Paylaş •  

 

Payet Kostik

PAYET KOSTİK MOLEKÜL YAPISI
PAYET KOSTİK AMBALAJ 25 Kg

Ürün Belgeleri

PAYET KOSTİK ANALİZ SERTİFİKASI

Payet Kostik Nedir?

Molekül Formülü (Payet Kostik): NaOH

Molekül Ağırlığı: 39.997 gr/mol

Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit

CAS Numarası:1310-73-2

Asitleri nötralize etmek amacıyla ve sodyum tuzları oluşturmak için kullanılan son derece kostik bir sıvıdır. Kostik Soda çok yönlü bir alkalidir. İnorganik organik bir kimyasaldır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Sodyum Hidroksit
 • Kostik Soda
 • 1310-73-2
 • Sodyum Hidrat
 • Caustic Soda Flake
 • NaOH
 • Kostik Soda Çözeltisi
 • Pul Kostik

Üretimi Nasıl Yapılır?

Hemen hemen tüm kostik soda üretimi üç hücre tipinden birisi kullanılarak sodyum klorür çözeltisinin elektrolizi ile üretilir. Bu elektroliz işlemi sayesinde her 1 ton klor için 2.25 ton %50’lik kostik soda üretilir.

Sıvı sodyum hidroksitin içinde bulunan su içeriğinin %0.5-%2.0 olana kadar buharlaştırılması ile elde edilir. Kısacası katı sodyum hidroksit diyebiliriz.

Ambalaj ve Depolaması Nasıl Yapılır?

Genellikle % 98 konsantrasyonda bulunmaktadır. Bunun yanında sıvı Sodyum Hidroksit %48’lik olarak bulunmaktadır.

25 kg’lık polietilen ambalajlarda paketlenir. Yağmur, su ve nem olmayan ortamlarda depolanmalıdır. Bu sayede sıcaklık farkından dolayı erime gibi durumlarla maruz kalması engellenmiş olur.

Bazı firmalar yerli üretim gerçekleştirmektedir. Ama bu kimyasal maddenin birçoğu yurtdışından gelmektedir.

İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Payet Kostik insanlara temas etmesi durumunda korozif etkiye sahiptir. Dumanı solunması durumunda üst solunum yollarına ve akciğerlere zarar verebilir.

Gözlere temas etmesi durumunda mukoza zarının ciddi yanmasına neden olur.

Payet Kostik gazının metallerle teması halinde yanıcı Hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. Bu kaplar ısıtıldığında patlayabilir.

Yanıcı bir kimyasal değildir. Fakat su veya asitler ile nötralize edilmesi durumunda ısı açığa çıkarmaktadır. Yani reaksiyon egzotermiktir.

Payet Kostik Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Beyaz renkli pullu bir görünüme sahiptir. Sudan daha yoğun bir yapıya sahiptir. Cilde temas etmesi durumunda ciddi derecede tahriş edebilir. Payet Kostik toksik bir kimyasaldır.

Cilt ve metaller için aşındırıcı özelliğe sahiptir. Payet kostik kuvvetli derecede kostik ve higroskopik yapıya sahip kimyasaldır.

Hava ile temas etmesi durumunda karbondioksit emerler bununla birlikte sodyum karbonat oluştururlar.

Beyaz ortagonal kristaller formundadır. Kokusuz bir kimyasaldır.

Kaynama noktası 1388 °C dir.

Erime noktası 388 °C dir.

Payet Kostik çözünürlük olarak suda kolayca çözünür. Etanolde serbestçe çözünür. Genel olarak 20 °C deki sıcaklıkta 109 g/100 mlt dir.

Payet Kostik yoğunluğu 25 °C deki sıcaklıkta 2.13 gr/cm3 tür.

Yanıcı özelliğe sahip değildir. Isıtıldığında ayrışarak toksik duman yaymaktadır.

Peyet Kostik Kullanım Alanlarının İncelenmesi

Alkali-Klor üretim zincirinde, tuz ve su içeren bir çözelti içerisinden elektrik akımı geçirilerek elektrolizle dayanmaktadır.

Elektroliz ile Tuz ve Su moleküllerinin kırılması ile başlar ve daha sonra kostik soda, klor ve hidrojen molekülleri halinde yeniden toplanmaktadır.

Buradaki kostik soda üretiminde 1 ton klor başına 1.12 ton kostik soda üretimiyle sonuçlanmaktadır.

Kostik Soda çeşitli organik kimyasal ürünlerin üretimi için kimyasal reaktiftir. Bunlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Payet Kostik (Kostik Soda) kullanım alanları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

 • Yaklaşık %5 kullanım alanı su arıtma sektörüdür.
 • Payet Kostik (Kostik Soda) kullanım alanlarından yaklaşık %12’sı inorganik kimyasalların üretimidir.
 • Yaklaşık %14’ü Alüminyum endüstrisinde kullanılmaktadır.
 • Yaklaşık %14’ü kağıt ve kağıt hamuru imalatında kullanılmaktadır.
 • %15’i sabun ve tekstil sektöründe kullanılmaktadır.
 • %17’si organik kimyasalların üretim sürecinde kullanılmaktadır.
 • Diğer sektörlerdeki kullanım oranı %23’tür.

