Paylaş •  

 

Çinko Sülfat

ÇİNKO SÜLFAT FORMÜLÜ
ÇİNKO SÜLFAT AMBALAJ ÇİNKO SÜLFAT AMBALAJ
Ürün Belgeleri
ÇİNKO SÜLFAT ANALİZ SERTİFİKASI

Çinko Sülfat Nedir?

Molekül Formülü (Çinko Sülfat): ZnSO4

Molekül Ağırlığı: 161.4 g / mol

Kimyasal Adı: Çinko Sülfat

CAS Numarası: 7733-02-0

Farklı formlara sahip bir kimyasaldır. Bunlar arasında monohidrat, hegza hidrat ve hepta hidrat vardır. Susuz formdaki kimyasal kristal formunda renksiz bir katı özelliğindedir.

Çinko minerali ile sülfürik Asit reaksiyonu hidrojenden 2 tanesi veya 1’inin yer değiştirmesi sonucu oluşan sülfürik asit tuzu veya esterleri oluşur gelir. Burada meydana gelen sülfat tuzu Çinko sülfat’dır.

Bu kimyasal farklı formlarında ayrışarak diğer türlere dönüşebilir.

Diğer İsimleri aşağıdaki Gibidir;

 • Mono hidrat
 • Hegza hidrat
 • Penta hidrat
 • 7733-02-0
 • Sülfürik Asit çinko tuzu
 • Çinko vitriol
 • Susuz çinko sülfat

Nasıl Üretilir?

Üretim yöntemlerinde bir kaç yöntem bulunur. Bunlardan bir tanesi çinko sülfür’ün geri kazanılması reaksiyonunda ara ürün olarak elde edilir.Bu süreçte çinko sülfür 1000 ° C ‘nin üzerindeki bir sıcaklıkta çinko oksit ve kükürt dioksit oluşturmak için yakılır. Bu reaksiyon verileri aşağıdaki gibidir.

Örneğin; 2ZnS + 3O 2》 2ZnO + 2SO 2

Yeterli hava varlığında ortamın ısıtılması ile çinko oksit çinko sülfat’a dönüşmektedir. Bu işlemin reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Örneğin; 2ZnO + 2SO2 + O2 》2ZnSO4

Bir diğer üretim reaksiyonu ise çinkonun geri kazanım işlemidir. Bu reaksiyonda, pişirilmiş çinko oksit üzerine seyreltik sülfürik asit ilave edilerek çinko oksit, ana kimyasala dönüştürülür. Bu üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Örneğin; ZnO + H2SO4 》ZnSO4 + H2O

Bir diğer 3. Reaksiyon ise çinko metalinin seyreltik sülfürik asit ile reaksiyona sokulması sonucunda buharlaştırma işlemi yapılır. Ardından kristallendirilerek çöktürülür. Buradaki üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Örneğin; Zn + H2SO4 》ZnSO4 + H2O

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Susuz formdaki kimyasal renksizdir. Yanıcı madde değildir. Katı formdadır. Higroskopik özelliktedir.

Erime noktası 680 °C dir.

Çözünürlük olarak tüm formları su içerisinde çözünmektedir. Sudaki çözünürlüğü 100 gr su içerisinde 101 gr çinko çözünmektedir.

Yoğunluğu 3.8 gr/cm3 tür.

Kararlılık olarak bulunduğu ortam şartına göre kısmı olarak hidroliz olmaktadır.

