Paylaş •  

 

Borik Asit

BORİK ASİT FORMÜLÜ
BORİK ASİT AMBALAJBORİK ASİT AMBALAJ
Ürün Belgeleri
BORİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Borik Asit Nedir?

Molekül Formülü (Borik Asit):  H3BO3

Molekül Ağırlığı: 61.84 g/mol

Kimyasal Adı: Borik Asit

Borik Asit CAS Numarası: 10043-35-3

İsim olarak ortoborik asit olarak da bilinmektedir. 3 Hidrojen 3 Oksijen ve 1 tane Bor atomundan oluşmaktadır. Doğada doğal olarak oluşan bu bileşik Dünya çapında en çok Türkiye de bulunmaktadır. Bu cevherler topraklardan kazılarak çıkarılır ve daha sonra saflaştırılarak elde edilir. Diğer bir türevi de Boraks’tır. Bu türlerin genel bir grup olarak adlandırılması Boratlar olarak adlandırılır.

Kimyasal özelliklerinden dolayı çok farklı etkiler gösterebilmektedir. Bu özellikler hafif antiseptik olmak üzere, antifungal ve antiviral özelliklerdir. Dihidrojen borat’ın konjugat asidi olarak bilinmektedir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Boraks
 • Ortoborik asit
 • H3-BO3
 • H3BO3
 • Bor Hidroksit
 • Bor Trihidroksit
 • Homberg’in Tuzu
 • Sertleştirici Kimyasal
 • Hidrojen Ortoborat
 • Göz Yıkama Kimyasalı

Nasıl Üretilir?

Üretimi, endüstriyel olarak borat mineralleri ve tuzlarından elde edilmektedir. Boraks, hidroborasit, aşkadır, kolemanit, Kermit, uleksit gibi toprak alkali metallerin güçlü minarel formdaki asitlerle reaksiyona girmesi sonucunda elde edilmektedir.Türkiye de kolemanitten üretilmektedir.

Genel olarak sodyum ve kalsiyum içeren cevherlerden elde edilmektedir. Bu kimyasalı içeren cevherler öncelikle kıyılır ve ezilir daha sonra sülfürik asit ile reaksiyona sokulmaktadır. Sülfürik Asit eklenmesinden sonda yan ürün olarak ortaya çıkan Kalsiyum ve Sodyum Sülfat ayrılmaktadır.

Bir başka üretim yöntemi de boraks’ın güçlü asitlerden olan, hidroklorik asit ile reaksiyona sokulması ile elde edilmektedir. Üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Na2B4O7.10H2O + 2HCl 》4B(OH)3 + 2NaCl + 5H2

Borik Asit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Kokusuz, beyaz ve kristal formda bir kimyasaldır. Katı formdadır.

Erime noktası 171 °C dir.

Hafif acı bir tada sahiptir.

Çözünürlük olarak sıcak suda çözünür. Kısmen soğuk suda çözünmektedir. Metanol içerisinde 25 °C de 173.9 g/L’dir. 25 °C de 94.4 g/L’dir.

Borik asit çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artmaktadır. 25 °C de su içerisinde 5.74 gr/100 gr Su çözünürlüğe sahiptir.

Sudaki çözünürlüğünü artırmak için hidroklorik asit eklenmektedir.

Yoğunluğu 1.435 g/cm3 tür. 20 °C deki buhar basıncına baktığımızda ihmal edilebilecek düzeydedir.

Kararlılık bakımından normal şartlar altında kararlı bir kimyasaldır. 100 °C ye kadar ısıtıldığında havada stabil bir kimyasaldır. 100 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ayrışmaktadır. Akabinde Borik anhidrit ve su oluşturmaktadır. Suda çözünmüş formu çok zayıf asittir.

