Paylaş •  

 

Mangan Sülfat

MANGAN SÜLFAT FORMÜLÜ

MANGAN SÜLFAT AMBALAJ

Mangan Sülfat Nedir?

Mangan Sülfat Molekül formülü: MnSO 4

Molekül Ağırlığı: 151.001 g / mol

Kimyasal Adı: Manganez Sülfat

CAS Numarası: 7785-87-7

Sülfatın manganez tuzudur. Bu bileşikteki Manganez +2 değerliklidir. İnsan metabolizmasında ve bitkilerde ihtiyaç duyulan eser elementlerden bir tanesi manganezdir. Manganez Sülfat en önemli manganez kaynaklarından bir tanesidir.

Çinko Sülfat, Demir Sülfat ve Bakır Sülfat gibi Mangan Sülfat da +2 oksidasyona sahip metal sülfatıdır.

Mangan Sülfat Diğer İsimleri aşağıdaki Gibidir;

 • Manganez Sülfat
 • Mangan Sülfat
 • Mangan (II) Sülfat
 • 7785-87-7
 • Mangan Sülfat Monohidrat
 • Sülfürik Asit Magnezyum Tuzu
 • Susuz Manganez Sülfat
 • Manganez (ll) Sülfat
 • Monohidrat

Nasıl Üretilir?

Manganez cevherlerinin sülfürik asit ile reaksiyona sokulması ile mangan di oksit ekstrakte edilir. Bu şekilde mangan sülfat üretilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Manganez Sülfat fiziksel görünüm olarak beyaz kristal formdadır.

850 ° C üzerinde ayrışarak bozunmaktadır.

Erime noktası 700 ° C dir.

Yoğunluğu 3.25 g / mol dür.

Çözünür olarak metanol içinde az çözünmektedir.

Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Mangan elementi hayvanlarda bazı enzimlerin etkisine fayda sağlar. Sonuç olarak mangan eksikliği olması durumunda, hayvanlarda aktivasyon sağladığı bu enzimler iyi çalışmamaktadır. Sonuç olarak hayvanların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için eser miktarda mangana ihtiyaç vardır. Hayvanlardaki mangan eksikliğinden kaynaklanan sağlık sorunlarını gidermek için mangan sülfat içerikli kimyasallar kullanılır.
 • Çelik yapımında, ağırlık olarak %1 den daha az manganez sülfat kullanılarak çeliğin daha sert olması sağlanır. Çelik üretiminde mangan ihtiva eden kimyasallar kullanılmaması durumunda, çelik haddeleme ve dövme işlemleri sırasında kırılmaktadır.
 • Metal sektöründeki ticari faaliyetlerde alüminyum ve magnezyum içerikli alaşımların korozyona uğramasını engellemek için manganez bulunması gerekir. Alüminyum ve magnezyum bazlı alaşımların korozyona uğramasını önlemek için manganez sülfat kullanılır.
 • Lityum iyon Pillerin ve normal pillerin imalatında manganez sülfat kullanılır.
 • Belediye içme sularının artırılmasında kullanılır.
 • Tarım sektöründe bazı tarım ilaçları üretilmektedir. Bunlar arasında Glikolik Asit içeren ve çözücü olarak kullandığı bazı formüller vardır. Sulama ve Kimyasal dozaj sistemlerindeki pH kontrolü, kirecin çözülmesi için kullanılır.
 • Bazı kireçli toprakların üzerinde yetiştirilen bitkilerin ekilmesi sırasında bu kimyasalı içeren gübreler kullanılmaktadır.
 • Manganez eksikliğinin en yoğun olduğu topraklar alkalin formdaki topraklardır. Yani pH değeri yüksek olan topraklarda mangan eksikliği çok fazla görülmektedir.
 • Bitkilerdeki manganez eksikliği, topraktaki manganez eksikliğinden değildir. Toprağın pH düzeyinden dolayı manganez bitkiye sağlıklı bir şekilde bağlanamaz.Bundan dolayı bitkilerde mangan eksikliği oluşur. Bu etkileri gidermek için manganez sülfat içerikli gübreler kullanılır. Buradaki uygulanması toprağa değil de doğrudan yapraktan uygulama yapılmalıdır.
 • Manganez Sülfat içerikli gübreler, asit çözünmesi sağlayan gübreler ile modifiye edilmesi durumunda daha iyi etkiler sağlamaktadır.
 • Mera hayvanlarında manganez eksikliği görülmektedir. Bu eksikliği gidermek için 15 kg/Hektar bitkilerde kullanılmaktadır. Hayvanlarda ki eksikliği gidermek için yemlerde besin takviyesi olarak ineklerde 4g/gün, düvelerde 2g/gün, danalarda 1g/gün kullanılır.
 • Kurşun-Asit pillerde elektrolitik Özellikleri iyileştirmek için kullanılır. Bu sayede pilin daha iyi performans göstermesi sağlanır. Aynı zamanda uzun ömürlü olmasına olanak sağlar.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Manganez sülfat fiyat olarak kullanılan kimyasalların fiyatlarına girmek içindir. Magnezit madenlerinden çıkarılan mangan cevherlerinin fiyatları ile fiyatlar artacaktır.

Tarım arazün canlanması ile mangan sülfat fiyat olarak artacaktır.

Manganez Sülfat fiyatları kullanım alanlarındalarına bağlı olarak değişmektedir. Kullanım Alanları arttıkça fiyatlar artacaktır. Kimyasalın satışını yapan firmalar manganez sülfat stoklarını artırdıkça fiyatlar düşecektir.

 

Mangan Sülfat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.