Paylaş •  

 

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)

FOSFONİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
FOSFONİK ASİT AMBALAJFOSFONİK ASİT AMBALAJ 25 Kg
Ürün Belgeleri
FOSFONİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Nedir?

Molekül Formülü (Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)): H3PO3

Molekül Ağırlığı: 80,987 g/mol

Kimyasal Adı: Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)

CAS Numarası: 13598-36-2

Fosfor asidi olarak da tanımlanmaktadır. Fosfonik Asit 3 Hidrojen 3 Oksijen 1 tane de Fosfor elementinden oluşmaktadır. Katı formda olan tek bir pentavalent fosforun bir tek hidrojen ve 2 hidroksi gruba kovalent yapıda bağlandığı ve bir çift bağ ile bir oksijene bağlanan bir fosfor oksoasittir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • H3PO3
 • Dihidroksifosfin Oksit
 • Phosphono grubu
 • Hidrojen Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)
 • Dihidroksi(okso) fosfonyum
 • Fosforlu Asit %99
 • Fosforlu Asit Çözeltisi
 • Fosfonat, Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)
 • Okso-[E5-Phosphanediol]
 • 13598-36-2
 • Okso-[E5-Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)]
 • Dihidroksi[E5-Phosphanone]
 • Phospohorous acid
 • Orthophosphorus
 • O-fosforlu asit

Üretimi Nasıl Yapılır?

Üretimine dair birçok yöntem bulunmaktadır. Fosfonik Asit üretim sürecinde en çok kullanılan yöntem dialik fosfonatların asidik koşullar altında yani HCl uygulamasıyla veya McKenna prosedürünün (bromotrimetilsilan ve ardından ve ardından metanolizi kullanan iki aşamalı bir reaksiyon) kullanılması, Fosfonik Asitlerin üretilmesi için en iyi yöntemleri sunmaktadır.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Beyaz renkte bulunan katı formda olan kristal yapıda bir kimyasaldır.

Erime noktasına 73 °C dir.

Kaynama noktası 200 °C dir.

Yoğunluğu 25 °C de 1.651 g/mLt dir.

Higroskopik yapıda havaya duyarlı bir kimyasaldır.

Fosforöz Asit kararlı yapıdadır. Güçlü üstleri ile uyumsuz bir kimyasaldır.

Oksijeni havadan kolayca emerek fosforik asit oluşturabilir.

Fosfonik Asit tuzlar oluşturmak suretiyle kimyasal bazlarla örneğin aminler ve inorganik hidroksitler ile egzotermik olarak reaksiyona girerler.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Fosfonik Asit diğer fosforlu bileşiklerin hazırlanmasında bir ara ürün olarak kullanılmaktadır.
 • Fosforöz Asit Demir(Fe) ve Manganez(Mn) kontrolü sağlamak için skala inhibisyonu ve uzaklaştırılması amacıyla kullanılmaktadır.
 • Fosforöz Asit korozyon kontrolü ve klor stabilizasyonu gibi su arıtımında fosfonatların hazırlanmasında kullanılan hammaddedir.
 • Fosfor asidin metal tuzları(fosfitler) ya bir tarım fungusiti yada bitkilerde fosforlu beslenmenin üstün bir kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Fosfonik Asit plastik malzemeler için stabilize edici karışımlarda fosforlu asit kullanılmaktadır.
 • Tırnaklar, hücreler arası bozukluklar sonrasında bazı bozulmalara maruz kalabilir. Bunun için Kozmetik sektöründe cilt bakım alanında tırnak güçlendirici formülasyonlarda kullanılır.
 • Fosforöz Asit korozyona eğilimli metal yüzeylerin yüksek sıcaklığının önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 • Yağlayıcı ve yağlayıcı katkı maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Bazı alkenlerin polimerizasyonunu başlatmak için kullanılmaktadır.
 • Tarım kimyasalları ve anti ölçekleme maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Kaplama maddeleri ve yüzey işlem kimyasalı olarak kullanılmaktadır. Bu alanda fosfat kaynağı olarak kullanılır.
 • Yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.
 • Fosforöz Asit otomotiv bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Ağaç ve ahşap ürünlerde kullanılmaktadır.
 • Kumaş, tekstil ve deri ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Çamaşır ve bulaşık yıkama ürünlerinin imalatında temizleme etkisinden faydalanılmaktadır.
 • Isı eşanjörlerinin temizliğinde şelatlama maddesi olarak kullanılır.
 • Deri sektöründe demir iyinlarının şelatlanması için fosforöz asit kullanılır.
 • Bitki ATP ve ADP sentezinde fosfor kullanır. Fosfor, bitkide enerji taşıyan bileşiklerin oluşturulması için önemlidir. Bitkinin fosfor ihtiyacının karşılanması için Fosfonik Asit kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fosforöz Asit fiyatları genel olarak uzun zamandan bu yana artış göstermiştir. Tarım ilaçlarının üretiminde yaşanan genleşme sebebiyle Fosfonik Asit fiyat olarak artmıştır. Fosforöz Asit kullanım alanına doğrudan bağlıdır.

Fosforöz Asit fiyat olarak üretim kapasitesine bağlıdır. Yeni bir Fosfonik Asit üretim tesisi kurulduğunda, fiyat olarak artacaktır.

En uygun Fosforöz Asit satışı yapanlar, toptan satışı yapan firmalardır.

Fosfonik Asit fiyat olarak, üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Hidroklorik Asit fiyat olarak arttık fosforöz asit fiyat olarak yükselecektir.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.