Paylaş •

Sülfamik Asit

Sülfamik Asit Nedir?

Molekül Fomülü (Sülfamik Asit): H3NO3S

Molekül Ağırlığı: 97.1 g/mol

Kimyasal Adı: Amidosülfürik Asit

CAS Numarası: 5329-14-6

Tek bir kükürt atomundan oluşan sülfamik asitlerin en basit formudur. Kolay bir şekilde sülfamat tuzları oluşturma kabiliyetine sahiptir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Sülfamidik Asit
 • Sülfüramidik Asit
 • Amidosülfonik Asit
 • Sülfamik
 • Sülfamit
 • 5329-14-6

Nasıl Üretilir?

Sülfamik asit üretimi bir kaç kimyasal maddenin reaksiyonu ile elde edilmektedir. Bu bileşikler üre, sülfür trioksit ve sülfürik asit reaksiyonundan elde edilir.

İlk olarak üre ve sülfürik asit eşit miktarda reaksiyona sokulur. Sonrasında oluşan bileşik kükürt trioksit ile reaksiyona sokularak basit bir şekilde üretilmektedir. Bu üretim reaksiyonunda kullanılan sülfür trioksit sıvı formdadır.

Buradak üretim sürecinde en çok zorluk yaşanan parametre sıcaklığın uygun bir şekilde kontrol edilmesinin zorluğudur.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz kristal toz formundadır.

Erime noktası 205 °C dir.

Yoğunluğu 2.1 g/cm³ tür.

Su içerisinde çözünmesi durumunda asidik ve aşındırıcı özellik sergilemektedir.

Bazlarla reaksiyona girmesi durumunda ekzotermik reaksiyon oluşmaktadır.

Kokusuz bir kimyasaldır.

Çözünürlük olarak su içerisinde serbest çözünürlüğe sahiptir. Sıcaklık artması ile çözünürlüğü artacaktır. Etil Alkol, Metil Alkol ve Formamid içerisinde çözünmektedir.

Sülfamik Asit Kullanım Alanları Nasıldır?

 • Aleve dayanıklı kumaşların imalatında önemli bir bileşendir.
 • Elektro kaplama sektöründe çok kolay metal tuzları oluşturması nedeniyle uygun bir kaplama kimyasalıdır.
 • Asitlerin temizlenmesi ve nitrit boşaltılması işlemlerinde kullanılmaktadır.
 • Ahşap küspelerin ağartılması için sülfamik kullanılır. Bu alanda klor stabilizasyonu amacıyla kullanılmaktadır.
 • Asidik boyalarla birlikte yün boyama işlemlerinde kullanılmaktadır.
 • Su içerisinde çözülerek tarım alanında yabani otların öldürülmesi amacıyla kullanılır.
 • Katı asit katalizörü olarak organik sentezde önemli bir bileşendir.
 • Yapay tatlandırıcıların imalatında kullanılır.
 • Sert su içerisinde kireç değiştirici olarak kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sülfamik asit fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Sülfürik Asit ve üre fiyatları arttıkça bu kimyasal maddenin fiyatları artacaktır.

Sanayinin gelişmesi ile birlikte fiyatları sürekli artmıştır.

Bu kimyasal maddenin satışını yapan firmalar stoklarını artırdıkça fiyatlar sülfamik asit fiyatları kısa süreli düşüş yaşayacaktır.

Sülfamik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.