Paylaş •  

 

Akrilik Asit

AKRİLİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
AKRİLİK ASİT AMBALAJ 250 KG
Ürün Belgeleri
AKRİLİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Akrilik Asit Nedir?

Molekül Formülü (Akrilik Asit): CH2=CHCOOH:C3H4O2

Molekül Ağırlığı: 72.063 g/mol

Kimyasal Adı: Akrilik Asit

CAS Numarası: 79-10-7

Akrilik Asit organik bileşikler sınıfına ait, 2-Propenoik Asit veya Akrilat olarak da belirtilir. Suda çözünen bir sıvı ve zayıf asidik bir kimyasal bileşik olarak bulunur. Aynı zamanda p-Doymamış karboksilik asidin en basit kimyasal bileşiği olarak bilinir.

Yapısı incelendiğinde bir vinil grubunun bir karbonil grubuna eklendiğini ve bu asidin bu bileşiklerinin karboksilik asitlerin reaksiyonlarına benzer süreçlerden geçtiği görülür.

Yapısında bir çift bağ ve fonksiyonel karboksilik asit grubu karboksilik asidin özelliklerine benzer karakteristik reaksiyonlar vermesi konusunda önemli rol oynar.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • 2-Propenoik Asit
 • 79-10-7
 • Propenoat
 • Akrilik Polimer
 • Vinilformik Asit
 • Akreloik asit
 • Propene asit
 • Etilin Karboksilik Asit
 • Poliakrilat
 • Buzul Form
 • Akrilik Reçine
 • Potasyum tuzu
 • Sodyum tuzu
 • Çinko tuzu
 • Gümüş tozu

Nasıl Üretilir?

Akrilik Asit üretiminde bir kaç yöntem vardır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 1. Etilen Oksidin hidrokiyanik asit ile yoğunlaştırılması ardından 320 °F da sülfürik asit ile reaksiyona sokulması ile elde edilebilir.
 2. Asetilen, karbon monoksit ve su Nikel katalizörü ile reaksiyona sokulması neticesinde elde edilebilir.
 3. Propilen- Molibden-Vanadium katalizörü ile 300 °C de akrilik aside oksitlenen akroleine buhar ile oksitlenir.
 4. Akrilonitrilin hidrolizi

Gaz fazı katalitik oksidasyona dayanan bir propilen ile akrolein reaksiyonu tek veya iki aşamalı reaksiyonlarda gerçekleştirilebilir. Üretim sürecinde akrolein reaksiyonu daha yüksek verim nedeniyle tercih edilmektedir.

Üretimi sürecinde, propilenin oksidasyonu akrolein, akrilik, asetaldehit ve karbon oksit üretir. Buradaki üretim sürecinde Akrolein, Bu kimyasalı üretmek için ikinci bir aşamaya beslenirken, birincil oksidasyondan geri kazanılabilir. Daha sonra saflaştırma, azeotropik damıtma ile gerçekleştirilir.

Bazı çalışmalarda katalizör varlığında dehidrasyon yöntemi ile Laktik asit’ten de sentezlenebilmektedir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel olarak ayırt edilebilecek düzeyde acı kokusu olan renksiz bir sıvı kimyasal bileşiktir.

Kaynama noktası 141,2 °C dir.

Erime noktası 13,5 °C dir.

Çözünürlük olarak suda çok iyi çözünür. Etanol, etil eter, aseton, benzen ve karbon tetraklorür ile çok iyi karışabilmektedir.

Yoğunluğu 25 °C de 1.54 g/mlt dir.

Akrilik ve Metakrilik asit ışık, ısı ve oksijen varlığında aynı zamanda peroksitler gibi oksitleyici maddeler varlığında kolayca polimerize olur.

Çift bağda fotokimyasal saldırı ile atmosferde hızla ayrışabilen bir kimyasaldır.

Isıtma yöntemi ile ayrışma sağlanırsa duman çıkarır.

Metallerde aşındırıcı etkiye sahiptir.

pH olarak yaklaşık 3 düzeyindedir.

Polimerizasyon olarak demir tuzları ve yüksek sıcaklıkta polimerize olur ve yüksek enerjiyi hızla bırakır. Oksijen varlığında kolayca polimerize olur.

Akrilik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Plastiklerin, boya formülasyonlarının ve diğer ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.
 • Lateks uygulamalarında kullanılmaktadır. Lateks uygulamasında bu kimyasalın kullanımı sayesinde lateksin kolloidal yüzeyi artırılır bu sayede su buharının geçişi artmaktadır.
 • Yer cilalarının imalatında kullanılmaktadır.
 • Kaplama uygulamaları için polimer çözeltilerde kullanılmaktadır.
 • Deri kaplamalarda ve kağıt kaplamalarda  kullanılmaktadır.
 • Sanayide yapıştırıcılar ve dolgu macunlarının imalatında akrilik kullanılmaktadır.
 • Sulu ortamdaki yumuşak çeliğin çevreye zararlı olmayan bir kimyasal ile korunması önemlidir. Bu gibi alanlarda akrilik asit Korozyon inhibitörü ve anti-ölçekleme maddelerinin imalatında kullanılmaktadır. Buradaki kullanımı poliakrilik asit oluşturularak elde edilir.
 • Bir çok boya katkı maddeleri ve kaplama katkı maddelerinin imalatında akrilik asit kullanılmaktadır.
 • Su arıtma kimyasallarının imalatında kullanılmaktadır.
 • Kimyasal ara maddelerin imalatı da bulunmaktadır.
 • Carbomer jeli gibi farmakosi alanındaki bazı kimyasalların imalatında kullanılmaktadır.
 • Takma diş ve protez üretiminde akrilik reçineler kullanılır. Bu gibi reçineler de akrilik asit kullanılarak üretilir. Farmakoloji ve biyokimyada protez alanında kullanılan maddelerin imalatında kullanılır.
 • Kozmetik sektöründe akrilik ojelerin imalatında kullanılmaktadır. Aynı zamanda akrilij içeren tırnak folyosu imalatında yapıştırıcı özelliğinden faydalanılmaktadır.
 • Solvent bazlı reçinelerin imalatında kullanılmaktadır.
 • Son yıllarda Süper Emici Polimerlerin(SAP) ve deterjan polimerlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Akrilik asit fiyat olarak uzun yıllardan bu yana artarak devam etmiştir. Fiyatlar son yıllarda 2 katına çıkmıştır.

Fiyat olarak, üretim sürecinde kullanılan kimyasalların fiyatlarına da doğrudan bağlıdır. Üretimde kullanılan etilen oksitin fiyatı ile doğru orantılıdır. Etilen oksit fiyatı arttıkça Akrilik asit fiyat olarak artacaktır.

Fiyat olarak, akrilik asit satışı yapan firmaların stoklarına bağlı olarak değişir. Akrilik satışı yapan firma ne kadar stok sahibi ise fiyatlar ters orantılı değişecektir.

Fiyat olarak, akrilik asidin kullanım alanına doğrudan bağlıdır. Kullanım alanı arttıkça fiyat olarak artacaktır. Çünkü mevcut üretim tesisleri talep edilen miktarı karşılayamayacaktır.

Fiyatlar, akrilik asit üretim tesislerinin sayısına da bağlıdır. Yeni bir üretim tesisi kurulursa fiyatı kısa vadeli olarak düşecektir.

Akrilik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.