Paylaş •  

 

Sitrik Asit Anhidrat

SİTRİK ASİT ANHİDRAT MOLEKÜL YAPISI

SİTRİK ASİT ANHİDRAT AMBALAJ

SİTRİK ASİT ANHİDRAT AMBALAJ 25 Kg
Ürün Belgeleri
SİTRİK ASİT ANHİDRAT ANALİZ SERTİFİKASI

Sitrik Asit Anhidrat Nedir?

Molekül Formülü (Sitrik Asit Anhidrat); C6H8O7

Molekül Ağırlığı; 192,124 g/mol

Kimyasal Adı; Sitrik Asit Anhidrat

CAS Numarası; 77-92-9

Doğal olarak oluşabilen meyve asididir. Ticari olarak bir karbonhidrat substratının fermantasyonu ile üretilir. Sitrik Asit Gıdalar, içecekler, ilaçlar ve teknik uygulamalarda en çok kullanılan organik bir asit ve pH kontrol maddesidir.

İsmini narenciye gibi yani limon gibi bir meyveye benzeyen latince isimden alır.

Sitrik Asit Anhidrat bir trikarboksilik asittir. Ve hemen hemen tüm bitki ve hayvanlarda küçük miktarda bulunur.

Toksik değildir ve reaktivitesi düşüktür. Sitrik Asit, trikarboksilik asit döngüsünün büyük bir bölümünü oluşturur bundan dolayı enerjiyi artırmasına yardımcı olur.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Sitrik Asit
 • Sitrat
 • 77-92-9
 • 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilik asit
 • Susuz Sitrik Asit
 • 2-Hidroksimetrikarbonik Asit
 • 3-Karboksi-3-hidroksipentan-1,5-dioik asit
 • P-Hidroksitrikarbalilik Asit
 • Sitrat İyon
 • %99 Sitrik Asit
 • Susuz sitrat

Sitrik Asit Anhidrat Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Susuz bir Asittir.

Renksiz ve beyaz görünümdedir.

Kristalimsi veya toz formda bulunur.

Güçlü asidik bir yapıya sahiptir.

Eter içinde az çözünür. Sitrik Asit Anhidrat etanolde iyi çözünür. Yaklaşık %96 oranında çözünür.

Biyolojik olarak tamamen parçalanabilir. Suda çözünür. Kokusuz bir kimyasal özelliğe sahiptir.

Yoğunluğu 1,66 g/cm3 (20 °C) tür.

Kaynama noktası 310 °C dir.

Erime noktası 153 °C dir.

pH değeri yaklaşık 3.5 tur.

Üretimi Nasıl Yapılır?

Sitrik Asit üretimi ticari olarak ilk limon suyundan üretildi. Daha sonra gliserolden sentezlendi. Maliyet avantajından dolayı daha sonra simetrik olan dikloroaseton da sentezlendi.

Sitrik Asit daha sonraları bir sentetik kimyasaldan başka yollarla da üretimi yapılmaya çalışıldı fakat rekabetçi bir fiyat sağlanamadı.

Daha sonralarda şeker ve inorganik tuz içeren maddelerde sitrik asit oluştuğu tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak 2.5-3.5 luk bir başlangıç pH ında, şekerler ve tuzlar içeren bir ortam çoğaldığı kanıtlanmıştır. Ve endüstriyel üretimin şartlarını sağladığı tespit edilmiştir.

Bu kimyasalı üretimi için birçok mikroorganizma kullanılabilir fakat, Aspergillus Niger fermantasyon yöntemi sanayi için en uygun Sitrik Asit üretim yöntemidir.

Üretiminde, suşlardaki kayıplardan dolayı verim %70 i aşmamaktadır. Üretiminde teorik verim 100 gr sakaroz başına 112 gr sitrik asit anhidrattır.

Nasıl Depolanır?

Sitrik Asit depolaması 25 kg lık polietilen torbalara ambalajlanır. Sitrik Asit üretimden sonra 3 yıl saklanabilir.

Sitrik Asit Monohidrat ile Sitrik Asit Anhidrat Arasındaki Fark Nedir?

Sitrik Asit Anhidrat İle Sitrik Asit Monohidrat arasındaki en büyük fark, Anhidrat susuz formdadır. Oysa sitrik asit monohidrat sitrik asit’e bir su molekülünün bağlanması ile oluşur.

Sitrik Asit sıcak su ile kristalleştirme işlemi ile bünyesindeki suyu kaybeder. Bu sayede susuz sitrik asit oluşur. Sitrik asit monohidrat soğuk su ile kristalleştirme yapılır. Bu nedenle bünyesindeki su bağlı bir şekilde kalır. Her 2 formda aynı sıcaklıkta kristalleşmektedir.

Anhidrat yoğunluğu sitrik asit monohidrat yoğunluğundan daha yüksektir. Sitrik asit monohidrat mol kütlesi anhidrat mol kütlesinden daha fazladır. Her ikisi de aynı sıcaklıkta kaynama noktasına sahiptir. Fakat anhidrat erime noktası daha yüksektir.

Sitrik Asit Döngüsü

Sitrik Asit döngüsü üniversitelerde detaylı bir şekilde öğretilmektedir. Lakin, öğrenciler sitrik asit döngüsünün önemini tam olarak anlayamamaktadır.