Çinko Sülfat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Ana kullanım alanları gübre üretimidir. mono hidrat formu bu alanda kullanılır.
 • Antioksidan özelliğe sahip bir kimyasaldır. Yaraların iyileşmesi ve kan stabilitesinin sağlanması için önemli özelliklere sahiptir.Dokuların normal fonksiyonunun sürdürülmesi,fosforun sindirilmesi ve metabolizmanın çalışmasını sağlamak için bazı ilaçlarda etken madde olarak mono hidrat formu kullanılmaktadır.
 • Ahşap materyallerde termitler çürümelere neden olmaktadır. Ahşabın korunması için, bazı ahşap materyallerde termitlerin inhibe edilmesi için koruyucu olarak kullanılmaktadır. Bu alanda kromatlanmış çinko sülfat ile emprenye edilmesi ahşap korumada çok iyi sonuçlar vermiştir.
 • Ahşap üzerinde çürümeye sebep olan mantarlar, ahşabın hücre duvarına saldırmaktadır. Bunun sonucunda, ahşap malzemeler çürüyerek kuvvetinin azalmasına neden olacaktır. Bundan dolayı ahşap koruyucu olarak, koruyucu malzemeler imalatında kullanılmaktadır.
 • Bitkilerdeki çinko eksikliğinin giderilmesi için kullanılmaktadır.
 • Buğday üretimi yapılan bazı topraklarda çinko eksikliği görülmektedir. Çinko eksikliğinin görüldüğü toprakların özellikler yüksek pH düzeyi ve toprağın yapısı gereği düşük çinko içeriğidir. Topraktaki çinko eksikliğini gidermek için çinko sülfat formları kullanılmaktadır.
 • Tarlada bulunan yabani otların inhibe edilmesi için kullanılmaktadır.
 • Tiyo Üre dioksit ile modifiye edilerek odun hamurunun ağartılması işleminde kullanılmaktadır. Tiyo Üre dioksit ile modifiye edildiğinde daha güçlü ağartma maddesi oluşmaktadır. Ayrıca pH düzeyinin artması buradaki ağartma etkisini de artırmaktadır.
 • Madencilik sektöründe kullanılarak yüzdürme işlemleri gerçekleştirilir.
 • Çinko üreme ve emzirme, toynak kornifikasyonunun sağlanması için önemli bir elementtir. Hayvan yemlerinde çinko sülfat kullanılarak, bu gibi hayvan hastalıklarının oluşmasının engellenmesi sağlanır.
 • Molibdenitin yüzdürülerek geri kazanılması için çözünür bir metal tuzu kullanılır. Bu çözünür metal tuşu Çinko Sülfat Heptahidrat olabilir.
 • Gıda takviye üretimi yapan firmalar çinko Glukonat ile modifiye ederek veya tek başına kullanmaktadır.
 • Metabolizma içerisinde bulunan birçok enzimin üretiminde aktif bir şekilde rol alan aynı zamanda mikro besin kaynağı olan çinko elementinin kaynağı olarak kullanılır.
 • Tarım ssektöründe patates üretiminde  IAB/ABA ve Sitokinin/ABA oranı uygun olmamaktadir. Bundan dolayı patateslerin yumru ağırlığı ve yumru sayısı düşük olmaktadır. Patateslerin yumru Ağırlığı ve yumru sayısını artırmak için Çinko Monohidrat veya Çinko Heptahidrat kullanılır.
 • Tarım sektöründe Glikolik asit çözücüsü olduğunda bitkilerde çok faydalı çinko kaynağı olarak kullanılır. Bu uygulamada ki en önemli özellikleri bakteri oluşumunun engellenmesi pH kontrolü ve çökelme riski olan fosfatların kontrolünü sağlar.
 • Sığır, koyun, keçi, at ve diğer toynakli hayvanlarda Papillomatöz dijital dermatit (PDD Ayak çürüğü, Enfeksiyoz Pododermatit) gibi topallamaya neden olan rahatsızlıklardır. Bu gibi 3 veya 4 bakteri türünün neden olduğu rahatsızlıkları gidermek için Kuaterner Amonyum Antiseptikleri, İyot veya Çinko Sülfat çözeltilerini içeren tedaviler uygulanmaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Çinko Sülfat fiyat olarak kullanılan kimyasalların fiyatlarına girmek içindir. Çinko metalinin fiyatları arttıkça fiyatları artacaktır. Sülfürik Asit fiyat olarak arttıkça çinko sülfat fiyatı artacaktır.

Çinko Sülfat fiyat olarak kullanım alanları ile doğru orantılıdır. Kullanım Alanları arttıkça fiyatlar artacaktır.

Çinko Sülfat satışı yapan firmaların stokları arttıkça fiyat olarak azalacaktır.

Çinko Sülfat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.