DERİ SEKTÖRÜ

Deri sektöründe kullanılan kimyasallar bir kaç grupta toplanmaktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.

 1. Deri Finisaj Kimyasalları
 2. Deri Bronzlaşma Ajanları
 3. Deri Boya Kimyasalları
 4. Deri sektöründe Su arıtma Kimyasalları

 

 1. Deri Finisaj Kimyasalları

Deri finisaj kimyasallarının uygulama alanlarından bir tanesi, deri üzerinde bulunan kusurların, örneğin; çizikler, marka işaretleri gibi istenmeyen uygunsuzlukların giderilmesi için kullanılan dolgu kimyasalları bulunmaktadır.

Deri finisaj kimyasalları içerisinde en yaygın kullanılanlar, derinin korunmasını sağmayan aynı zamanda modern ve teknik olarak gelişmiş bir şekil veren kimyasallar kullanılmaktadır.

Deri finisaj kimyasalları içerisinde en önemli olanlardan bir tanesi yüksek performanslı ve sofistike PU dispersiyonlar sayesinde gerçekleştirilir. Derinin taban ve üst katlarında kullanılmasıyla yüksek performanslı, geniş bir özellik bileşimi ile tüm derilere ve gereksinimlere uyacak şekilde bir araya gelmesi sonucu mükemmel kimyasal etki ortaya koyan kimyasallar bulunmaktadır.

Deri kaplama, yüzey kaplama, yapıştırıcılar ve ahşap yüzeyler gibi birçok farklı endüstriler için eksiksiz ve çok taraflı akrilik emülsiyon kimyasalları kullanılır.

Bu Kimyasallar aşağıdaki başlıklarda toplanabilirler;

 • Reçineler
 • Laklar
 • Protein Bağlayıcılar
 • Düzenleyiciler
 • Yardımcılar
 • Köpük bitirme kimyasalları
 • Bileşikler
 • Pigmentler
 • Anilin Çözümleri

Deri finisaj işlemlerinde kullanılan reçineler aşağıdaki gibidir;

 • Sulu Butadien Dispersiyonlar
 • Sulu Poliakrilat Dispersiyonlar
 • Sulu Katyonik Dispersiyonlar
 • Organik Poliüretan Çözeltiler
 • Sulu Kayonik Çözeltiler

Deri Finisaj işlemlerinde kullanılan Laklar aşağıdaki gibidir;

 • Solvent seyreltilmiş NC lakeleri
 • Su ile inceltilen NC vernikler
 • Suyla çözülebilen NC vernikler
 • Çözücü ile seyreltilebilir CAB lakeler
 • Suda inceltilebilir CAB lakeler

Deri Finisaj işlemlerinde kullanılan Protein Bağlayıcılar aşağıdaki gibidir;

 • Protein Bağlayıcılar
 • Katyonik Protein Bağlayıcılar

Deri Finisaj işlemlerinde kullanılan düzenleyiciler aşağıdaki gibidir;

 • Solvent bazlı duyu modifiye ediciler
 • Su bazlı duyu modifiye ediciler

Deri Finisaj işlemlerinde Yardımcı Kimyasallar Aşağıdaki gibidir;

 • Mum Emülsiyonları
 • Katyonik Balmumu Emülsiyonları
 • Yağ Çözeltileri
 • Katyonik Yağ Emülsiyonları
 • Dolgular
 • Katyonik Doldurucular
 • Pemetre Edici Kimyasallar
 • Çapraz Bağlayıcılar

Deri Finisaj işlemlerinde Köpük Bitirme Kimyasalları;

 • Sulu Alifatik Poliüretan Reçineler

Deri Finisaj işlemlerinde Kullanılan Kimyasallar;

 • Sulu reçine sıkıştırıcıları
 • Sulu katyonik polimere kompaksiyonları

Deri Finisaj işlemlerinde kullanılan reçineler;

 • Sulu pigment aralığı (Kazein içerenler)
 • Sulu Katyonik Pigment aralığı
 • Sulu Pigment aralığı (Kazeinsiz)

Deri Finisaj işlemlerinde kullanılan anilin kimyasalları;

 • Sıvı metal kompleks boyalar serisi, çözücü ve suyla seyreltilebilir
 • Konsantre metal kompleks boyaları aralığı solvent ve su ile seyreltilebilir