Süt Üretim Tesislerinde Payet Kostik Kullanımı Nasıldır?

Süt üretim tesislerinde hijyen ve sanitasyon çok önemlidir. Elde edilen süt ve süt ürünlerinin kaliteli bir şekilde üretimden çıkması için sütlerin depolandığı tanklar, süt pişirmesi yapılan kazanlar ve kullanılan ekipmanların temizliği ve bazı mikroorganizmaların inhibe edilmesi için payet kostik (kostik soda) bazı kimyasallarla modifiye edilerek temizleme işlemlerinde kullanılır.

Çok güçlü alkali özelliğe sahip olmasından dolayı süt işleme tesislerinde, ısıtma kazanlarında biriken protein tabakalarının temizlenerek bu ekipmanların sterilize edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda kalay, çinko ve alüminyum metaller için aşındırıcı özelliğe sahiptir.

Payet Kostik Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Bu kimyasalın en büyük vazgeçilmez özelliği Nötralize edici etkisidir. Bu sayede çevredeki asit kirliliğini ve fazlalığını gidermek için bu etkisinden faydalanılarak kullanılmaktadır. Asitliği gidermek asit atıklarını ve yıkama gazlarını nötrlemek için ideal bir kimyasaldır.
 • Alkali bir kimyasal olduğundan asitlere karşı olan bir kimyasaldır. Bu sebeple asitleri nötralize etmektedir. Nötralizasyon reaksiyonlarında tuz ve su üretilmektedir.
 • Gaz emisyon sistemleri, Payet Kostik (Kostik Soda)’lerin alkali özelliklerini kullanmak için tasarlanmış, hava kirliliği kontrolünü sağlamak için kullanılan cihazlardır. Bu sayede asitlerden oluşan asit gazlarını nötralize eder ve bacalardan çıkan emisyon gazlarının çevreyi kirletmesi engellenmiş olur.
 • Bunun yanında metal kaplama imalatı yapılan tesislerde çıkan atık sular, belediye kanalizasyonlarına deşarj edilmeden önce arıtılması gereken çözünmüş, ağır metal konsantrasyonları içerir. Çözünmüş olan bu ağır metaller, Payet Kostik (Kostik Soda) eklenerek çözünmeyen metal hidroksit bileşikleri oluşturarak çevreden kontrollü bir şekilde uzaklaştırılmaktadır.
 • Mayınlardan asit drenajını nötralize etmek için kullanılmaktadır. Madencilik faaliyetleri sırasında  kükürt içeren mineraller çıkarılması sırasında hava ve su ile temasa geçtiğinde asit ile reaksiyona girer. Bunun sonucunda zararlı diğer kimyasal bileşenler serbest bırakılmaktadır.
 • Bundan kaynaklı asit madeni drenajları çevre için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Düşük asit drenaj kaçaklarının nötrleştirilmesinde ve yüksek manganez içeriğine sahip akışların artırılmasında kullanılmaktadır.
 • Endüstriyel sabunların ve özel sabunların üretiminde kullanılmasının yanında deterjanların üretim sürecinde de çok önemli bir role sahiptir. Gelişmekte olan ülkeler Kostik Soda kullanımında çok büyük talebe sahiptir.
 • Krem formundaki bulaşık deterjanı üretiminde kullanılır.
 • Alkali yapıdaki sıvı bulaşık deterjanı imalatında, HEDP ve doğrusal yapıya sahip amin oksit ile birlikte kullanılır. Bu gibi sıvı bulaşık deterjan imalatında izopropil alkol çözücü olarak kullanılır.

Kullanım Alanları Bölüm 2

 • Çünkü; Özel sabunlar, fırınları temizlemek için kullanılan sabunlar, yiyecek hazırlama ekipmanları, bulaşık makineleri için daha etkili deterjanlar, metal temizleme, zemin temizleme, boya dökümcüler, sıvı sabunlar ve şampuanların imalatında kullanılmaktadır.
 • Pamuklu kumaşların üretiminde liflerin boyayı emmesi için kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde Kostik Soda ile işlenen pamuğun Dünya piyasasındaki pamuğun %90’ı olduğu düşünülmektedir.
 • Aynı zamanda gıda endüstrisinde hayvansal ve bitkisel yağların rafine edilmesinde Payet Kostik (Kostik Soda) başlıca işlev görmesi, yağ asitlerinin çıkarılması, sebze ve meyvelerin sokulmasının yanında sodyum fenolatın antiseptik üretiminde ki kullanım alanlarında bulunmaktadı Bu sayede Aspirin (Asetil Salisilik Asit üretir)
 • Kâğıt hamuru endüstrisi, alüminyum endüstrisinde üretim süreçleri de en çok kullanım alanlarıdır.

