Paylaş •  

 

Dietanolamin

DİETANOLAMİN MOLEKÜL YAPISI
DİETANOLAMİN AMBALAJ
Ürün Belgeleri
DİETANOLAMİN ANALİZ SERTİFİKASI

Dietanolamin Nedir?

Molekül Formülü (Dietanolamin) : C4H11NO2

Molekül Agırlığı: 105,14 g/mol

Kimyasal Adı: Dietanolamin

CAS Numarası: 111-42-2

Dietanolamin genel olarak DEA olarak kısaltılır. Bir sekonder amin, bir dialkol ve hem de organik kimyasal bir bileşiktir. Oda sıcaklığında beyaz bir katıdır. Belirli bir sıcaklığın üzerinde renksiz ve sıvı formdadır.

Oda sıcaklığında havadaki nemi çeken açık higroskopik bir sıvı yada sıcaklık yükseldikçe hafifçe amonyak kokusuna sahip olabilen hafif kristal bir katıdır.

Etanolaminler, aminler ve alkoller grubuna ait kimyasal bileşiklerdir. Bu her iki grupla reaksiyona girme özelliğine neden olmaktadır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • 2,2’-iminodietanol
 • Diolamine
 • İminodietanol
 • Bis(2-hidroksietil) amin
 • N,N-Dietanolamin
 • Diethanolamin
 • Diaethanolamin
 • Bis[2-hidroksietil] Amin
 • Alifatik Amin
 • Etanol, 2’-iminobis-

Nasıl Üretilir?

Dietanolamin üretimi etilen oksit ve amonyak reaksiyonlarında sentezlenen organik bir bileşiktir. 1930 yılı başlarından bu yana büyük miktarda endüstriyel ölçekte üretilmiştir.

Üretim reaksiyonu sıvı fazda gerçekleşir. Buradaki üretimde meydana gelen reaksiyon oldukça ekzotermiktir. Yani bu kimyasalın üretim sürecinde dışarıya ısı verilir.

Dietanolamin üretim reaksiyonunda yan ürün olarak Trietanolamin meydana gelmektedir. Bu istenmeyen yan ürünün oluşumunu önlemek için son zamanlarda bazı çalışmalar geliştirilmiştir. Bu çalışmalarda Silikon Dioksit (SiO2) ve Alüminyum Oksit (Al2O3) içeren ve fakat bağlayıcı içermeyen bir Zeolit Elektroliti katalizör olarak kullanılmaktadır. Bu sayede istenmeyen reaksiyonlar engellenmektedir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Erime noktası 28 °C dir.

Kaynama noktası 268 °C dir.

Dietanolamin (DEA) in 25 °C deki yoğunluğu 1.096 gr/mlt dir. Suyun yoğunluğundan daha fazla bir yoğunluğa sahiptir.

Viskoz sıvı görünümündedir. Higroskopik yapıdadır.

Çözünürlük olarak Etil Alkol ve Aseton içerisinde çözünmektedir.

Kararlı yapıda bulunan bir kimyasaldır. Karbondioksit, güçlü asitler, güçlü oksitleyici maddeler ile uyumsuz özellik sergilemektedir.

Nemli ortamlarda eriyebilen yapıya sahiptir.

Suda çözünen bir kimyasal maddedir.

Dietanolamin %10’luk çözeltisinin pH’ı 11.5 düzeyindedir. Bazik yapıda olan bir kimyasaldır.

Dietanolamin Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Dietanolamin (DEA) şampuanlar, kozmetik ürünleri ve farmasötikler gibi birçok tüketici ürününde kullanılmaktadır. Bu gibi alanlardaki uygulama amacı, emülgatör, köpürmeyi sağlayıcı, pH kontrol maddesi (asitliği düzenleyici) olarak işlem görmektedir.
 • Sulu çözeltileri intravenöz olarak uygulanan çok sayıda ilaç için çözücü olarak kullanılır.
 • Tekstil işlenmesinde, endüstriyel gaz arıtımı yapılan faaliyet alanlarında, asit gazları çıkarmak için metal işleme sıvılarında anti korozyon maddesi olarak  kullanılır.
 • Tarımsal alanda kullanılmak için üretilen kimyasal maddelerin imalatında kullanılmaktadır. Çinko Sülfat ve Borik Asit için iyi bir çözücü olabilir.
 • Sıvı çamaşır ve bulaşık makinelerinde kullanılan deterjanların imalatında pH düzenleyicisi olarak DEA kullanılmaktadır.
 • Şampuanlar ve saç kremleri olarak kullanılan ve yüzey aktif maddeler olarak formüle edilmiş olan uzun zincirli yağ asitlerinin Dietanolamid ve DEA tuzlarının hazırlanmasında yaygın olarak kullanılmıştır.
 • Poliüretan köpüklerin geri dönüştürülmesi için uygulanan proseste, glikoliz sürecinde önemli bir bileşendir. Bu süreçte Sodyum Hidroksit katalizör olarak kullanılır. Aynı zamanda Dietilen Glikol bu işlemde kullanılan kimyasaldir.
 • Kauçuk kimyasallarının üretiminde ara kimyasal olarak kullanılmaktadır.
 • DEA tekstil spesiyallerinde, herbisitlerde, petrol emülsiyonlaştırıcıların imalatında kullanılan yüzey aktif ajanların imalatında kullanılmaktadır.
 • Hümektan ve yumuşatıcı kimyasal madde olarak organik sentezlerde dietanolamin kullanılmaktadır.
 • Metal yüzeyler üzerindeki tortuların güvenli bir şekilde giderilmesi ve yüzeyin arındırılması için Üre Hidroklorür yerine Hidroklorik Asit ile birlikte zayıf baz olan DEA kullanılabilir.
 • Katı maddelerin ayrılmasında kullanılan kimyasal maddedir. Bu uygulamadaki ana işlevi çözücü etkisidir.
 • Gaz içerisinde koku vermesi amacıyla kullanılır.
 • Kokodietanolamin (KD) üretiminde başlangıç maddesidir.
 • Keşfedilen doğalgaz içerisinde asidik kirlilikler bulunur. Doğalgaz içerisindeki asidik kirlilikleri gidermek için absorbsiyon kulesine veya kontaktör olarak adlandırılan sisteme yönlendirme yapılır. Ters yönden gelen Dietanolamin asidik kirlilikleri absorbe etmektedir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Dietanolamin (DEA) fiyat olarak, bu kimyasalın üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Etilen Oksit ve Amonyak fiyatı arttıkça DEA fiyat olarak artacaktır.

Dietanolamin (DEA) fiyatı, DEA satışı yapan firmaların fiyat politikasına bağlı olarak değişmektedir.

Dietanolamin fiyatları, kullanım alanlarının artması ile artış göstermektedir. Yeni bir kullanım alanı ortaya çıkması ile talep artışı yaşanacaktır. Çünkü üretilen hammadde miktarı talebi yeterli oranda karşılamayacaktır.

Di Etanol Amin fiyatları üzerinde en büyük etkenlerden bir tanesi lojistik maliyeti ile doğru orantılıdır. (DEA) üretimi yapılan tesisten uzaklaştıkça fiyat olarak artış gösterecektir.

Dietanolamin Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.