Paylaş •  

 

Maleik Anhidrit

MALEİK ANHİDRİT FORMÜLÜ
MALEİK ANHİDRİT AMBALAJMALEİK ANHİDRİT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

MALEİK ANHİDRİT ANALİZ SERTİFİKASI

Maleik Anhidrit Nedir?

Molekül Formülü (Maleik Anhidrit): C4H2O3

Molekül Ağırlığı: 98.057 gr/mol

Kimyasal Adı: Maleik Anhidrit

CAS Numarası: 108-31-6

Maleik Anhidrit, Maleik asidin siklik anhidriti olan, siklik dikarboksilik anhidrittir. Maleik asitin asit anhidriti olarak sınıflandırılan organik kimyasal maddedir. Çok yönlü bir kimyasal bileşiktir.

Asit Anhidritler fonksiyonel gruplardır. Su ile çok kolay reaksiyona girerek maleik asit oluşturmaktadır. Bu nedenle piyasada maleik asit satışı yapılmamaktadır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • 2,5-Furandion
 • Toksik Anhidrit
 • Maleik Asit Anhidrit
 • Polimaleik Anhidrit
 • MA Oligomeri
 • MA Polimer
 • Poli (MA)
 • Polimaleik Anhidrit
 • Maleik Asit Anhidrit Homopolimeri
 • Polimerler

Maleik Anhidrit Nasıl Üretilir?

Maleik Anhidrit üretimi dehidrasyon sentezi ile gerçekleşmektedir. 2 tane karboksilik Asidin bir araya gelmesi sonucunda aralarındaki reaksiyon sonucunda bir su molekülünün çıktığı görülür. Bu reaksiyon sonucunda oluşmaktadır.

Yani Maleik Asitten dehidrasyon yöntemi ile su çıkışı sağlandığında MA üretimi gerçekleşmiş olur.

Bunun yanında MA için bir kaç farklı üretim yöntemi mevcuttur.

Maleik Asit ve P2O5 in düşük basınç altında süblime edilmesi ile hazırlanabilir. Benzen veya diğer uygun hidrokarbonların katalitik buhar faz oksidasyonları ile ticari üretim gerçekleştirilebilir. Burada Benzenin atmosferik oksijen ile 400 °C de V2O5 katalizörü yardımı ile gerçekleştirilen buhar faz oksidasyonudur. Yan ürün olarak Ftalik Anhidritten gelen o-ksilen dir.

Türkiyenin ilk maleik anhidrit fabrikası gebkimde kurulacaktır. Türkiyenin tüm ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Renksiz kristal formda iğne, pul, topak, çubuk, briket veya kaynaşmış kütle durumundadır.

Koku olarak tahriş edici ve boğucu özelliğe sahiptir. Keskin bir kokusu vardır.

Kaynama noktası 202 °C dir.

Erime noktası 53 °C dir.

Parlama noktası 102 °C dir.

Çözünürlüğü incelendiğinde su içerisinde çok iyi çözünürlüğe sahiptir. Örneğin su içerisinde 25 °C de 79 g/ 100 mlt olarak görülmektedir. Maleik Anhidrit çözünürlük olarak sıcak solvent içerisinde iyi çözünmektedir. Bunun yanında aşağıdaki kimyasallarda iyi çözünmektedir.

 • Aseton
 • Kloroform
 • Etil Asetat
 • Benzen
 • Toluen
 • O-ksilen
 • Karbon Tetraklorür
 • Dioksan

Yoğunluğu 1.5 g/cm3 tür.

Fiziksel görünüm olarak flake, pastil ve briket formunda bulunmaktadır. Briket formu su içerisinde çözünme yaparken toksik dumanlar yaymaktadır.

Doymamış Polyester Reçinelerde Maleik Anhidrit Kullanımı

Doymamış Polyester reçine üretiminde polyester jelinin sıkıştırılmasıyla birlikte çalışma ortamına ısı vermektedir. Aynı zamanda polyester köpük ile bütünleşiktir.

İşlem sırasında MA eritildikten sonra karışıma eklenir. Bu reaksiyonlar sonucun beyaz, çok sert ve küçük hücreli köpükler oluşmuştur.