Payet Kostik Kullanım Alanları Bölüm 3

 • Belediyelerin atik su arıtma tesislerinde kostik Soda kullanılır.
 • Sanayi kullanım alanları arasında, yapıştırıcılar ve dolgu macunu bulunmaktadır.
 • Poliüretan kopükler belli bir kullanımdan sonra veya bazı şartlarda atık durumuna dönüşür. Bu poliüretanların geri dönüşümü için bazı glikoller ve katalizör olarak Sodyum Hidroksit kullanılır.
 • Adsorbanlar ve emici kimyasalların imalatında payet kostik kullanılmaktadır. Haşere öldürücü olmayan tarım kimyasallarının imalatında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Ağartma maddelerinin imalatın kullanılmaktadır.
 • Madenlerdeki filtrelerin asit ünitelerinde temizleme amacıyla kullanılır.
 • Korozyon inhibitörleri ve anti ölçekleme maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Hayvancılık sektöründe bazı durumlarda  samanların sindirilmesi zor bir durumdur. Bu gibi alanlarda samanın sindirilmesini kolaylaştırmak için işlenmesi gerekir. Samanların sodyum hidroksit çözeltisi içerisinde ıslak yöntem ile işlenmesi ile sindirilmesi kolaylaştırılır.

Kullanım Alanları Bölüm 4

 • Köpük kesici kimyasalların imalatında kullanılmaktadır. Bitirme ajanları ve alev geciktiricilerin imalatında pH düşürücü olarak kullanılmaktadır.
 • Yiyecek ve içecek sektöründe sanitasyon kimyasallarının imalatında kullanılmaktadır.
 • Yağlı alanların temizliği yüksek pH özelliği gerektiren kimyasal ürünler ile gerçekleştirilir. Yüksek pH özelliğine sahip temizlik maddelerinin imalatında payet kostik kullanılmaktadır.
 • Elektrik ve elektrik ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Atık su arıtma sektöründe arıtma işlemlerinde pH ayarlamak için payet kostik kullanılmaktadır.
 • Bazı reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılmaktadır.
 • Kaplama sektöründe metal yüzeylerde daha temiz ve pürüzsüz bir yüzey elde edebilmek için kullanılan bir kimyasaldır.
 • Ev temizlik ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Atık kağıt hamurlarının ağartılması işleminde kullanılmaktadır.
 • Pamuk ve sentetik lifleri işlemek için kullanılan kimyasal payet kostiktir.
 • Tekstil endüstrisinde yıkama ve ağartma işlemlerinde kullanılmaktadır.
 • Endüstriyel ekipmanlardan olan, ısı esanjörleri, kondansatörler, ısıtıcılar pompalar ve hava tahliye ekipmanlarının temizliği için önemli bir maddedir.
 • Alüminyum yüzeylerin temizlenmesi için korozyon inhibitörü gibi etkileri olan Kalsiyum Klorür ile birlikte kullanılır. Bu uygulamada %50 lik sulu çözeltisi kullanılır.
 • Metal yüzeylerin korozyona uğramasını engellemek ve metal yüzey üzerindeki pas tabakasının giderilmesi için Trietanolamin ile birlikte kullanılmaktadır. Burada kullanılan trietanolamin %85 lik veya %99 luk olabilir.
 • Yapı Teknolojisinin gelişmesi ile büyük inşa süreçlerinde beton prizinin (betonun dönme süresi) 60-80 düzeylerine ulaşması gereklidir. Beton sektöründe priz geciktirici kimyasal üretimi sırasında polimerizasyon çözeltisi içerisine Sodyum Hidroksit eklenerek çözelti pH 5-6 düzeyine eklenerek reaksiyon gerçekleştirilir.
 • Alüminyum döküm tavalarında döküm işleminden sonra Alüminyum çapaklar kalmaktadır. Bu çapakların temizlenmesi için Payet Kostik kullanılır. Genel olarak yerli kostik kullanılır. Bunun nedeni yerli kostik daha etkilidir. Farklı ülkelerin kostiklerinin kullanılması sonucunda kullanım oranı artmaktadır. Burada önemli olan konu ise fiyat/performans konusudur.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fiyat olarak payet kostik üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatları ile doğru orantılıdır.

Tuz fiyatı arttıkça Payet kostik fiyat olarak artacaktır.

Fiyatlar payet kostik üretimi yapan firmaların sayılarına bağlı olarak değişir. Yeni bir üretim tesisi kurulması durumunda payet kostik fiyatları kısa süreli düşüş yaşayacaktır. Fiyatlar zamanla stabil düzeye ulaşacaktır.

Uzun yıllardan bu yana sanayinin gelişmesi ile fiyatlar artış göstermiştir. Bu sayede sanayinin gelişimi ile doğru orantılı diyebiliriz.

Fiyatlar, payet kostik satışı yapan firmaların stoklarına bağlı olarak değişir. Stoklar arttıkça fiyatlar artacaktır. Dolayısı ile bu kimyasalların fiyatları toptancıların politikalarına da bağlıdır.

Payet Kostik Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.