Paylaş •  

 

Akrilamid

AKRİLAMİD AMBALAJ

Ürün Belgeleri

AKRİLAMİD ANALİZ SERTİFİKASI

Akrilamid Nedir?

Molekül Formülü (Akrilamid): C3H5NO

Molekül Ağırlığı: 71.08 g/mol

Kimyasal Adı: 2-Propenamid

CAS Numarası: 79-06-1

Poliakrilamid hammaddesi olarak kullanılır. Atık su arıtma sistemlerinde kullanılan Anyonik Polielektrolit, Katyonik Polielektrolit ve Noniyonik Polielektrolit gibi materyallerin üretiminde önemli bir bileşendir.

Amid türevi bir kimyasaldır. Nişasta bakımından zengin gıdaların yüksek sıcaklıklarda ısıtılması sonucunda yan ürün olarak oluşan ve hızlı bir şekilde polimerize olma özelliğine sahiptir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Akrilamit
 • Akrilik Amid
 • Poliakrilamid
 • 79-06-1
 • Akrilik Asit Amid
 • Propenoik Asit Amid
 • Vinil Amid
 • Etilen Karboksamid
 • 2-Propeneamid
 • Akrilamid Monomer

Akrilamid Nasıl Üretilir?

Akrilamid üretimi sülfürik asit yöntemi ile sentezlenmektedir. Aynı mol oranına sahip sülfürik asit ve su çözeltisine bu maddelerin mol oranı kadar akrilonitril eklenir. Ve bir karışım elde edilir. Bu karışım yavas bir şekilde 80 °C sıcaklığa kadar ısıtılır daha sonra 40 °C ye soğutulur.

Üretim sürecinde daha sonra nötralizasyon işlemi gerçekleştirilir. Daha önceden elde hidrolize edilen akrilamid sülfat bileşiği daha sonra Amonyum Sülfat’ı bileşikten çıkarmak için amonyak ile nötralize edilmesi ile amonyum sülfat çökelmektedir. Ve daha sonra süzülür.

Daha sonraki süreçte geriye kalan çözelti 10 °C’nin altına soğutularak akrilamid kristallenir. Benzen içerisinde yeniden kristallendirme işlemi yapılarak kristal forma dönüştürülüp saflaştırılır.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz kristal formdadır.

Kokusu bulunmamaktadır. Yanıcı özelliğe sahiptir.

Kaynama noktası 192.6 °C dir.

Erime noktası 84.5 °C dir.

Yoğunluğu  1.13 g/cm³ ‘tür.

Çözünür olarak iyi bir çözünürlüğe sahiptir. Etil Alkol, metil alkol, etil asetat ve su içerisinde çözünmektedir.

Sıcaklığa karşı duyarlıdır. 85 °C üzerine kadar ısıtılması ile amonyak ve hidrojen gazı yaymaktadır. Ve bu noktada polimerleşmektedir.

Erime noktasında hızlı bir şekilde polimerleşme özelliğine sahiptir.

Akrilamid Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Atık su arıtma sektöründe flokülant üretimi için ana hammaddedir. Poliakrilamidlerin üretimi için kullanılmaktadır. Burada elde edilen polimerler suda çözünme kabiliyetine sahiptir.
 • Petrol sondajı yapılan sahalarda, kuyuların enjeksiyon özelliklerini geliştirmek için kullanılır. Yüksek viskoziteye sahip polimer oluşumunu sağlayan bir çalışma profiline sahiptir. Petrol sahasında kırılma, su yolunu kapatma, sondaj karıştırma işlemi ve kimyasal enjeksiyon olarak kullanılır.
 • Tekstil sektöründe, kumaş imalatı yapılırken kumaşların temel fiziksel özellikleri üzerinde örneğin, karışmayı, çekmeyi ve iyi bir kumaş dokusunun elde edilmesi için üretilen reçinelerin imalatında kullanılır.
 • Kağıt endüstrisinde kâğıdın mukavemetini artırmak için nişasta ve suda çözünür amino reçineler ile modifiye edilerek güçlendirici madde olarak Akrilamid kullanılır. Bu uygulamada kağıt serleştirici madde Kuaterner Amonyum monomeri de içermektedir.
 • Tünellerde, kanalizasyonlarda ve rezervuarlarda derz dolgu malzemelerinin üretiminde kimyasal madde olarak kullanılır.
 • Boya ve bazı organik kimyasalların üretiminde kullanılır.
 • Kontakt lenslerin üretiminde kullanılır.
 • Şu şartlandırma alanında, suyun klorlanması sırasında istenmeyen konularında oluşmasını önlemek için kullanılan reçinelerin imalatında kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Akrilamid fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Amonyak ve sülfürik asit fiyatları arttıkça bu kimyasal bileşiğin fiyatları artacaktır.

Dünyada şehirleşmenin ve sanayinin gelişimi ile atık sektörü de gelişmiştir. Uzun yıllardan bu yana atık sektörünün gelişmesine paralel olarak akrilamid kullanımı artmıştır. Bundan kaynaklı olarak bu hammadde fiyatları artan bir eğilim göstermiştir.

Kimyasal hammadde fiyatlarında en önemli etken lojistik maliyetleridir. Ürünlerin transferinde meydana gelen daralmalar kimyasal maddelerin fiyatlarını artırmıştır.

Akrilamid Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.