Borik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Vücudun dış yüzeylerinde mikroorganizmaların büyümesini engellemektedir. Bu alanda kullanılarak antiseptik özelliğinden faydalanılır.
 • Mayalar enfeksiyonlara sebep olur. Bunların tedavi edilmedi gerekir. Bu gibi problemlerin giderilmesinde ve insan vücudunun tedavisinde bu kimyasali ihtiva eden ilaçlar kullanılır.
 • Tarım sektöründe Bor-Molibden gübrelerinin imalatında Borik Asit ve bir Molibden kaynağı birlikte kullanılır. Molibden kaynağı olarak Sodyum Molibdat veya Amonyum Molibdat kullanılır.
 • Yanma olayı sırasında kağıt, odun gibi organik maddelerden yayılan selüloz’un salınmasını engellemektedir.Bu sayede yangının daha fazla ilerlemesine mani olur. Bu uygulamalardaki etkisi sayesinde alev geciktirici olarak tabir edilen formülasyonların imalatında kullanılmaktadır.
 • Mantarların ahşap yapıdaki malzemelerde oluştuğu görülmektedir. Mantar fizyolojisinde klorofil, doğal olarak oluşmaz. Bundan dolayı dışarıdan klorofil ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyacı karşılamak  için bazı besinler ile bu gibi eksiklerini giderirler. Bunun için selüloza saldırırlar. Borik asit bulunduğu ortamda mantarları inhibe ederek (önleyerek) ahşap yapıdaki malzemelerin korunmasını sağlar.
 • Farklı türde böceklerin öldürülmesi için yüksek düzeyde toksik kimyasal içeren böcek ilaçları yerine bu kimyasal kullanılır. Bu sayede daha spesifik bir böcek ilacı üretim metotları uygulanabilir. Bu alanda kullanılması ile eşek arıları ve karıncaların zarar görmesi engellenmiş olur. Sadece istenmeyen böcekleri hedef almaktadır. Böceklerin dış iskeletlerinde kurutucu görevi yaparak böceklerin dehidre edilmesini sağlayan bir kimyasaldır.
 • Yer altında hidrolik kırılma oluşturularak petrol ve doğalgazın daha hızlı bir şekilde yer yüzüne çıkarılması sağlanır. Bu çatlaklar özel çözeltiler hazırlanarak aşırı basınç altında oluşmaktadır. Burada uygulanan kimyasal çözeltilerin ana bileşenidir.
 • Yalıtım ve güçlendirme amacıyla kullanılan fiberglaslarda viskoziteyi düşürerek fiber özelliği artırmaktadır. Bunun yanında kristallenme olayını düşürerek fiber özellikte maddelerin fiziksel koşullar ve nem altında daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır.

Diğer Kullanım Alanları?

 • Birçok alanda kimyasal özelliklerinden kaynaklı olarak sertleştirici madde olarak kullanılır. Bu maddeler, çanak, çömlek, yapay taşlar, porselen, emaye ve cam sektöründen imal edilen materyallerdir.
 • Nükleer reaktörlerde soğutma suları bulunur. Buradaki sogutma sıvıları bazı katkı maddeler ile imal edilir. Burada takviye edici ajan özelliğine sahiptir.
 • Bazı bor bileşiklerinin imalatında kullanılır.
 • Kontakt lens çözeltisi yapmak için ve gıda koruyucusu olarak kullanılmaktadır.
 • Metalürji sektöründe çelik alaşımlarını sertleştirmek için ve metal alaşımlarının işlenmesi amacıyla sertleştirici kullanılır.
 • Cam sektöründe, camın ısıya dayanımını artırmak için cam içerisine katkı olarak eklenir.
 • Oyun hamurlarının imalatı sırasında, oyun hamuruna sertlik kazandırmak için kullanılır.
 • Sağlık sektöründe kullanımı henüz yeni bir uygulama alanıdır. Doğrudan etken madde olarak değil de su an sadece destekleyici takviye kimyasalı olarak işlem görür.
 • Vajinal ilaçların imalatında kullanılarak ilgili rahatsızlık sonucu oluşan bakteri ve mikroorganizmaların inhibe edilmesini sağlamaktadır.
 • Magnezyum Sülfat ile birlikte, hemoroid tedavisinde kullanılan oturma banyolarındaki tedavi ürünlerinin imalatında kullanılır.
 • Gres imalatında kullanılan baz yağ içerisinde gelişmiş gres yağı oluşturmak için Borik Asit, lityum hidroksit ve stearik asit ile birlikte kullanılır.
 • Fenol-Formaldehit reçinesi ve mineral yün ile üretimi yapılan termal ve akustik yalıtım ürünlerinin imalatında kullanılan Rezol’ün daha iyi bir şekilde seyreltilebilmesi için Borik Asit ile nötralize edilir.
 • Bor tuzlarının üretiminde belirli özellikleri iyileştirmek ve geliştirmek için kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fiyat olarak imalatında kullanılan maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Kolemanit fiyat olarak arttıkça bu kimyasalın fiyatı Dünya çapında artmaktadır. Hidroklorik asit fiyat olarak arttıkça fiyatlar artacaktır.

Bu kimyasalın fiyatları kullanım alanlarına doğrudan bağlıdır.Kullanım Alanları arttıkça fiyatlar artacaktır. Yeni bir kullanım alanı oluştuğunda talep artar ve hammadde fiyatları artar.

Borik Asit fiyatları bu kimyasalın satışını yapan firmaların stoklarına doğrudan bağlıdır.Satışını yapan firmaların stokları arttıkça fiyatlar artacaktır. Borik Asit Üretimi yapan firmaların sayısı arttıkça borik asit fiyat olarak kısa süreli düşüş yaşayacaktır.

Borik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.