Paylaş •  

 

Trikloretilen

TRİKLOR ETİLEN FORMÜLÜ
TRİKLORETİLEN AMBALAJTRİKLORETİLEN AMBALAJ 280 Kg
Ürün Belgeleri
TRİKLORETİLEN ANALİZ SERTİFİKASI

Trikloretilen Nedir?

Molekül Formül (Trikloretilen): C2HCl3

Molekül Ağırlığı: 131.38 g/mol

Kimyasal Adı: Trikloretilen

CAS Numarası: 79-01-6

Trikloretilen çok iyi bir endüstriyel çözücü kimyasalıdır. Birçok polar olmayan çözücü ile karışabilen sentetik, ışığa duyarlı olan, uçucu renk formu olmayan bir sıvı kimyasaldır.

Orta dereceli kaynama noktasına sahip olmasından kaynaklı yüksek buhar basıncı ve yüksek stabilitenin yanında havayla yıkama özelliğine sahiptir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Trikloreten
 • Asetilen Triklorür
 • Trietilen
 • Trichloran
 • Etinil triklorür
 • Etilen Triklorür
 • Eten, trikloro
 • 1,1,2-Triklor
 • 1,1,2-Trikloroetan
 • 1,1-Dikloro-2-kloroetilen

Nasıl Üretilir?

Trikloretilen üretimi, mevcut zaman içerisinde asetilen, etilenin doğrudan klorlanması ve etilenin doğrudan klorlanması ve etilen-oksi klorlama yöntemi bulunmaktadır.

Bu kimyasalın üretimi buhar fazı yardımıyla dehidroklorinasyona tabi tutulan tetrakloroetilenden de üretimi gerçekleştirilmektedir.

Düşük basınç altında bir katalizör olarak susuz ferrik klorür kullanılarak Kalsiyum Klorür ve  kireçle reaksiyona sokulur. Üretim sürecinde elde edilen hammadde, yüksek kaynama etkisiyle kaynatılmaktadır. Bundan sonra damıtma işlemi yapılmaktadır. Üretim sürecinin en sonunda Yüksek kaynama noktalı ve düşük kaynama noktalı damıtma kolonu yolundan geçirilerek istenen saflıkta etilen triklorür elde edilmektedir.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Kokusu kloroform ile neredeyse aynıdır. Renksiz yağlı bir sıvı kimyasaldır.

Trikloretilen yoğunluğu 1.4642 gr/cm3 dir. Sudan daha yoğun bir kimyasaldır. Normal şartlarda yanıcı özelliği olmayan bir kimyasaldır.

Kararlılık olarak kararlı bir sıvıdır. Tatlı bir kokusu vardır.

Kaynama noktası 87 °C dir.

Erime noktası -86 °C dir.

Su içindeki trikloretilen çözünürlüğü olarak 25 °C de 1.28 mg/L dir.

Nemli ortamda ışık varlığında yavaş yavaş ayrışmaktadır.

Yüksek buhar konsantrasyonlarına maruz kalan kişilerde uzun süre maruz kalma neticesinde kardiyo toksisiteye ve nörolojik bozulmalara neden olabilmektedir.

Fakat yapılan bazı böbrek kanseri epidemiyolojilerinde sigara içenlerin ve obez olan kişilerin böbrek kanseri olabilme ihtimalinin Trikloretilen maruziyetinden daha az olduğu tespit edilmiştir.

Çözünürlük olarak, alkol, eter ve kloroformda çözünmektedir.

Trikloretilen Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Kullanım alanı yaygın olarak metal parçaların buhardan arındırılması için kullanılan kimyasaldır.
 • Gresler, yağlar, balmumları ve katranlar çözebilmek için ekstraksiyon çözücüsü olarak kullanılmaktadır.
 • Yağ giderici maddelerin en büyük dezavantajı, oksidatif ve ışık ile indüklenmesidir. Bu nedenle bileşik içerisinde bulunan Klor nedeni ile su varlığında hidroklorik asit meydana gelir. Bu istenmeyen bir durumdur. 1,3,5-sikloheptatrien gibi bir katalizör varlığında Trikloretilen ve Perkloretilen karışımları gaz fazında dahi stabil özelliğe sahiptir.
 • İyi aneljezi ve hafif anestezi gerektiren kısa cerrahi işlemlerinde oldukça uçucu olan inhalasyon kimyasalıdır.
 • Daktilo sökücüler, boya sökücüler, yapıştırıcıların imalatında, leke çıkarıcıların imalatında ve halı temizleme kimyasalları gibi tüketicinin kullanımına uygun ürünlerin imalatında önemli bir bileşendir.
 • Birçok kimyasalın üretiminde ara madde ve soğutucu olarak kullanılmaktadır.
 • Endüstriyel olarak en önemli kullanımlarından bir tanesi tetrakloretilen üretiminde kullanılmaktadır.
 • Model oluşturma kitlerinde bulunan polistiren plastiklere uygun çimento gibi yapıştırıcıların imalatında kullanılmaktadır.
 • Yağ ve Verniği çıkarmak için Toluen, Ksilen, benzin ve aromatik bileşiklerle ve perkloretilen ile birlikte kullanılır.
 • Cilalar ve kayganlaştırıcıların imalatında kullanılabilir.
 • Boya sökücü ürünlerin imalatında çözücü madde olarak kullanılır. Aynı zamanda bu formülde koyulaştırıcı ajan olarak Silikon Dioksit kullanılmaktadır.
 • Özütleme maddesi olarak kullanılabilir.
 • İnorganik dolgu maddeleri ihtiva eden parlatma macunlarının cam ve metal yüzeylerden temizlenmesinde emülsiyonlaştırıcı ve katyonik ıslatıcı madde ile birlikte sulu çözücüler kullanılır. Bu çözücüye parçaların yüzeylerinin kararmasını önlemek ve stabiliteyi sağlamak için Anilin ve Dibutil Amin eklenebilir.
 • Yarı sertleştirilmiş vernik, kaplama kesitsel ajanı olarak Trikloretilen kullanılmaktadır.
 • Soya, Hindistan cevizi ve hurma gibi bitkilerin içerisinde bulunan bitkisel yağı çıkarmak ve şerbetli otu ve baharatlardan aroma ekstrelerini ekstrakte edebilmek için kullanılır.
 • Saf Etil Alkol üretim prosesinde arda kalan suyun uzaklaştırılması için kullanılır.
 • Düşük sıcaklığa sahip olması ve ısı transfer özelliğinin yüksek olmasından dolayı soğutma sistemlerinde kullanılır.
 • Metilen Klorit ile birlikte endüstriyel temizlik kimyasallarının üretiminde çözücü solvent olarak kullanılmaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Trikloretilen fiyat olarak, kullanım alanı ile doğru orantılıdır. Kullanım alanları arttıkça fiyatlar artacaktır.

Fiyatları, üretimi ile ters orantılıdır. Üretimi arttıkça fiyat olarak düşecektir. Çünkü piyasada yeterli hammadde talebini karşılayacak ürün bulunacaktır.

Trikloretilen fiyatları üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğru orantılıdır. Asetilen fiyatları arttıkça bu kimyasal fiyat olarak artacaktır. Fiyatlar etilen fiyatlarının artması ile artacaktır.

Trikloretilen fiyatları arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Mesela orjinal ambalajlı ürünler dökme olarak satılan kimyasallara nazaran daha pahalıdır.

Trikloretilen Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.