Maleik Anhidrit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Birçok endüstriyel kimya alanında kullanımı olan ve oldukça reaktif bir ara kimyasal maddedir.
 • Tekstil sektöründe sulu sistemlerde enzim temizleme maddesi olarak, yüzey aktif maddelerle birlikte maleik anhidrit kopolimeri kullanılır.
 • Doymamış polyester reçine üretiminde kullanılır. Bunun yanında farmasötik, kaplama, tarımsal bazı ürünler, yüzey aktif kimyasalları ve plastik katkı maddesi imalatında kullanılmaktadır.
 • Petrol Katkı maddeleri, kağıt boyutlandırma, su arıtma kimyasalları, epoksi kürleme maddeleri ve suni tatlandırıcılar gibi maddelerin imalatında MA kullanılır. Epoksi reçineleri sertleştirmek için çapraz bağlama maddesi kullanılmalıdır. Bu çapraz bağlama maddeleri reçinelerin istenen mukavemete sahip olmasını sağlar. Bu sayede sert malzemeler elde edilmektedir.
 • Bunun yanında, lezzet artırıcılar, saç spreyleri, farmasötik maddeler ve kopolimerlerin imalatında MA kullanılabilir.
 • 1,4-Bütandiol üretiminde, Demir katalizörü varlığı ile birlikte Maleik Asitin Tetrahidrofuran’a ve 1,4-Butandiol’e hidrojenasyonu gerçekleştirmek için kullanılır.
 • MA’ nın en büyük tek kullanımlık alanı ise doymamış polyester reçine üretimidir.
 • Rüzgâr türbini kanatları sürekli bir hareket halindedir. Bu büyük rüzgâr türbini kanatlarını belirli bir performansta dönmesini sağlamak için hafif materyallerden yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu gibi fren sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı, Kalsiyum Florür içeren dayanıklı yeni nesil fren sistemleridir.
 • Aksi durumda sert bir rüzgar ile hızlanan kanatlar, türbinde bulunan frenlerle durdurulamaz. Bu da kanatların parçalanmasına neden olabilir. Bundan dolayı , türbin kanatları doymamış polyester reçinelerinden elde edilmektedir. Doymamış polyester reçinesi üretimi MA kullanılarak yapılmaktadır.
 • Fumarik Asit üretiminde MA kullanılmaktadır. Aynı zamanda alkid tipi reçinelerin, boya ara maddelerin, ilaçların ve tarım kimyasallarının imalatında bu kimyasal kullanılmaktadır.

Diğer Kullanım Alanları;

 • Gerçekte teknelerde, araçlarda, kamyonlarda, binalarda, boru hatlarında ve elektrikli eşyalarda kullanım için doymamış polyester reçinelerin imalatında kullanılmaktadır. Bununla birlikte MA’ten üretimi yapılan yağlama yağı yapıştırıcıları yağ değişim sürelerini uzatmak ve motor verimini artırmak için kullanılmaktadır.
 • Korozyona karşı dayanıklı, Silikon Dioksit ile kaplanmış metalik pigmenlerin üretiminde organik asit kaynağı olarak ve katalizör olarak kullanılır.
 • Mürekkep, toner ve renklendirici ürünlerin imalatında kullanılmaktadır. Reçinede bulunan asit ve MA arasında serbest radikal polimerizasyonu meydana gelmektedir. Buradaki özellik sayesinde su bazlı mürekkep üretiminde kullanılan bir reçine üretilir.
 • Tekstil sektöründe bazı kumaş yapılarına leke direnci kazandırmak için kullanılır. Buradaki uygulamalar ofis ve iş merkezi gibi alanlarda zeminlere serilen halılarda kullanılır. Leke direnci kazandırmak için doymamış aromatik bileşenlerle birlikte Maleik Anhidrit polimeri başarılı sonuçlar verecektir. Doymamış aromatik bileşiklerde hidroksil gruplarının varlığı başarısızlığa neden olacaktır.
 • Bu uygulamada Allil-Eter veya vinil eter ile birlikte polimerleşme reaksiyonu olmaktadır.
 • Ahşap sektöründe Kontrplak üretiminde alev geciktirici reçinelerin imalatında Fumarik Asit veya Disiklopemtadien arasından seçilebilir. Bu uygulamada Kontrplak ahşabının yangına karşı dayanıklı olmasını sağlar.
 • Plastik sektöründe ABS ile stiren monomerin birlikte kullanılması durumunda sertleştirici özelliğinden faydalanılır.
 • Sondaj sıvılarında düşük molekül ağırlıklı suda çözünebilen dağıtıcı ajan tuzlarını elde edebilmek için kullanılır. Sondaj kuyusu içerisinde sıvı kirleticilerin varlığında sıvı kaybını önlemek için önemli özelliklere sahiptir.
 • Taşlama taşlarının üretimi bazı reçinelerin üretimi ile gerçekleşmektedir. Bu reçinelerde sertleşme süresi önemlidir. Bu reçinelerin sertleşme süresini azaltmak için Maleik Asit kullanılır. Maleik Asit kaynağı olarak maleik anhidrit kullanılır.
 • Kimyasal Ham madde üretiminde sentetik Tartarik Asit üretiminde kullanılmaktadır. Burada üretilen Tartarik Asit, Doğal Tartarik Asit ile karıştırılmamalıdır.
 • Malik Asit üretiminde kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Maleik Anhidrit fiyat olarak, Üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Maleik Asit fiyatı arttıkça fiyatlar artacaktır.

Fiyatlar, kullanım alanlarına doğrudan bağlıdır. Kullanım alanı arttıkça fiyatları artacaktır.

Maleik Anhidrit satışı yapan firmaların stokları arttıkça, fiyatlar aşağı yönlü düşüş yaşayacaktır. Satışını yapan firmaların stokları azalması ile artacaktır.

Maleik Anhidrit distribütörü olarak faaliyet yürüttüğümüz Dünyadaki en büyük üretici firmaların ürünlerini piyasaya arz etmekteyiz.

Maleik Anhidrit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.