Paylaş •  

 

Taurin

TAURİN FORMÜLÜ
TAURİN AMBALAJ FOTOTAURİN AMBALAJ

Ürün Belgeleri

TAURİN ANALİZ SERTİFİKASI

Taurin Nedir?

Molekül Yapısı (Taurin): C2H7NO3S

Molekül Ağırlığı: 125.15 g/mol

Kimyasal Adı: Taurin

CAS Numarası: 107-35-7

Etansülfonik asidin 2-amino türevi olan bir aminosülfonik asittir. Metiyonin ve sistein metabolizmasından türetilen doğal olarak oluşan bir amino asittir.

Fizyolojik işlevi konusunda tam olarak net bir bilgi bulunmasa da hücrenin maksimum canlılığını sağlamak için ve homeostaz konusunda önemli bir aminoasit olarak bilinir.

Hayvansal dokularda yaygın olarak bulunan organik bir bileşiktir. Taurin protein sentezi için kullanılmayan kükürt aminoasididir.

Doğal formu genel olarak et, balık ve süt ürünlerinden gelmektedir. Birçok kişi tarafından boğa ile ilişkilendirilir. Fakat taurin’in boğa ile bir ilişkisi yoktur.

Taurin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olduğu konusunda çalışmalar mevcuttur. Bazı kanıtlar ise taurin’in kalbin sol ventrikül fonksiyonunu iyileştirdiği ve sinir sistemini sakinleştirdiğini öne sürüyor.

İnvivo proteinin biyosentezinde görev almamaktadır. Birçok aminoasit protein olsa da, taurin kükürt içerse de bir protein değildir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Boğa
 • 2-Etansülfonik Asit
 • 107-35-7
 • Elesülfonik Asit
 • Aminoetilsülfonik Asit
 • L-Formu
 • B-Aminoetilsülfonat
 • Beta-Aminoetilsülfonat
 • %99 Formu
 • Taurik Asit

Üretimi Nasıl Yapılır?

Üretim yönteminde etilen oksit ve sodyum bisülfitten başlayarak sentez edilmektedir. Daha sonra sıvı amonyak ve sülfürik asit eklenmektedir. Bunun sonucunda ürün ve klorür elde edilir. Ondan sonda saflaştırılmaktadır.

Daha sonraki üretim sürecinde kristalleştirilir. Santrifüjlenir, kurutulur, elenir ve katkı maddesi elde etmek amacıyla taşıyıcı ile karıştırılır.

Etilen ile hızlı bir şekilde reaksiyona giren sülfürik asit reaksiyonu sonucunda yüksek verimle taurin elde edilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel olarak katı toz formundadır. Renksiz kristal formunda da olabilir.

Biraz asitli bir tada sahiptir. Kokusuzdur.

Erime noktası yaklaşık 325 °C dir.

Çözünürlük olarak soğuk suda 65 g/lt çözünürlüğe sahiptir.

Yoğunluğu 1.7 gr/cm3 tür.

Kararlılık olarak uygun ambalaj koşullarında kararlıdır. Kapalı mühürlü torbalarda 36 ay saklanabilmektedir.

Taurin Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Kullanım alanları arasında, retinal dejenerasyonu önlemede, ve bu kimyasalın eksikliği olan kedilerde dilate kardiyomiyopatinin önlenmesinde ve tedavi süreçlerinde faydalı olduğu tespit edilmiştir.
 • Modern kedi diyetlerinin yapımında bir katkı olarak kullanılmaktadır. Bazı araştırmalar taurin eksikliği olsa dahi hayvanlarda kalp hastalığı için yardımcı tedavi olarak öne çıkmaktadır.
 • Kullanım alanları arasında en yoğun olarak sporcu beslenmeleri bulunmaktadır.
 • Hücre zarlarının üzerindeki hücre canlılığına katkıda bulunan özelliklerinden dolayı kozmetik sektöründe güzellik kremlerinin imalatında kullanılır. Bu alanda uygulanarak, cildin canlı ve genç kalmasına katkı sağlamaktadır.
 • Parkinson hastalığının etkilerini azaltmak için bazı ilaçlarda kullanılmaktadır.
 • Kök hücrelerini uyarması sebebiyle nöronların ömrünü artırmaktadır. Bu sayede hücrelerin büyümesine yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı bu gibi tıbbi çözümler için üretilen ilaçların imalatında kullanılır.
 • Bunun yanında dolgulu yiyecekler ve içeceklere eklenerek beynin bir parçası olan hipokampüste yeni beyin hücrelerinin gelişmesini sağlamak amacıyla ilaçlarda kullanılmaktadır.
 • Metabolik sendromu azaltacak ilaçların imalatında kullanılır. Metabolik sendromun birçok sebebi olabilir.
 • Obeziteyi engelleyen mekanizmaları harekete geçirir. Kolesterolü düşürür. İnsülin direncini artırır. Kan basıncını düşürür.
 • Periodontal hastalığı olan hastalara yardımcı olmaktadır.
 • Farmasötik ilaçlarda yardımcı madde olarak kullanılarak bu uygulamalarda ilacın etkisini artırarak hücre savunmasını güçlendirmektedir.
 • Saçkıran/Alopesi rahatsızlıkların tedavi edilmesi amacıyla üretilen ilaçların imalatında kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Taurin fiyat olarak, üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğrudan ilişkilidir. Etilen Oksit fiyat olarak arttıkça bu kimyasalın fiyatı artacaktır. Sodyum bisülfit fiyat olarak arttıkça  fiyatlar artacaktır. Sülfürik asit ve amonyak fiyat olarak arttıkça taurin fiyat olarak artacaktır.

Fiyat olarak, bu kimyasalın kullanım alanlarına bağlıdır. Kullanım alanları arttıkça, fiyatlar artacaktır.

Fiyatlar, taurin üretim tesislerinin sayısına doğrudan bağlıdır. Taurin üretim tesisi sayısı arttıkça taurin fiyat olarak düşecektir.

Taurin Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.