Paylaş •  

 

Fosfonik Asit

FOSFONİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
FOSFONİK ASİT AMBALAJFOSFONİK ASİT AMBALAJ 25 Kg
Ürün Belgeleri
FOSFONİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Nedir?

Molekül Formülü (Fosfonik Asit): H3PO3

Molekül Ağırlığı: 80,987 g/mol

Kimyasal Adı: Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)

CAS Numarası: 13598-36-2

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fosfor asidi olarak da tanımlanmaktadır. 3 Hidrojen 3 Oksijen 1 tane de Fosfor elementinden oluşmaktadır. Katı formda olan tek bir pentavalent fosforun bir tek hidrojen ve 2 hidroksi gruba kovalent yapıda bağlandığı ve bir çift bağ ile bir oksijene bağlanan bir fosfor oksoasittir.

Çok higroskopik maddedir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • H3PO3
 • Dihidroksifosfin Oksit
 • Phosphono grubu
 • Hidrojen Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)
 • Dihidroksi(okso) fosfonyum
 • Fosforlu Asit %99
 • Fosforlu Asit Çözeltisi
 • Fosfonat, Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)
 • Okso-[E5-Phosphanediol]
 • 13598-36-2
 • Okso-[E5-Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)]
 • Dihidroksi[E5-Phosphanone]
 • Phospohorous acid
 • Orthophosphorus
 • O-fosforlu asit

Nasıl Üretilir?

Üretimine dair birçok yöntem bulunmaktadır. Üretim sürecinde en çok kullanılan yöntem dialik fosfonatların asidik koşullar altında yani HCl uygulamasıyla veya McKenna prosedürünün (bromotrimetilsilan ve ardından ve ardından metanolizi kullanan iki aşamalı bir reaksiyon) kullanılması, bu kimyasalın üretilmesi için en iyi yöntemleri sunmaktadır.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz renkte bulunan katı formda kristal yapıda bir kimyasaldır.

Erime noktasına 73 °C’dir.

Kaynama noktası 200 °C dir.

25 °C deki yoğunluğu 1.651 g/mlt dir.

Higroskopik yapıda havaya duyarlı bir kimyasaldır.

Kararlı bir yapı sergiler fakat güçlü üstleri ile uyumsuz bir kimyasaldır.

Oksijeni havadan kolayca emerek fosforik asit oluşturabilir.

Fosforöz asit aminler ve inorganik hidroksitler ile egzotermik olarak reaksiyona girerek tuzları oluşturur.

Fosfonik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Bazı fosforlu bileşiklerin hazırlanmasında bir ara ürün olarak fosforöz asit kullanılmaktadır.
 • Bazı amin bileşikleri ile fosforöz asit bileşimi ile aminofosfonik asitler elde edilmektedir. Bu bileşikler ile su sistemlerinde biriken ve kireç oluşturup korozyona neden olan demir (Fe) ve manganez (Mn) kontrolü sağlamak için kullanılmaktadır. Bu sayede su sisteminde biriken manganez ve demirin inhibisyonu sağlanır.
 • Korozyon kontrolü ve klor stabilizasyonu gibi su arıtımında fosfonatların hazırlanmasında kullanılan hammaddedir.
 • Fosfor asidin metal tuzları(fosfitler) ya bir tarım fungusiti yada bitkilerde fosforlu beslenmenin üstün bir kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Plastik malzemeler için stabilize edici karışımlarda fosforlu asit kullanılmaktadır. Bu fosforlu asitlerden bir tanesi fosforöz asittir.
 • Korozyona eğilimli metal yüzeylerin yüksek sıcaklığının önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 • Yağlayıcı ve yağlayıcı katkı maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Bazı alkenlerin polimerizasyonunu başlatmak için fosforöz asit kullanılır.
 • Tarım kimyasalları ve anti ölçekleme maddelerinin imalatında kullanılmaktadır. Bu alanda pestisit olmayan bileşik olduğundan çevreyi kirletmemektedir. Tarımda bitkilere önceden uygulanarak bitkilerde meydana gelebilecek hastalıklar engellenmektedir. Bu alanda potasyum hidroksit ile birlikte modifiye edilerek kullanılmaktadır. Çözelti oluştururken aynı anda fosforöz asit ile Potasyum hidroksit karıştırılmamalıdır. Çünkü KOH yüksek düzeyde alkali kimyasaldır.
 • Kaplama sektöründe alüminyum üzerinde tek tabakalı bir film oluşturarak alüminyumun korozyona karşı korunması Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) ile gerçekleştirilir.
 • Yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.
 • Otomotiv bakım ürünlerinin imalatında fosfat kaynağı olarak fosforöz asit kullanılabilir.
 • Tarım sektöründe su küfleri ve tüylü küf içeren patojenlerin oluşumunu engellemektedir. Aynı zamanda mantar ilacı olarak işlem görmektedir.
 • Ağaç ve ahşap ürünlerinde küf oluşumunu önlemek için fosforöz asit kullanılmaktadır.
 • Kumaş, tekstil ve deri ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır. Tekstil sektöründe fosfor ester bağı yardımı ile selüloz liflerine bağlanarak işlem görmektedir.
 • Çamaşır ve bulaşık yıkama ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fiyatları genel olarak uzun zamandan bu yana artış göstermiştir. Fiyat olarak, Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) kullanım alanına doğrudan bağlıdır. Kullanım alanları arttıkça fiyatları da artacaktır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fiyat olarak üretim kapasitesine bağlıdır. Bu kimyasalın üretildiği bir Fosforöz Asit üretim tesisi kurulduğunda, fiyat olarak artacaktır.

Fosfonik Asit satışı yapanlar, genel olarak toptan satışı yapan firmalardır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fiyat olarak, üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatları arttıkça fiyatlar genel olarak artacaktır.

 

Fosfonik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.