Asetil-CoA, nişasta, protein ve lipit gibi maddelerin parçalanması sonucu oluşmaktadır. Asetil-CoA bir Koenzim A parçacığına bağlı Asetil grubundan  oluşmaktadır. Koenzim A, fosfat kollarından çıkan iki yan zincir topluluğuna sahip ADP atomuna sahiptir. Asetil grupları yan zincirlerin sonuna eklenmektedir. Sitrik Asit döngüsünde uzanan zincirler boyunca, Koenzim A, asetil gruplarının taşıyıcısı görevi üstlenmektedir.

Sitrik Asit döngüsünde su ayrılması ile turunçgil ekstraktı döngüsünü yönlendiren canlılıklar atılmaktadır. Asetil-CoA’nın metabolik yolda çıkarılmasını sağlayan en yaygın yöntem, piruvat dehidrojenaz multienzim kompleksinin yardımı ile gerçekleşmektedir.

Şekerleme Üretiminde Kullanımı Nasıldır?

Şekerleme üretimi sırasında elde edilen üründen optimum düzeyde faydalanabilmek için ekşi tat ile tatlı tat arasında çok iyi uyum olması gerekmektedir. Sitrik asidin ekşi tat özelliği şeker veya şekerleme üretimi aşamasında ürünün tatlılık özelliği ile çok iyi uyum sağlamaktadır.

Bununla birlikte şeker üretiminde kullanılan yüksek yoğunluğa sahip tatlandırıcıların istenmeyen tatlarını maskelemeye yardımcı olarak mükemmel lezzet vermektedirler. Şekerleme ve sert şeker üretiminde istenmeyen tatları baskılamak için bazı asit kombinasyonları kullanılır.

Bu asit kombinasyonları aşağıdaki gibidir;

Bu tarz asırlık düzenleyici veya ekşi tat lezzeti katmak için kullanılan hammaddeler kullanıcının talebine göre değişebilir. Bunun nedeni organik hammadde olması ya da sentetik bir hammadde olması ile alakalıdır.
Sitrik asit ve laktik asit fermantasyon ile üretilmesinden kaynaklı, hassas kullanıcıların talebine göre tercih edilebilir. Lakin malik asit petrokimyasal türevli sentetik üretim yöntemine sahiptir.

Sitrik Asit Anhidrat Nerelerde Kullanılır?

 • Alkollü içeceklerde asitliği sağlar ve tampon özelliği gösterir. pH düzenlemesi yapar.
 • İlaç sektöründe efervesan tablet üretiminde tartarik asit ile birlikte kullanılarak nemden korunmaktadır.
 • Sporcuların enerji içeceklerinin üretiminde kullanılır. Lezzet vermek amacıyla üreticiler kullanır.
 • Çay ve Kahve imalatında kullanılır.
 • Meyve suyu içeceklerinde kullanılır. Asitlik düzenleyici olarak kullanılmaktadır.
 • Kişisel bakım ürünlerinde, şelat melat iyonlarının oluşturulmasında kullanılır. Bu kişisel bakim ürunleri; deodorantlar, parfümler, saç bakımı, ağız bakımı, cilt bakımı sabun ve banyo ürünleridir.
 • Bulaşık yıkama kimyasallarında, endüstriyel temizlik kimyasallarında, çamaşır yıkama kimyasallarında, yüzey bakım kimyasallarında kıvam vermek için kullanılır.
 • Endüstriyel uygulamalarda, yapıştırıcıların imalatında, zirai ilaçlar ve gübrelerin imalatında, inşaat malzemeleri üretiminde, mürekkep, boya ve kaplama sektöründe, metal yüzey işlemlerinde, petrol çıkarma işlemlerinde, Cevher madenciliğinde ve rafineri işlerinde, kağıt sektöründe, plastik ve polimer imalatında, Tekstil ve deri sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Yaraların tedavisi için üretilen antiseptik hidrojel üretiminde pH dengelemek için kullanılır.
 • Şekersiz tatlandırıcı imalatında tat değiştirmek istersek sitrik asit kullanabiliriz.
 • Gıdaların dondurularak kurutulması sırasında enzimatik esterleşmenin önüne geçmek için koruyucu özelliğinden faydalanılır.
 • Sitrik Asit Anhidrat, klinik beslenme ürünlerinin imalatında, Gıda takviyelerinin imalatında, Tıbbi cihazlarda uygulama yapmak amacıyla ve eczacılık ürünlerinde kullanılmaktadır.
 • Evcil hayvan yemlerinin üretiminde kullanılmaktadır.
 • Şekerleme ürünlerinin ana yapısı glikozdur. Fakat son zamanlarda şeker endüstrisinde glikoz azaltmak için farklı formülasyonlar denenmektedir. Şekerleme üretiminde önemli olan lezzet kombinasyonunun sağlanmasıdır. Organik Asitler lezzet modifikasyonu için çok uygundur.

Sitrik Asit döngüsünün tepkime başlıkları aşağıdaki gibidir.

 1. Sitrat Sentezi
 2. Acontinase
 3. İzositrat Dehidrojenaz
 4. Alfa-Ketoglutarat Dehidrojenaz
 5. Suksinil-CoA Sentezi
 6. Suksinat Dehidrojenaz

Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Sitrik Asit Anhidrat Fiyatı hammaddelerdeki artışa paralel olarak artmaktadır. Fiyatlar her yıl düzenli bir artış ile yükselmektedir.

Sitrik Asit Anhidrat fiyatı, Sitrik Asit kullanım alanlarının artması ile paralel olarak artmaktadır.

Sitrik Asit Anhidrat fiyatı, yeni üretim tesislerinin ortaya çıkması ile kısa bir süre artış sağlasa da fiyatı stabil bir düzeye oturmaktadır.

Sitrik Asit Anhidrat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.