullanmaktadır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) genellikle %60 lık sulu çözelti haliyle Endüstriyel çözelti olarak üretilmektedir.

Buzlu Asetik Asit(CH3COOH) ve Fosfor Triklorür’ün reaksiyonu sonucu 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) üretilmektedir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) üretimine istinaden reaksiyon denklemi aşağıdaki gibidir.

CH3COOH+2PCl3+5H2O》C2H8O7P2(HEDP) + 6HCl

Burada yan ürün olarak Hidroklorik Asit(HCl) üretilmektedir. Bu yöntemi genel olarak Çin’li üreticiler kullanmaktadır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), hafif bir kokuya sahiptir. Alkoller ve Organik çözücülerde serbestçe karışabilmektedir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), 1 den daha düşük bir pH değerine sahip güçlük asidik özelliği vardır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), genellikle fiziksel olarak, berrak renksiz bir sıvı solüsyon olarak veya soluk sarı renkte sulu solüsyon olarak bulunur ya da daha yüksek saflıkta kristal toz şeklinde olur.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) sulu çözeltisindeki aktif içerik %60 iken, kristal toz formundaki 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) aktif içeriği %90 üzerindedir. Yani saflık düzeyi daha yüksektir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) suda çözünebilir bir kimyasaldır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) kararlıdır. Oksitleyici ajanlarla uyuşmaz.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) İnsan Sağlığına Etkileri Nasıldır?

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) ciddi derece cilt yanıkları ve göz hasarına neden olabilir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) göze temas etmesi durumunda, ciddi derecede gözlerde problem yaratabilir. Bunun için bol su ile yıkanmalı ve kontakt lens kullanılıyorsa çıkarılmalıdır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) ile uygulama yapmadan önce kişisel koruyucu malzemeler, eldiven, gözlük, maske ve vücut koruyucularının aktif bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) Depolaması Nasıl Yapılır?

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) 250 veya 290 Kg plastik bidonlarda veya 1450 Kg IBC ile ambalajlanır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) aynı zamanda Kristal toz formu 25 Kg lık torbalarda da paketlenebilir. Bunlar müşteri gereksinim ve taleplerine göre değişmektedir.

Soğuk hava şartlarının katı olduğu bölgelerde 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) katı formu kullanılır. Bunun nedeni, sıvı formdaki 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) nin donmasından kaynaklanmaktadır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) Güneş ışığını doğrudan gören alanlarda ve oda sıcaklığından yüksek sıcaklığa sahip yerlerde depolanmamalıdır. Bu gibi yerlerde depolanması sonucunda 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) aktif maddesi bozunma yaşayacak ve etkisi düşecektir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) gölge olan bir depolama alanında kuru yerde 10 ay süre ile muhafaza edilebilir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), bir çoğu toprak metal iyonları olan Fe+2, Mg+2, Ca+2, Pb+2 ve Ba+2 ile yüksek düzeyde kenetlenme yapmaktadır. Oksitlenmiş materyalleri bu metal iyonları üzerinde iyi bir şekilde çözmektedir. 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) su arıtma sistemlerinde kullanılan diğer kimyasal maddelerle çok iyi etki yaratmaktadır. Ve bu arıtma kimyasalları ile sinerjisi çok güçlüdür.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), içindeki klor oldukça kararlı olduğundan dolayı yüzme havuzlarında leke önleme amacıyla mükemmel uyumluluk içindedir. Ve 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), bu alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), geniş bir sıcaklık ve pH aralığında, mesela CaCO3 ve diğer metal bileşiklerinin kireçlenme yapması ve çökelmesini önlemek amacıyla iyi bir ayırıcı madde olarak, dengeleyici olarak kullanılmaktadır.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), genel olarak endüstriyel su arıtma sistemlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), farmakolojik sektörde, yüksek saflıktaki ürünü bazı formüllerin üretiminde kullanılmaktadır.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP)’nin ticari alanda 3 temel fonksiyon olarak en çok kullanıldığı alan olan, su arıtma sektöründe demir ve manganez oksitler gibi ağır metal iyonlarını ve su malzemelerini renklendirme işlevi görür. Tuzdan arındırma işleminde ölçekte inhibisyon yapma özelliği vardır.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), kazanlarda, klima cihazlarında ve enerji santrallerinin soğutma kulelerinde, bazı sıcak işlem olan fabrikaların ısıtma/soğutma kulelerinde kireç oluşumunu önleyen inhibe edici madde olarak kullanılmaktadır.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), Hidrojen Peroksit gibi ağartıcı, oksitleyici maddelerin parçalanmasını önleyebilir.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) ayrıca Belediyelerin su arıtma tesislerinde, kişisel bakım ürünlerinde, sabun koruma maddelerinde kullanılan tek fosfonat grubu olduğu bilinmektedir.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), uygun saflıktaki çözeltisi içme suyu katkı maddesi olarak onaylanmış ve kullanılmaktadır.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP), bar sabunları ve şampuanlar gibi kişisel bakım ürünlerinde koruyucu olarak kullanılan fosfonat grubudur.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) en büyük tek uygulaması endüstriyel su arıtma ve tedavi uygulamalarıdır.
 • 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) elektrik santrallerinin soğutma sularında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Saç açıcı Hidrojen Peroksit bazlı oksidanların üretiminde formülasyonun uygulanması sırasında veya öncesinde şişmesini engellemek için kullanılır.
 • Petrol Ve Doğalgaz kuyularında hazırlanan asitleştirme çözeltilerinin imalatında kullanılan fosfonat grubundadır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) fiyati yeni bir 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) üretim tesisinin kurulması ile kısa vadeli bir düşüş sergiler. Rekabet makul düzeye geldiğinde eski seviyeye ulaşmaktadır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) fiyatları, bu kimyasalın kullanım alanında yeni bir alan meydana gelmesi ile fiyatlar artmaktadır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) fiyatları, 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) üretiminde kullanılan kimyasalların, girdilerin fiyatlarının artması ile zamlanmaktadır.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) fiyatı, çok uzun süreden bu yana stabil bir artış ile yükselişini sürdürmektedir.

1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) fiyatı üretim yöntemindeki maliyetlere göre değişmektedir. Fosfor Triklorür (PCl3) kullanılan yöntemde maliyetler daha düşük olduğundan dolayı 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) fiyatı da düşüktür. Fakat buradaki yan ürünün fiyatı da düşüktür. Bu nedenle yan ürün olarak Asetik Asit(CH3COOH) üretimi yapılan sistemde 1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit (HEDP) fiyatı bir birini dengeleyebilir.

1-HİDROKSİETİLİDEN-1,1-DİFOSFONİK ASİT (HEDP) Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.